Τραγική έλλειψη αναισθησιολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο»

Την τραγική έλλειψη αναισθησιολόγων στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», κατήγγειλαν σε συνέντευξη τύπου τρεις καθηγητές του νοσηλευτικού ιδρύματος. Όπως ανέφεραν, για την ελάχιστα ομαλή και ασφαλή λειτουργία του νοσοκομείου, χρειάζονται 40 ειδικοί αναισθησιολόγοι.

Οι οργανικές θέσεις του αναισθησιολογικού τμήματος στον υπάρχοντα οργανισμό του νοσοκομείου είναι 27 και οι υπηρετούντες, αυτή την στιγμή αναισθησιολόγοι είναι μόλις 9, με προοπτική μέχρι τέλους του χρόνου να ελαττωθούν ακόμη περισσότερο. Για την ασφαλή λειτουργία εφημερίας του νοσοκομείου, ανά μήνα, απαιτούνται 91 ενεργείς και 93 εφημερίες ετοιμότητας ειδικών αναισθησιολόγων.

Αυτός ο όγκος των εφημεριών είναι αδύνατον να καλυφθεί με 9 αναισθησιολόγους. Όλα αυτά για τις χειρουργικές κλινικές του νοσοκομείου σημαίνουν: α) Αδυναμία εξυπηρέτησης, έστω και στο ελάχιστο της λίστας χειρουργείων. β) Αύξηση του χρόνου αναμονής προς χειρουργείο στο αόριστο, γ) Πλήρως ανασφαλή διενέργεια των εφημεριών του νοσοκομείου και κατ' επέκταση των επειγουσών χειρουργικών επεμβάσεων, δ) Αδυναμία εξυπηρέτησης ασθενών του παθολογικού και του παιδιατρικού τομέα ε) Απόλυτα ανεπαρκή εκπαίδευση των ειδικευομένων των χειρουργικών ειδικοτήτων.

Οι καθηγητές προειδοποίησαν ότι, «δεν είναι πολύ μακριά ο καιρός, που οι ασθενείς στη Θεσσαλονίκη ή και στη Βόρεια Ελλάδα, θα πεθαίνουν επειδή δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι για χορήγηση αναισθησίας, ώστε να χειρουργηθούν» και κατέληξαν: «Από τις 30 Ιουνίου και μετά που παύουν τα έκτακτα μέτρα, το ΓΝΘ Ιπποκράτειο, θα αδυνατεί να καλύψει οποιαδήποτε χειρουργική ανάγκη.

Διαβάστε ακόμη...