Το “Αύριο του Φαρμάκου”: Λείπει η ενιαία φαρμακευτική πολιτική

H εταιρεία επικοινωνίας DGpr διοργάνωσε για τρίτη συνεχή φορά το FORUM ΤΟ ΑΥΡΙΟ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 9 Ιουνίου 2020, στην Αθήνα με θέμα «Το Αύριο του Φαρμάκου» και ήταν ψηφιακό.

Στο Forum, το συντονισμό ανέλαβε η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια της εκπομπής «Το Αύριο της Υγείας» Δήμητρα Γιώτη, και συζητήθηκαν όλα τα επίκαιρα θέματα που απασχολούν το παρόν αλλά και το μέλλον της πολιτικής υγείας και φαρμάκου.

Όπως ανέφερε ο πρώτος ομιλητής κ. Αθανάσιος Βοζίκης, Αναπληρωτής Καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς στο Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης «τα συστήματα υγείας κατάφεραν, παρά τις αδυναμίες τους, να ανταπεξέλθουν και σε αυτή την υγειονομική κρίση», τόνισε ο κ. Βοζίκης. Βασικό θέμα της ομιλίας του κ. Βοζίκη ήταν «Η πρόσβαση στα καινοτόμα φάρμακα».

Ανέφερε επίσης ότι «είναι αδιαμφισβήτητη η συμβολή της καινοτομίας, η οποία μεταφράζεται σε πολλά οφέλη όπως η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, π.χ. τα εμβόλια που έχουν εξαλείψει πλήθος παθήσεων».

Κομβικό ζήτημα παραμένει η επίπτωση στους προϋπολογισμούς υγείας και γι’ αυτό τα καινοτόμα φάρμακα πρέπει να αξιολογηθούν με βάση την κλινική αποτελεσματικότητά τους αλλά και την οικονομική αποδοτικότητά τους στα συστήματα υγείας, έτσι ώστε να κριθεί η ορθά η αποζημίωσή τους.

«Η αξία της καινοτομίας για να αποτιμηθεί λαμβάνει υπόψη πολλά χαρακτηριστικά» ανέφερε ο κ. Βοζίκης και παρουσίασε στην εισήγησή του πολλές προσεγγίσεις σε αυτή την κατεύθυνση, τονίζοντας ότι απαιτείται παράλληλα διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως π.χ. οι Σύλλογοι Ασθενών.

«Στο εξωτερικό μέρος του ρίσκου αναλαμβάνουν οι εταιρείες και όχι μόνο οι “πληρωτές”, δηλαδή οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης», επεσήμανε ο Αναπληρωτής Καθηγητής του ΠΑΠΕΙ κ. Βοζίκης.

Στη συνέχεια η κυρία Δέσποινα Μακριδάκη, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοποιών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων (ΠΕΦΝΙ) με θέμα «Το φάρμακο στο νοσοκομειακό περιβάλλον» δήλωσε ότι «οι νοσοκομειακοί φαρμακοποιοί, τους οποίους εκπροσωπώ, έχουν ως πρωταρχικό τους μέλημα την κάλυψη πάσης φύσης νοσοκομειακών αναγκών των ασθενών».

Επίσης, επεσήμανε ότι είναι πολύ σημαντική είναι η πραγματική καταγραφή των αναγκών σε σχέση με  το νοσοκομειακό φάρμακο, που αφορούν τα Μητρώα που καταγράφουν τη διαστρωμάτωση φαρμάκων βάσει θεραπευτικών πρωτοκόλλων, τη λειτουργία Επιτροπής φαρμάκων με τη διαμόρφωση νοσοκομειακού συνταγολογίου, τις εσωτερικές διαδικασίες για ορθολογική συνταγογράφηση και την παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής ασθενών και οπωσδήποτε την παρακολούθηση της διαθεσιμότητας φαρμάκων στην αγορά, λαμβάνοντας υπόψη και εναλλακτικά σενάρια για τον προγραμματισμό των  προμηθειών και τη διαχείριση του κονδυλίου του νοσοκομειακού φαρμακείου.

«Μια χαρακτηριστική τάση στην Ελλάδα είναι οι υψηλές πωλήσεις των off patent φαρμάκων, δηλαδή των πρωτότυπων φαρμάκων που δεν έχουν πλέον την αποκλειστικότητα διάθεσής τους μόνο από την παρασκευάστρια εταιρεία, αλλά κυκλοφορούν με την ίδια δραστική και τα αντίστοιχα γενόσημα».  

Όλοι πρέπει να επιμείνουμε στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου πλαισίου λειτουργίας του νοσοκομειακού φαρμάκου με έμφαση σε δεδομένα όπως  οι οικονομικοί πόροι, οι κατάλληλες υποδομές και τα εργαλεία, η ενημέρωση ιατρών, φαρμακοποιών, αλλά και κοινού- ασθενών και πρωτίστως ο στρατηγικός σχεδιασμός και συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

«Φεύγουμε από τον “φαρμακοποιό με το γουδί” και φτάνουμε στην εποχή του “διαστημικού φαρμακοποιού” με διαχείριση θεραπειών υψηλής τεχνολογίας, όπως οι κυτταρικές θεραπείες CAR-T» ανέφερε η Πρόεδρος της ΠΕΦΝΙ.

Επίσης, η κ. Μακριδάκη δήλωσε με έμφαση ότι «πρέπει να σταματήσουμε τα ευχολόγια και να προχωρήσουμε άμεσα σε υιοθέτηση καλών πρακτικών όπως η μηχανογράφηση των νοσοκομείων».

Ακολούθησε η εισήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας κ. Μάρκου Ολλανδέζου, η οποία είχε ως θέμα «Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία στην  επόμενη μέρα».

Ο κ. Ολλανδέζος τόνισε τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση του αναπτυξιακού σχεδιασμού της φαρμακοβιομηχανίας. Αυτές περιλαμβάνουν τη ρεαλιστική χρηματοδότηση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης, τη συγκράτηση του κόστους σε συνδυασμό με πολιτική για την έρευνα-καινοτομία, φορολογική πολιτική, την ενίσχυση του πλαισίου για την ενθάρρυνση των επενδύσεων σε Ε&Α και τις κλινικές μελέτες, την ενίσχυση των εξαγωγών και σύνδεση με τη γενικότερη αναπτυξιακή προσπάθεια και τέλος τη διαμόρφωση σταθερού επιχειρηματικού περιβάλλοντος με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων.

«Η Ελληνική φαρμακοβιομηχανία έχει προτάσεις σε δυο βασικούς άξονες:  τη διασφάλιση της βιωσιμότητας και επάρκειας της αγοράς και την προώθηση των επενδύσεων με στόχο την ανάπτυξη» δήλωσε ο κ. Ολλανδέζος.

«Δυστυχώς ακόμα δεν έχουμε δει μία ενιαία φαρμακευτική πολιτική, παρά μόνο μόνο μέτρα που είχαν στόχο τη δημοσιονομική πειθαρχία» αναγνώρισε ο Επιστημονικός Δ/ντης της ΠΕΦ.

Ο κ. Ολλανδέζος επέμεινε ότι  «πρέπει να καλύψουμε μεγάλη απόσταση και να παρθούν απαραίτητα μέτρα όπως: η περαιτέρω ενίσχυση του συμψηφισμού των παραγωγικών δαπανών και των δαπανών Έρευνας & Ανάπτυξης με το clawback, φορολογικά κίνητρα για την επιτάχυνση των επενδύσεων, με έμφαση στις υπερ-αποσβέσεις, η περιστολή της επενδυτικής γραφειοκρατίας και σχέδιο δράσης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας το Industry 4.0 – δράση με πιο μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Με τη φράση «Οι “θεοί” για τον ασθενή παραμένουν οι θεράποντες ιατροί και γενικότερα το επιστημονικό προσωπικό, αλλά και το φάρμακο για κάθε ασθενή και για τους καρκινοπαθείς τους οποίους εκπροσωπώ» ξεκίνησε την εισήγησή της η Πρόεδρος του ΚΕΦΙ, κ. Ζωή Γραμματόγλου, η οποία είχε την ομιλία «Η πολιτική φαρμάκου και ο ασθενής».

«Δεν υπάρχουν οι απαραίτητες δομές για τους καρκινοπαθείς. Χαρακτηριστικό είναι ότι το 32% των ασθενών με καρκίνο σε γιατρούς και το 28% των ασθενών δεν έχει πρόσβαση στα φάρμακά του στη χώρα μας», τόνισε η κ. Γραμματόγλου σύμφωνα με μελέτη που εκπόνησε το ΚΕΦΙ σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. 

Η Πρόεδρος του ΚΕΦΙ ανέφερε ότι οι μεγάλοι χαμένοι της παρτίδας είναι οι ασθενείς τελικού σταδίου, γιατί δεν υπάρχουν πολιτικές, νομοθετικό πλαίσιο και καμία μέριμνα για τις ανάγκες αυτών των ασθενών, διαχρονικά από όλες τις πολιτικές ηγεσίες που έχουν περάσει από το Υπουργείο Υγείας.

Η επόμενη ομιλία ήταν του κ. Χρήστου Δαραμήλα Προέδρου της Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων – Συλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) με θέμα «Ο ρόλος των Συλλόγων Ασθενών στις εκστρατείες ενημέρωσης».

 «Ο ρόλος της ενημέρωσης των ασθενών ίσως είναι το πιο σημαντικό πράγμα για όλους τους ασθενείς χρονίων παθήσεων. Εμείς ως Σύλλογοι Ασθενών αναλαμβάνουμε και αυτό το καθήκον» δήλωσε ο κ. Δαραμήλας.

Χαρακτηριστικές δράσεις της ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ με στόχο την πληρέστερη ενημέρωση των διαβητικών στην Ελλάδα ήταν «το διαβητικό χωριό», το «Βάζουμε τρίποντο στην υγεία» και σε διάφορες πόλεις στην Ελλάδα το πρόγραμμα «Εκπαιδευτικά Μαθήματα για τον Σακχαρώδη Διαβήτη», με εντυπωσιακά και μετρήσιμα αποτελέσματα ως προς την απήχηση των συγκεκριμένων εκστρατειών.

Οι προκλήσεις που συναντά κάθε Σύλλογος που θέλει να οργανώσει μια καμπάνια ενημέρωσης είναι πολλές. Έγκριση από τον ΕΟΦ, ώρες χαμηλής τηλεθέασης για τα κοινωνικά μηνύματα και η ανταπόκρισης χορηγών και κοινού. 

«Τώρα αντιμετωπίζουμε και μία πρόσθετη πρόκληση. Την πανδημία» τόνισε ο κ. Δαραμήλας, «όμως τα μέλη των Συλλόγων ανταποκρίνονται με επιμονή και υπομονή και κυρίως με ευελιξία στην αντιμετώπιση και στη διαχείριση των προβλημάτων».

Μία ακόμη εισήγηση από μία Ομοσπονδία Ασθενών πραγματοποιήθηκε από την κυρία Όλγα Οικονόμου, Προέδρου της Πανελλήνιας Ένωσης Σπανίων Παθήσεων (ΠΕΣΠΑ). Ξεκινώντας την εισήγησή της η κ. Οικονόμου επέμεινε ότι η Πολιτεία πρέπει να τολμήσει να κάνει μία διακομματική συζήτηση για τη  πολιτική φαρμάκου.

Με θέμα ομιλίας σχετικά με το ρόλο των Συλλόγων Ασθενών στη βελτίωση της συμμόρφωσης στις θεραπείες σπανίων παθήσεων η Πρόεδρος της ΠΕΣΠΑ ανέφερε ότι «η μη συμμόρφωση στη θεραπεία αποτελεί από μόνη της σύμφωνα με τον ΠΟΥ, αποτελεί μια παγκόσμια πανδημία».

«Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη την συμμόρφωση στη θεραπεία είναι κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες, παράγοντες που έχουν σχέση με την ασθένεια, παράγοντες που έχουν σχέση με το υγειονομικό σύστημα και παράγοντες σε σχέση με την θεραπεία» δήλωσε η κ. Οικονόμου.

Οι Σύλλογοι των Ασθενών υποστηρίζουν τους ασθενείς στην ενημέρωσή τους σε βασικά θέματα, όπως η συμμόρφωση στη θεραπεία τους , αλλά και στον τρόπο ζωής που πρέπει να ακολουθούν. Η βοήθεια των Συλλόγων είναι η άμεση επαφή με τους ασθενείς-μέλη. Πολύ σημαντική είναι η συμμετοχή Κράτους στις κλινικές μελέτες και ο ΕΟΦ να ενημερώνει δημόσια για αυτές τις μελέτες.

Κλείνοντας η κ. Οικονόμου είπε ότι «οι Σύλλογοι Ασθενών επιμένουν στο έργο τους και δεν σταματούν ποτέ».

Χορηγοί του συνεδρίου ήταν οι εταιρείες: Angelini, Astellas, Pfizer, Τakeda και Libytec

Το Forum διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ) και της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχανίας (ΠΕΦ).

Διαβάστε ακόμη...