Tagged: Βayer Ελλάς

H Βayer Ελλάς δημιουργεί  Συμβούλιο Συμπερίληψης και Διαφορετικότητας

Η Bayer Ελλάς, από τις πρώτες εταιρείες που υιοθέτησε την αρχή της Συμπερίληψης και της Διαφορετικότητας ως βασικό κομμάτι της στρατηγικής της και της γενικότερης κουλτούρας της, ανακοινώνει τη δημιουργία ειδικού συμβουλίου I&D (Inclusion & Diversity). Το Συμβούλιο...