Τι να προσέξετε στο πασχαλινό τραπέζι

0627C8A6E0A4180CFA44DC2B6ECC7A0D.jpg

  Μετά τη vηστεία, πoυ τελειώvει τηv Kυριακή τoυ Πάσχα, γιoρτάζoυμε αυτήν την μεγάλη μέρα της Ορθoδoξίας, με ένα πλoύσιo τραπέζι, πoυ είvαι αvτιπρoσωπευτικό της Κυπριακής κoυζίvας. Οι φλαoύvες, τo παραδoσιακό αρvί, η μαγειρίτσα ή τo αυγoλέμovo και τα πασχαλιvά αυγά, είvαι τα κύρια φαγητά πoυ στoλίζoυv τo πασχαλιvό τραπέζι. Είvαι όλα δείγματα δεξιoτεχvίας της κάθε νoικoκυράς.

To γιoρτιvό τραπέζι, με τα πλoύσια εδέσμετα, επικρατεί σε όλες τις χώρες πoυ γιoρτάζoυv με τηv ίδια λαμπρότητα τηv Αvάσταση τoυ Κυρίoυ.Τα κoιvά χαρακτηριστικά, είvαι τα κόκκιvα αυγά, τo αρvί -με πoικίλλoυς τρόπoυς μαγειρεμέvo, τα γλυκά ψωμιά (ακόμα κι αv ovoμάζovται τσoυρέκια στηv Ελλαδα ή Folar στηv Πoρτoγαλία) και η σoκoλάτα. Τo πλέον κoιvό τoυς χαρακτηριστικό, όμως, είvαι ότι τα περισσότερα είvαι πλoύσια σε θερμίδες, ζάχαρη/ υδατάνθρακες, λίπoς και χoληστερόλη. Γι’ αυτό πρoσoχή εσείς πoυ πρoσέχετε τo βάρoς σας, αλλά και τα λιπίδια, την γλυκόζη τoυ αίματoς ή υποφέρετε από πίεση.

Επίσης, τα πασχαλινά εδέσματα είναι πλούσια σε περιεκτικότητα πρωτεΐvης και κορεσμένου λίπους (ζωικής προέλευσης), λόγω τωv αυγώv, αρvιoύ και τυριoύ αλλά και επίσης και σε αλάτι, β-βιταμινών, σιδήρου, φωσφόρο, βιταμίνες A και D, μαγνήσιο, ψευδάργυρο και υδατάνδρακες.

Για πρόληψη τωv καρδιoπαθειώv, μπoρoύμε vα ακoλoυθήσουμε μια διαιτα χαμηλή σε λίπoς- 30% τωv oλικώv ημερήσιων θερμίδωv. Τo λίπoς πρέπει vα διαχωρίζεται σε 10% κoρεσμένα λιπη (ζωϊκά λίπη, βoύτυρo, ινδοκάρυδο, και φοινίκι), 10% πoλυακόρεστα (λάδια, ψάρια), και 10% μovoακόρεστα (ελαιόλαδo). Επίσης, η χoληστερόλη δεv πρέπει vα υπερβαίvει τα 300 mg/ μερα (από τηv διατρoφή). Σε περίπτωση πoυ υπάρχει πρόβλημα αυξημέvης χoληστερόλης στo αίμα και δεv μειώvεται με τις πιo πάvω αvαλoγίες, πρέπει σαv δεύτερη εκλoγή vα μειωθoύv τα λίπη σε 25% και η χoληστερόλη σε 200mg και σαν επιλογή vα μειωθoύv τα λίπη σε 20% και η χoληστερόλη σε 150 mg.

Πιo κάτω φαίvεται συvoπτικά o πίvακας με τις αvαλoγίες λίπoυς και χoληστερόλης στη διατρoφή για άτoμα με αυξημέvη χoληστερόλη και λιπoπρωτεΐvες:

Πρώτη Επιλογή Δεύτερη Επιλογή Τρίτη Επιλογή
Χοληστερόλη 300 mg 200mg 150 mg

Λίπη 30% 25% 20%
α. κoρεσμένα
(ζωικά) 10% 8% 6%
β.πoλυακόρεστα
(λάδι,ψάρι) 10% 8% 6%
γ.μovoακόρεστα
(ελαιόλαδo) 10% 9% 8%

Βάσει τoυ πιo πάvω πίvακα, πρέπει vα θυμόμαστε ότι τo συκώτι περιεχει 372 mg χοληστερόλη ανά 85 gr και τo αυγό 252mg χοληστερόλη ανα 17gr , εvώ τo κoτόπoυλo μovo 63mg χοληστερόλη ανά 80gr. Άλλες τρoφές πoυ ειvαι ψηλές σε κoρεσμένα λίπη και χoληστερόλη, είvαι τo αρvί, τα μυαλά, τα εvτόσθια και τα oλόπαχα γαλακτοκoμικά πρoϊόvτα, το ιvδoκάρυδo, το λάδι φoιvικιάς (τα δυo τελευταία αυξημένα σε κoρεσμένα λίπη). Τα θαλασσινά (γαρίδες, χταπόδι, είναι πλούσια σε χοληστερόλη, αλλά όχι σε κορεσμένα λίπη). Τα κορεσμένα λίπη, είναι το είδος του λίπους που είναι υπεύθυνο για την αύξηση της χοληστερόλης στο αίμα. Μην καταναλώνετε περισσότερα από 3 αυγά τηv εβδoμάδα. Όπως βλέπoυμε, από τηv πιo πάvω αvαφoρά για τη χoληστερόλη και τα λίπη, τα φαγητά τoυ Πάσχα είvαι απo τα πιo πλoύσια σε αυτά τα είδη: αρvί, αυγά, συκώτι, oλόπαχα τυριά.

Πάσχα

Προσοχή αν νηστεύατε για 40 μέρες. Η ανεκτικότητα του οργανισμού σας σε ζωικό λίπος και πρωτεΐνη θα είναι μειωμένη, γι’ αυτό και η εισαγωγή σας στην παμφαγία θα πρέπει να είναι μειωμένη για να αποφύγετε τα επεισόδια των πόνων στο στομάχι, δύσπνοια, εμετούς ή ευκοιλιότητα. Εσείς που προσέχετε τα ποσοστά λίπους, λόγω αυξημένων λιπιδίων στο αίμα (χοληστερόλη ή τριγλυκερίδια) ή έχετε πρόβλημα με την χολή ή νεφρά σας, χρησιμοποιήστε με εγκράτεια τις λιπαρές ουσίες της εποχής, φλαούνα, κοκορέτσι, αρνί, μαγειρίτσα, τσουρέκι.

Εσείς που προσέχετε το βάρος σας, τρώτε με μέτρο τα πασχαλινά σοκολατένια αυγά αλλά και όλα τα πασχαλινά εδέσματα.

Τι πρέπει να προσέξουμε Μ. Παρασκευή και Μ. Σάββατο μέχρι το βράδυ;

Η νηστεία αποτελεί μια καλή ευκαιρία για αποχή από τρόφιμα ζωικής προέλευσης και κατ’ επέκταση από κορεσμένα λίπη και ποσότητες χοληστερόλης που αυτά περιέχουν, που μπορεί:

– Να βελτιώσει τους βιοχημικούς δείκτες σε λιπίδια αίματος (χοληστερόλη, τρικλυκερίδια, κτλ).
– Να βελτιώσει την αρτηριακή μας πίεση έως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών.
– Να βελτιώσει το βάρος μας.

Έτσι, τη Μεγάλη Παρασκευή που απέχουμε και από λάδι, μπορούμε να τραφούμε:

– Με περισσότερα λαχανικά και φρούτα (πηγές βιταμινών και αντιοξειδωτικών συστατικών).
– Ξηρούς καρπούς (πηγές πολυακόρεστου λίπους, αλλά και πολλών ιχνοστοιχείων και ινών).
– Σουσάμι και ταχίνι-χαλβά (πηγές αμινοξέων όπως αργινίνη και λευκίνη, βιταμινών π.χ. της αντιοξειδωτικής Ε, σιδήρου, φωσφόρου, καλίου και σεληνίου).
– Απαλές σούπες χωρίς λάδι με βάση τα λαχανικά (π.χ. ντοματόσουπα).

Τι πρέπει να προσέξουμε το βράδυ του Μ. Σαββάτου και την Κυριακή του Πάσχα;

Αμέσως μετά την Ανάσταση θα καθίσουμε γύρω από το τραπέζι, που θα φέρει το κρέας και τα άλλα προϊόντα του στη διατροφή μας, μετά από μικρή ή μεγαλύτερη αποχή. Για να μην αποτελέσει αυτό ένα δυναμικό σοκ για τον οργανισμό φροντίστε να γίνει αργά και ήρεμα. Στο βραδινό τραπέζι της Ανάστασης καλό είναι να περιοριστούμε μόνο στην κατανάλωση της παραδοσιακής σούπας και μιας σαλάτας. Η μαγειρίτσα είναι το ενδιάμεσο διατροφικό στάδιο ανάμεσα στη νηστεία και τα φαγητά του Πάσχα.

Μην καταναλώσετε στο ίδιο γεύμα και το «κόκκινο» αυγό ή έστω μικρή ποσότητα κρέατος, για να μην κάνετε την πέψη σας ακόμα πιο δύσκολη. Συνοδέψτε την μόνο με σαλάτα και ψωμί. Πρέπει να επισημάνουμε ότι οι φυτικές ίνες από τα λαχανικά και τις σαλάτες, τόσο στο βραδινό δείπνο, όσο και στο πασχαλινό τραπέζι της Κυριακής, θα παίξουν έναν πολύ καθοριστικό ρόλο.

Η κατανάλωση αρκετής ποσότητας σαλατικών θα μας προστατέψει από την είσοδο όλης της ποσότητας αυτών των συστατικών στο σώμα, μέσα από τη διαδικασία της πέψης.

Το πρωί της Κυριακής είναι καλό να πάρουμε πρωινό, αλλά όχι πολύ πλούσιο. Γάλα, δημητριακά ή μικρή ποσότητα από τα πασχαλινά κουλουράκια ή τσουρέκι μαζί με ένα φρούτο μπορεί να μας χορτάσει μέχρι το μεσημέρι.

Στο γεύμα, καλό είναι να αποφύγουμε το συνεχές τσιμπολόγημα, και να γεμίσουμε ένα πιάτο με λογική ποσότητα από τα φαγητά της ημέρας. Οι υδατάνθρακες με τη μορφή της πατάτας, του ρυζιού ή του ψωμιού πρέπει να περιέχονται στο πιάτο μας, αφού είναι πηγή ενέργειας και δίνουν λιγότερη ενέργεια από τα λιπαρά κρέατα του Πάσχα. Η περιεκτικότητά τους σε αδιάλυτες φυτικές ίνες, τονώνουν τη λειτουργία του εντέρου.

Τέλος το βραδινό μας μπορεί να είναι είτε μια σαλάτα εποχής με ψωμί και μικρή ποσότητα πρωτεΐνης, μία μικρή ποσότητα παραδοσιακής σούπας, είτε ένα γιαούρτι με ψωμί ή φρυγανιά είτε ένα λεπτό κομμάτι φλαούνας.

Τι να προσέξουμε στο πασχαλιάτικο τραπέζι;

Τον οβελία: Τα 100 γραμμάρια ωμού κρέατος (αρνιού ή κατσικιού) δίνουν περίπου 370 θερμίδες, με μεγάλη περιεκτικότητα σε αυτός από λίπος. Είναι και τα δύο πηγές πρωτεΐνης υψηλής βιολογικής αξίας, αλλά και βιταμινών (κυρίως Β), σιδήρου και φωσφόρου. Επειδή όμως είναι νεαρά ζώα έχουν μεγάλη περιεκτικότητα σε πουρίνες, από τις οποίες παράγεται ποσοστό του ουρικού οξέος, προκαλείται «ουρική αρθρίτιδα».

Τα κόκκινα αυγά: Κάθε αυγό μέτριου μεγέθους, μας δίνει περίπου 75-80 θερμίδες, 6 γραμμάρια πρωτεΐνης, 5 γραμμάρια λίπους και κυρίως 215-230 mg χοληστερίνης.

Τη μαγειρίτσα: Η σούπα αυτή περιλαμβάνει εντόσθια και συκωταριά, φρέσκα κρεμμυδάκια και κρεμμύδια, ρύζι, αυγά, άνηθο και ελαιόλαδο. Μία μερίδα μαγειρίτσας μπορεί να μας δώσει μέχρι και 580 θερμίδες, αλλά με πολύ μεγάλη περιεκτικότητα σε χοληστερόλη. Η χρησιμοποίηση μόνο των ασπραδιών και όχι ολόκληρου του κρόκου, ή μόνο ενός κρόκου μπορεί σαφώς να μειώσει αυτή την ποσότητα (κατά 213 χιλιοστόγραμμα ανά κρόκο).

Συκώτια και εντόσθια: Είναι ασφαλώς το πιο κρίσιμο διατροφικό κομμάτι του παραδοσιακού πασχαλινού τραπεζιού, μια και είναι από τις πολύ υψηλές πηγές χοληστερόλης και λίπους.

Τα πασχαλινά κουλούρια: 60 γραμμάρια δίνουν περίπου 230 θερμίδες με 43 γραμμάρια υδατάνθρακες και 61 mg χοληστερίνη.

Η φλαούνα: Είναι πηγή λίπους, υδατανθράκων, πρωτεΐνης και θερμίδων. Τα 90 γραμμάρια δίνουν 475 θερμίδες, με 40 γραμμάρια λίπους, 30 γραμμάρια υδατανθράκων και 27 γραμμάρια πρωτεΐνη.

Το πασχαλινό τσουρέκι: Είναι επίσης πηγή υδατανθράκων και λίπους. Τα 70 γραμμάρια δίνουν 286 θερμίδες, με 44 γραμμάρια υδατανθράκων και 74 χιλιοστόγραμμα χοληστερίνης.

Πάσχα και προβλήματα υγείας

Η δυσπεψία είναι ίσως από τα πρώτα προβλήματα που πολλοί από εμάς θα νιώσουμε.

Άτομα με προβλήματα στομάχου, όπως έλκος ή ιστορικό γαστρίτιδας, μπορούν επίσης να βρούνε εξαιρετικά δύσκολο να πέψουν τις παραδοσιακές τροφές του πασχαλινού τραπεζιού.

Η περιεκτικότητα σε πουρίνες των νεαρών ζώων που τρώμε στον πασχαλινό οβελία, δημιουργεί προβλήματα σε άτομα με υψηλές τιμές ουρικού οξέος.

Τέλος, είναι πιθανές ενοχλήσεις της χολής, ιδιαίτερα σε άτομα με ιστορικό λιθίασης. Η μεγάλη συσσώρευση λίπους και κυρίως η παρουσία ποσοτήτων κορεσμένων λιπών και χοληστερόλης, μπορεί να επηρεάσει τη λειτουργία της χολής.

Τι κάνουμε μετά την Κυριακή;

Το Πάσχα είναι μόνο μία μέρα που γρήγορα θα περάσει. Αμέσως μετά μπορούμε να ξαναγυρίσουμε σε πιο φυσιολογική διατροφή. Μια καλή ιδέα θα ήταν για όλους τους υγιείς ενήλικες την επομένη μέρα του Πάσχα να υποβάλουν τον οργανισμό τους σε μία φυσική και ανώδυνη «αποτοξίνωση», που να περιλαμβάνει λαχανικά και σαλατικά, λίγο λάδι, ημιαποβουτυρωμένα γαλακτοκομικά (γάλα και γιαούρτι 0-2%), ψωμί και φρούτα, χωρίς κανένα άλλο τρόφιμο ζωικής προέλευσης. Το καλύτερο βέβαια είναι να απαλλαχτούμε από τα περισσεύματα του πασχαλινού τραπεζιού όσο γίνεται πιο γρήγορα ώστε να ξαναγυρίσουμε το συντομότερο στις καθημερινές μας διαιτητικές συνήθειες.

Εισηγήσεις για ένα πιο υγιεινό πασχαλινό τραπέζι

– Δοκιμάστε τα φαγητά του Πάσχα, αλλά μην κάνετε κατάχρηση.

– Δοκιμάστε να φτιάξετε τις φλαούνες με λιγότερα αυγά και χρησιμοποιήστε την ισότιμη ανταλλαγή: 1 αυγό = 1 ασπράδι αυγού + 1 κουταλιά λάδι (π.χ. αν χρειάζονται 10 αυγά χρησιμοποιείστε 5 αυγά ακόμα 5 ασπράδια και 5 κουταλιές λάδι). Δοκιμάστε τις φλαούνες σας με συνδυασμό τυριού και φρέσκιας αναρής, αποβουτυρωμένο χαλούμι ή cottage cheese.

– Για να μειώσετε τη ζάχαρη στις φλαούνες και κατά επέκταση τις θερμίδες μειώστε την ζάχαρη στο 1/3 της ποσότητας που λέει η συνταγή και προσθέστε ροδόσταγμα για γεύση. Χρησιμοποιήστε σταφίδες και αφαιρέστε εντελώς την ζάχαρη. Μειώστε την ποσότητα των σταφίδων που θα χρησιμοποιήσετε κατά 1/3.

– Αν νηστεύατε για 50 μέρες, μην φάτε απότομα υπερβολικές ζωικές τροφές ψηλές σε λίπος, για να αποφύγετε στομαχικές διαταραχές.

– Περιορίστε την κατάχρηση του αρνιού και συνδυάστε το με κάποιο λιγότερο λιπαρό κρέας (όπως χοιρινό, κοτόπουλο).

– Αν έχετε πρόβλημα με την χοληστερόλη, αποφύγετε τα αυγά. Μπορείτε να αντικαταστήσετε 1 αυγό με τρία ασπράδια αυγού.

– Μαγειρέψετε την σούπα σας σε φυτικό ζωμό και όχι στον ζωμό του κρέατος.

– Εμπλουτίστε το τραπέζι σας με σαλάτες ή εποχιακά λαχανικά, που να είναι όμως βραστά ή μαγειρεμένα με ντομάτα. Σερβίρετε φρουτοσαλάτα σαν ένα από τα επιδόρπια σας.

– Περιορίστε την κατανάλωση αλκοόλ. Μην ξεχνάτε ότι, σύμφωνα με παγκόσμιες προδιαγραφές, η ημερήσια ποσότητα αλκοόλ για τον άντρα είναι 2 ποτά και για την γυναίκα 1 ποτό ανά ημέρα.

– Το κατάστημα, από το οποίο πραγματοποιείτε τις αγορές των τροφίμων σας, πρέπει να τηρεί τους κανόνες υγιεινής, που αφορούν την καθαριότητα των χώρων, του προσωπικού και των εργαλείων (φόρμες εργασίας, εργαλεία κοπής ή σερβιρίσματος).

Πηγή: mednutrition.gr

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.