Τα άτομα με αυτισμό έχουν έξι φορές περισσότερες πιθανότητες να επιχειρήσουν να αυτοκτονήσουν

Ζήσης Ψάλλας

Η έρευνα δείχνει ότι οι αυτιστικοί άνθρωποι έχουν 6 φορές περισσότερες πιθανότητες να επιχειρήσουν να αυτοκτονήσουν. Δεν είναι απολύτως σαφές γιατί τα αυτιστικά άτομα διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο να έχουν αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορές, αν και είναι πιθανό να παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες.

Για παράδειγμα, οι αρνητικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας -όπως ο εκφοβισμός- έχουν συσχετιστεί με αυτοκτονικές σκέψεις και συμπεριφορά σε αυτιστικούς νέους. Στους αυτιστικούς ενήλικες, η μοναξιά, οι κοινωνικές και επικοινωνιακές δυσκολίες, το αίσθημα βάρους για τους άλλους και η έλλειψη υποστήριξης έχουν επίσης συνδεθεί.

Η συγκάλυψη της αυτιστικής συμπεριφοράς -όπως η προσαρμογή της συμπεριφοράς ώστε να ταιριάζει σε συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις. 

Ενώ ορισμένοι από αυτούς τους παράγοντες κινδύνου μπορεί να αυξηθούν από ορισμένες αυτιστικές τάσεις (όπως η τάση για υπερβολική εστίαση σε συγκεκριμένες σκέψεις ή συμπεριφορά), είναι πιθανό να παίζουν ρόλο πολλοί ευρύτεροι κοινωνικοί, πολιτικοί και πολιτιστικοί παράγοντες, όπως ότι τα αυτιστικά άτομα αισθάνονται αποκλεισμένα από την κοινωνία. 

Και πάλι, υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους μπορεί να δυσκολεύονται να λάβουν τη βοήθεια που χρειάζονται. Το πρώτο είναι η έλλειψη πρόσβασης σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Ένας άλλος παράγοντας είναι ότι το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης συχνά στερείται εκπαίδευσης για το πώς να υποστηρίξει τα αυτιστικά άτομα που μπορεί να βιώνουν σκέψεις αυτοκτονίας. 

Αυτά τα προβλήματα για τους επαγγελματίες υγείας οφείλονται εν μέρει στο ότι η σοβαρότητα, ο τύπος και η ένταση των αυτοκτονικών σκέψεων μπορεί να παρουσιάζονται διαφορετικά στα αυτιστικά άτομα. Οι δυσκολίες επικοινωνίας ορισμένων αυτιστικών μπορεί επίσης να τους δυσκολεύουν να εκφράσουν το πώς αισθάνονται. 

Μια μελέτη που διεξήχθη στον Καναδά, διαπίστωσε ότι τα μισά από τα αυτιστικά άτομα με αυτοκτονικές σκέψεις ή συμπεριφορές που παρευρέθηκαν σε δωμάτιο επειγόντων περιστατικών ψυχιατρικού νοσοκομείου δεν είχαν ελεγχθεί πριν από γιατρούς. Αυτό είναι συγκλονιστικό, ειδικά αν ληφθεί υπόψη πόσο σημαντικός είναι ο αρχικός έλεγχος για την εξασφάλιση έγκαιρης υποστήριξης ψυχικής υγείας για όσους διατρέχουν σοβαρούς κινδύνους.

Μια μεγαλύτερη επίγνωση των προβλημάτων ψυχικής υγείας που μπορεί να αντιμετωπίσουν τα αυτιστικά άτομα είναι επίσης σημαντική για τους φίλους και την οικογένεια των αυτιστικών ατόμων, ώστε να μπορούν να αναζητήσουν και να αναγνωρίσουν ορισμένους παράγοντες κινδύνου και να προσφέρουν υποστήριξη, αν είναι δυνατόν.

Διαβάστε ακόμη...