Τι προβλέπει η νομοθεσία στην Ελλάδα για τις εξωσωματικές

%CE%B5%CE%BE%CF%89%CF%83%CF%89%CE%BC%CE%

Διευκρινίσεις που αφορούν σε θέματα υποβοηθούµενης αναπαραγωγής δίνει ο ΕΟΠΥΥ, με εγκύκλιό του.

Ειδικότερα, σε περιπτώσεις προσπαθειών υποβοηθούµενης αναπαραγωγής µε σπέρμα δότη, ο οργανισμός ζητά από τις τράπεζες σπέρματος πιστοποιητικό τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπενθυμίζει ότι, προκειμένου για διάθεση σπέρματος, ο δότης πρέπει να µην έχει συμπληρώσει το 40ο έτος της ηλικίας του, ενώ προκειμένου για διάθεση ωαρίων η δότρια πρέπει να µην έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας της.

Επιπρόσθετα τίθενται και ειδικοί περιορισμοί: «Τα τέκνα που προέρχονται από γαμέτες του ίδιου 3ου δότη, δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν τα 10, εκτός εάν πρόκειται για γέννηση νέου τέκνου από ζεύγος το οποίο έχει ήδη αποκτήσει τέκνο από γαμέτες του εν λόγω δότη».

Τράπεζες κρυοσυντήρησης

Στην ίδια εγκύκλιο σημειώνεται ότι εκδόθηκε η απόφαση η οποία αφορά στην ίδρυση και λειτουργία των τραπεζών κρυοσυντήρησης. Η Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούµενης Αναπαραγωγής, θα εκδώσει άδειες λειτουργίας για τις τράπεζες κρυοσυντήρησης, γεγονός που θα διευκολύνει τις Επιτροπές του Οργανισμού στην εξέταση των αντίστοιχων περιστατικών.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι τα δύο σπερµοδιαγράµµατα που απαιτούνται στις περιπτώσεις εξωσωματικής γονιμοποίησης, θα πρέπει να απέχουν μεταξύ τους κατ’ ελάχιστο 75 ημέρες το ένα από το άλλο, ενώ το παλαιότερο εξ’ αυτών θα πρέπει να µην απέχει περισσότερο από ένα έτος από την ημερομηνία εξέτασης του περιστατικού από την επιτροπή εξωσωματικής γονιμοποίησης.

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *