ΥΓΕΙΑ: Νέος υπερσύγχρονος γραμμικός επιταχυντής «Halcyon Elite KV» στο Κέντρο Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Ένας ακόμη υπερσύγχρονος, μοναδικός στην Ελλάδα, γραμμικός επιταχυντής προστέθηκε πρόσφατα στο «στόλο» του Κέντρου Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας του ΥΓΕΙΑ. Πρόκειται για το Halcyon Elite KV System with iCBCT του οίκου Varian, το οποίο αποτελεί το νεότερο σύστημα ακτινοθεραπείας, και είναι ειδικά κατασκευασμένο για να απλοποιεί και να ενισχύει την απεικονιστικά καθοδηγούμενη τεχνική ακτινοθεραπείας.

Ο ειδικός σχεδιασμός του Halcyon Elite KV, αλλάζει τα μέχρι σήμερα δεδομένα στην ακτινοθεραπεία μέσω της καινοτομίας του σε τρεις βασικούς πυλώνες: την υψηλή ποιότητα θεραπείας, τη λειτουργική του αρτιότητα αλλά και του ανθρωποκεντρικού σχεδιασμού του.

Το συγκεκριμένο σύστημα, πέραν από την 100% απεικονιστικά καθοδηγούμενη θεραπεία για όλους τους ασθενείς, η οποία βελτιώνει την ακρίβεια τοποθέτησης και εξαλείφει την πιθανότητα σφαλμάτων, διαθέτει παράλληλα το σημαντικό πλεονέκτημα η θεραπεία να είναι εντοπισμένη απόλυτα στον όγκο-στόχο, με χαμηλή συγκέντρωση ακτινοθεραπευτικής δόσης στα γειτονικά του όγκου κρίσιμα όργανα. 

Το Halcyon Elite KV διαθέτει εξειδικευμένο και μοναδικό σύστημα ποιοτικού ελέγχου και επιβεβαίωσης της ακρίβειας εναπόθεσης της δόσης ακτινοβολίας (EPID dosimetry) τόσο πριν την έναρξη της θεραπείας όσο και κατά τη διάρκεια αυτής σε κάθε συνεδρία/ακτινοβόληση. Αυτό πραγματοποιείται με τρόπο μοναδικό μέχρι τώρα στην Ελλάδα λαμβάνοντας υπόψη όλα τα δεδομένα της ακτινοβόλησης που αφορούν τα πεδία ακτινοβολίας που εφαρμόστηκαν και υπολογίζοντας τη δόση στην ανατομία του ασθενή σε κάθε συνεδρία, προσφέροντας ένα μοναδικό εργαλείο καταγραφής και επιβεβαίωσης της συνολικής δόσης καθ΄ όλη τη διάρκεια της θεραπείας του κάθε ασθενή. Με τον τρόπο αυτό δίνεται η δυνατότητα στον Ακτινοθεραπευτή – Ογκολόγο να χρησιμοποιήσει τις πλέον εξελιγμένες τεχνικές ακτινοθεραπείας με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια για τον ασθενή. 

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΥΓΕΙΑ, κ. Ανδρέας  Καρταπάνης, τονίζει «Η απόκτηση του νέου γραμμικού επιταχυντή Halcyon Elite KV, αποτελεί μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος του ΥΓΕΙΑ σε εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Η εξατομικευμένη θεραπευτική διαχείριση των ογκολογικών ασθενών σε συνδυασμό με την πληρότητα του εξοπλισμού του Κέντρου, δίνουν τη δυνατότητα της εκλογής της βέλτιστης τεχνικής για τον ασθενή και τη διασφάλιση της πρόσβασης σε φροντίδα ύψιστης ποιότητας». 

Διαβάστε ακόμη...