Το 13% των δημοσιευμένων μελετών χρηματοδοτείται από τη βιομηχανία τροφίμων

Μια νέα ανάλυση των μελετών που δημοσιεύθηκαν σε κορυφαία περιοδικά διατροφής το 2018 δείχνει ότι στο 13,4% εξ' αυτών υπήρχε οικονομική συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων και ότι αυτές οι μελέτες ήταν πιο πιθανό να αναφέρουν ευνοϊκά αποτελέσματα για τα συμφέροντα της βιομηχανίας.

Ο Gary Sacks από το Πανεπιστήμιο Deakin της Μελβούρνης, στην Αυστραλία, και οι συνεργάτες του δημοσίευσαν αυτά τα ευρήματα στο περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης PLOS ONE.

Οι εταιρείες τροφίμων χρηματοδοτούν κάποια από την έρευνα που διεξάγεται στον τομέα της διατροφής και ενδέχεται ακόμα να τοποθετούν υπαλλήλους τους σε ερευνητικές ομάδες. Ωστόσο, αυξανόμενα στοιχεία υποδηλώνουν ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων μπορεί να ευνοεί τα συμφέροντά της, και αυτό ίσως να είναι εις βάρος της δημόσιας υγείας.

Για να κατανοήσουν καλύτερα την έκταση και τον πιθανό αντίκτυπο της συμμετοχής της βιομηχανίας τροφίμων στην έρευνα, ο Sacks και οι συνάδελφοί του αξιολόγησαν όλες τις διατροφικές μελέτες που δημοσιεύθηκαν το 2018 στα 10 κορυφαία ακαδημαϊκά περιοδικά. Αξιολόγησαν ποιες μελέτες είχαν δεσμούς με τη βιομηχανία τροφίμων -αυτές που χρηματοδοτήθηκαν από τις εταιρείες ή οι συγγραφείς τους συνδέονταν με εταιρείες- και σημείωσαν εάν τα αποτελέσματα υποστήριξαν τα συμφέροντα της βιομηχανίας.

Η ανάλυση διαπίστωσε ότι το 13,4% των μελετών ανέφερε κάποια σχέση με τη βιομηχανία τροφίμων (196 στις 1.461). Σε σύγκριση με ένα τυχαίο δείγμα άλλων 196 μελετών, στις οποίες δεν υπήρχε συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων, αυτές στις οποίες υπήρχε συμμετοχή της βιομηχανίας είχαν 5-6 φορές περισσότερες πιθανότητες να αναφέρουν αποτελέσματα που ευνοούσαν τα συμφέροντά της. Το 55,6% ήταν ευνοϊκές, σε σύγκριση με 9,7% των ανεξάρτητων μελετών. 

Αυτά τα ευρήματα προστίθενται σε άλλα τεκμηριωμένα στοιχεία ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας τροφίμων μπορεί να προκαλέσει προκαταρκτικές ερευνητικές "ατζέντες" ή ευνοϊκά ευρήματα, ενώ ενδέχεται να αγνοήσει θέματα που είναι πιο σημαντικά για τη δημόσια υγεία.

Οι συγγραφείς της παρούσας ανάλυσης προτείνουν διάφορους μηχανισμούς που θα μπορούσαν να διερευνηθούν για να εμποδίσουν τη βιομηχανία τροφίμων να θέσει σε κίνδυνο την ακεραιότητα της διατροφικής έρευνας. Οι συγγραφείς έγραψαν: "Αυτή η ανάλυση διαπίστωσε ότι η βιομηχανία τροφίμων συμμετέχει συνήθως στη δημοσιευμένη έρευνα σε κορυφαία περιοδικά διατροφής. Όπου εμπλέκεται η βιομηχανία τροφίμων, τα ευρήματα της έρευνας είναι σχεδόν έξι φορές πιο πιθανό να είναι ευνοϊκά για τα συμφέροντά της από ό, τι όταν δεν υπάρχει η συμμετοχή της".

Διαβάστε ακόμη...