Τι φέρνει το νέο μνημόνιο στην αγορά φαρμάκων

farmaka_farmakeio.medium.jpg

Αλλαγές στην φαρμακευτική πολιτική φέρνει το νέο μνημόνιο που αποσκοπούν στη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης και στον εξορθολογισμό των κανόνων τιμολόγησης φαρμάκων.

Σταθερή παραμένει η φαρμακευτική δαπάνη στα 2 δις ευρώ , επιδιώκεται αύξηση των γενοσήμων φαρμάκων, ενώ τα Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΥΣΥΦΑ) παραμένουν στα φαρμακεία.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται στο σχέδιο νόμου, οι τιμές των φαρμακευτικών προϊόντων «αναφοράς», μετά την λήξη της «περιόδου προστασίας των δεδομένων» (data protection period) μειώνεται στο 50% της τιμής του προϊόντος σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων». Οι τιμές των γενόσημων φαρμάκων, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έγκρισής τους, μειώνονται στο 32,5% της τιμής των αντίστοιχων προϊόντων σε κατάσταση «εντός της περιόδου προστασίας των δεδομένων».

Επίσης, η μηνιαία φαρμακευτική δαπάνη των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (Φ.Κ.Α.) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/12 του κονδυλίου που είναι εγγεγραμμένο στον ετήσιο Κοινωνικό Προϋπολογισμό και αντιστοιχεί στη φαρμακευτική περίθαλψη. Το υπερβάλλον μηνιαίο ποσό αναζητείται εκ μέρους των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από τους Κατόχους Αδείας Κυκλοφορίας (Κ.Α.Κ.) φαρμακευτικών προϊόντων και υπολογίζεται σε εξαμηνιαία βάση, λαμβάνοντας υπόψη την ποσοστιαία αναλογία συμμετοχής κάθε φαρμάκου στη δαπάνη, το μερίδιο αγοράς κάθε φαρμάκου στη θεραπευτική κατηγορία της θετικής λίστας, τη δυνατότητα τελικού συμψηφισμού τυχόν υπολειπόμενων ποσών με βάση το συνολικό τζίρο κάθε εταιρείας, τη συγκριτική κατανάλωση κάθε φαρμάκου με το μερίδιο αγοράς που κατείχε στο αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου έτους.

Από 1.1.2013 εισάγεται έκτακτο τέλος για τα φαρμακευτικά προϊόντα που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων που αποζημιώνονται από τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ).

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων, που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, ορίζεται σε 15% επί των λιανικών πωλήσεων κάθε φαρμακευτικού προϊόντος που πραγματοποιήθηκαν κατά το έτος 2011 και καταβάλλεται, σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο ΕΟΠΥΥ έως τις 15 Δεκεμβρίου 2012.

Το έκτακτο τέλος που οφείλει να καταβάλει ο κάθε κάτοχος αδείας κυκλοφορίας (ΚΑΚ) φαρμακευτικών προϊόντων που συμπεριλαμβάνονται στον θετικό κατάλογο, για το έτος 2013 δύναται να συμψηφίζεται με το καταβληθέν ή συμψηφισθέν ποσό που του αντιστοιχεί από το claw back του έτους 2012. Φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα για τα οποία δεν έχει καταβληθεί το έκτακτο τέλος κατά τα ανωτέρω, μεταφέρονται αυτόματα από το κατάλογο συνταγογραφούμενων φαρμάκων και αποζημιούμενων από τους Φ.Κ.Α. (θετικός κατάλογος), στον κατάλογο φαρμακευτικών ιδιοσκευασμάτων που χορηγούνται με ιατρική συνταγή και δεν αποζημιώνονται από τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (αρνητικός κατάλογος).

Επίσης παρατείνεται έως το 2018 η εφαρμογή μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (claw back) σε όλες τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ όταν οι δαπάνες υπερβαίνουν τους κλειστούς προϋπολογισμούς για κάθε κατηγορία.

Με την εφαρμογή έως σήμερα του μηχανισμού αυτόματων επιστροφών (claw back) έχουν εισπραχθεί από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 78.980.697 εκ. ευρώ, 152.473.112 εκ. ευρώ, 201.833.401 εκ. ευρώ για τα έτη 2012, 2013 και 2014, αντίστοιχα ως υπέρβαση από τον κλειστό ετήσιο προϋπολογισμό φαρμακευτικής δαπάνης του αντιστοίχου έτους.

Αντιδράσεις για το καθεστώς ιδιοκτησίας

Την έντονη αντίδραση των φαρμακοποιών προκαλούν οι φημολογίες για επαναφορά της εργαλειοθήκης του ΟΟΣΑ, που θα επιφέρει αλλαγές και στο ιδιοκτησιακό καθεστώτος των φαρμακείων (μη φαρμακοποιοί θα μπορούν να λειτουργήσουν φαρμακείο).

«Οι προθέσεις των διαφόρων συμφερόντων αποτυπώνονται με τον πλέον ξεκάθαρο πια τρόπο στην αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τις φημολογούμενες ρυθμίσεις για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων», αναφέρει ο πρόεδρος του Πανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ), Κωνσταντίνος Λουράντος, σε δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων αφήνοντας αιχμές για «εγχώρια συμφέροντα» που προωθούν αυτές τις ρυθμίσεις.

«Το σύνολο των προτεινόμενων φημολογούμενων ρυθμίσεων για το ιδιοκτησιακό των φαρμακείων έρχεται ευθέως σε σύγκρουση ουχί μόνο με το ενωσιακό κεκτημένο, αλλά και με το δίκαιο των μεγαλύτερων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία κλπ). Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δ.Ε.Ε.) με σειρά αποφάσεων του έχει κρίνει ότι ο περιορισμός της ιδιοκτησίας φαρμακείων αποκλειστικά από φαρμακοποιούς διασφαλίζει την ανεξαρτησία των φαρμακευτικών υπηρεσιών και αποτρέπει συγκρούσεις συμφερόντων».

Ο κ. Λουράντος θέτει ευθέως το ερώτημα: «Είναι οι δανειστές που προωθούν τις ρυθμίσεις αυτές που δεν ισχύουν ούτε στις χώρες τους ούτε σε καμία άλλη σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα, ή είναι εγχώρια ημεδαπά συμφέροντα που στην …αναμπουμπούλα άδραξαν την ευκαιρία και προσέθεσαν ρυθμίσεις που ευνοούν μόνο εκείνα εις βάρος της Δημόσιας Υγείας και του κρατικού προϋπολογισμού;».

 

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.