Υιοθεσίες στην Ελλάδα: Το προφίλ των υποψήφιων γονέων – Η τάση των τελευταίων ετών

Τον «χάρτη» της τεκνοθεσίας στην Ελλάδα σκιαγραφεί το έγγραφο που παρουσίασε στην Ελληνική Βουλή η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, αποκαλύπτοντας σημαντικά στοιχεία.

Η κοινοποίηση του εγγράφου στο πλαίσιο κοινοβουλευτικού ελέγχου προέκυψε κατόπιν ερώτησης που έθεσε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου, ανοίγοντας και πάλι το ζήτημα των υιοθεσιών από δημόσια και ιδιωτικά ιδρύματα, των μονογονικών υιοθεσιών, καθώς και διάφορων δημογραφικών στοιχείων των υιοθετούντων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνει το έγγραφο:

  • Το 2020 εκδόθηκαν 217 τελεσίδικες αποφάσεις τεκνοθεσίας στην χώρα, ενώ δεν επικυρώθηκε καμία απόφαση διακρατικής τεκνοθεσίας. Αυτό πιθανώς εξηγείται και από τις συνθήκες που επικρατούσαν λόγω πανδημίας.
  • Το 2021 εκδόθηκαν 172 αποφάσεις τεκνοθεσιών. Οι 12 αφορούσαν σε τεκνοθεσίες αδελφών, επομένως ο συνολικός αριθμός των τεκνοθετηθέντων ατόμων είναι 184. Εξ αυτών, τα 83 ήταν αγόρια και τα 101 κορίτσια. Μέσω της τεκνοθεσίας αποκαταστάθηκαν συνολικά 92 παιδιά, τα οποία προηγουμένως ζούσαν σε ιδρυματικό περιβάλλον στη χώρα (72 παιδιά διέμεναν σε δομές ΝΠΔΔ και 20 διέμεναν σε δομές ΝΠΙΔ).
  • Το 2022 εκδόθηκαν 242 αποφάσεις τεκνοθεσιών. Οι 25 αφορούσαν σε τεκνοθεσίες αδελφών, συνεπώς ο συνολικός αριθμός των τεκνοθετηθέντων ατόμων είναι 274. Εξ αυτών, 144 ήταν αγόρια και 130 κορίτσια. Μέσω της τεκνοθεσίας αποκαταστάθηκαν συνολικά 111 παιδιά, που ζούσαν προηγουμένως σε ιδρυματικό περιβάλλον στη χώρα (77 παιδιά διέμεναν σε δομές ΝΠΔΔ και 34 διέμεναν σε δομές ΝΠΙΔ).

Σε ό,τι αφορά στις μονογονικές υιοθεσίες, η στατιστική αποτύπωση των τελευταίων ετών δείχνει μια σταθερή τάση:

  • Το 2018 πραγματοποιήθηκαν 109 υιοθεσίες από ένα γονέα. Εξ αυτών, οι 56 ήταν περιπτώσεις θετού πατέρα, ενώ 14 αφορούσαν σε τεκνοθεσία ενηλίκου. Σε 53 περιπτώσεις υπήρχε θετή μητέρα και εξ αυτών 30 αφορούσαν σε τεκνοθεσίες ενηλίκων.
  • Το 2019 πραγματοποιήθηκαν 80 υιοθεσίες από έναν γονέα. Εξ αυτών, οι 80 ήταν περιπτώσεις θετού πατέρα και εξ αυτών 30 αφορούσαν σε τεκνοθεσία ενηλίκου. Σε 35 περιπτώσεις υπήρχε θετή μητέρα και εξ αυτών 7 αφορούσαν σε τεκνοθεσίες ενηλίκων.
  • Το 2021 πραγματοποιήθηκαν 25 υιοθεσίες από έναν γονέα. Εξ αυτών, οι 6 ήταν περιπτώσεις θετού πατέρα και εξ αυτών 6 αφορούσαν σε τεκνοθεσία ενηλίκου. Σε 19 περιπτώσεις υπήρχε θετή μητέρα και εξ αυτών 4 αφορούσαν σε τεκνοθεσίες ενηλίκων.
  • Το 2022 πραγματοποιήθηκαν 71 υιοθεσίες από έναν γονέα. Εξ αυτών, οι 36 ήταν περιπτώσεις θετού πατέρα και εξ αυτών 36 αφορούσαν σε τεκνοθεσία ενηλίκου. Σε 35 περιπτώσεις υπήρχε θετή μητέρα και εξ αυτών 19 αφορούσαν σε τεκνοθεσίες ενηλίκων.

Υπενθυμίζεται ότι ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Γιάννης Οικονόμου είχε ζητήσει στοιχεία και για τις αιτήσεις τεκνοθεσίας. Απαντώντας σε αυτό το ερώτημα, η υπουργός ανέφερε ότι το πληροφοριακό σύστημα anynet τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο 2019, συνεπώς δεν υπάρχουν ακριβή στοιχεία για αιτήσεις που είχαν υποβληθεί εγγράφως στους φορείς τα προηγούμενα χρόνια.

Το «προφίλ» των υποψήφιων γονέων

Το έγγραφο παρέχει, επιπλέον, στοιχεία αναφορικά με το φύλο, την ηλικία και την οικογενειακή κατάσταση των ανθρώπων που υποβάλλουν αίτηση για τεκνοθεσία. Από αυτά, προκύπτει ότι 232 αιτήσεις έχουν υποβληθεί από μονογενείς, 16 έχουν υποβληθεί από άντρες και 216 από γυναίκες. Επιπροσθέτως, 1.436 από αυτούς που κάνουν αίτηση είναι παντρεμένοι, ενώ 232 είναι άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι.

Αναφορικά με τα ηλικιακά δεδομένα, από τους 1.668 υποψήφιους θετούς γονείς, οι 1.078 είναι 41-50 ετών (64,6%), οι 318 είναι 51-60 ετών (19,1%), οι 270 είναι 31-40 ετών (16,2%) και 2 υποψήφιοι θετοί γονείς είναι 21-30 ετών (0,1%).

Σε ό,τι αφορά άλλα στοιχεία, όπως ο σεξουαλικός προσανατολισμός και η οικονομική κατάσταση, η κ. Ζαχαράκη τόνισε ότι δεν καταχωρούνται σε παραμετροποιημένα πεδία, αλλά στην έκθεση αξιολόγησης καταλληλότητας, συνεπώς δεν μπορούν να εξαχθούν στοιχεία.

Τέλος, η υπουργός υπενθύμισε ότι άνθρωποι που έχουν κάνει σύμφωνο συμβίωσης δεν μπορούν να κάνουν από κοινού αίτηση τεκνοθεσίας, καθώς σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία αυτό το δικαίωμα έχουν οι άνθρωποι είτε ως μονογονείς ή οι παντρεμένοι.

Διαβάστε ακόμη...