Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης στο Μέγαρο  Μουσικής από 17 έως και 20 Ιουνίου

Το 310 Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Υπέρτασης  (31st Scientific Meeting of the European Society of Hypertension on “Hypertension and Cardi ovascular Protection”) https://esh2022.eu/ πραγματοποιείται στην Αθήνα στο Μέγαρο  Μουσικής από 17 έως και 20 Ιουνίου. Η επιστημονική αυτή συνάντηση στην οποία  συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες παγκοσμίου επιπέδου αποτελεί σημαντικό γεγονός  για τη χώρα μας. Η συμμετοχή είναι αξιοσημείωτη με άνω των 2.500 συνέδρων με φυσική  παρουσία και 5.000 με διαδικτυακή παρακολούθηση, καθώς το συνέδριο στα πλαίσια της  πανδημίας έχει υβριδικό χαρακτήρα. 

Στόχος του παγκόσμιου αυτού Συνεδρίου είναι η ανταλλαγή απόψεων, κλινικής  εμπειρίας και ερευνητικών δεδομένων για την αρτηριακή υπέρταση αλλά και για τις  σχετιζόμενες συννοσηρότητες δηλαδή τoν σακχαρώδη διαβήτη, τη στεφανιαία νόσο, το  εγκεφαλικό επεισόδιο και την καρδιακή ανεπάρκεια. Καθώς το Συνέδριο συγκεντρώνει  ειδικούς από όλες τις ηπείρους (Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Αφρική, Αυστραλία) πολλαπλές  συνεδρίες θα εστιάσουν στις διαφορετικές προσεγγίσεις στην οργάνωση των συστημάτων  υγείας για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της αρτηριακής υπέρτασης και τονίστηκε ο κοινός  στόχος βελτίωσης του ελέγχου της υπέρτασης τα επόμενα χρόνια. H αρτηριακή υπέρταση  εξακολουθεί να παραμένει αρρύθμιστη στο 50% περίπου των ασθενών διεθνώς και αυξάνει  κατά 7 φορές το κίνδυνο για αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο και 3 φορές τον κίνδυνο για  καρδιακό επεισόδιο και εκδήλωση νεφρικής ανεπάρκειας. 

Ειδικές συνεδρίες είναι αφιερωμένες στο ρόλο των wearable-cuffless devices για τη  μέτρηση της αρτηριακής πίεσης, δηλ. των πιεσομέτρων τύπου ρολογιού χωρίς περιχειρίδα  που μπορεί να πραγματοποιεί συνεχείς μετρήσεις της πίεσης. Ωστόσο, ακόμη οι συσκευές  αυτές δεν έχουν πιστοποιηθεί και χρειάζεται περαιτέρω βελτίωση πριν μπορούμε να  στηριχθούμε αποκλειστικά σε αυτές τις smart devices για τη διάγνωση της αρτηριακής  υπέρτασης και τον καθορισμό της θεραπευτικής αγωγής. Στα ίδια πλαίσια θα συζητηθεί ο  ρόλος και η αξιοποίηση των διαφόρων εφαρμογών (Apps) όπως η σχετική εφαρμογή της  ESH που διαρκώς αυξάνεται ο αριθμός τους και η χρήση τους συμβάλλοντας στη καλύτερη εξ αποστάσεως παρακολούθηση των υπερτασικών ασθενών. Η χρήση αυτών των εφαρμογών  απεδείχθη ιδιαίτερα χρήσιμη στη περίοδο της πανδημίας. 

Εστιάζοντας στη θεραπεία, η εφαρμογή της ιατρικής ακριβείας, η συνδυαστική  αγωγή πολλαπλών αντιυπερτασικών ουσιών σε ένα χάπι, καθώς και όλες οι εξελίξεις στα νέα  φάρμακα θα αποτελέσουν ιδιαίτερα εκτεταμένα αντικείμενα της επιστημονικής συνάντησης.  Ειδικές συνεδρίες αφορούν τη στενή σχέση αρτηριακής υπέρτασης με την εμφάνιση της  καρδιακής ανεπάρκειας, όπου η σύγχρονη αντιμετώπιση με κατάλληλη αντιυπερτασική  αγωγή αλλά και με τα νεότερα αντιδιαβητικά φάρμακα όπως οι SGLT2 αναστολείς μπορεί να  βελτιώσει σημαντικά την πρόγνωση των ασθενών αυτών υψηλού κινδύνου. Επίσης, θα  αναδειχτεί ο κεντρικός ρόλος του συμπαθητικού νευρικού συστήματος στην  παθοφυσιολογία της αρτηριακής υπέρτασης και των καρδιαγγειακών επιπλοκών. Μάλιστα  όπως τόνισε ο Καθηγητής του ΕΚΠΑ κ. Κωνσταντίνος Τσιούφης, Πρόεδρος του Συνεδρίου, η  μείωση του τόνου του συμπαθητικού μπορεί να επιτευχθεί με ειδικές, ελάχιστα επεμβατικές  τεχνικές, όπως η απονεύρωση των νεφρικών αρτηριών. Η τελευταία αποτελεί σήμερα μία  ασφαλή και αποτελεσματική μέθοδο για την ελάττωση της αρτηριακής πίεσης σε  υπερτασικούς ασθενείς ανεξάρτητα από το εάν αυτοί λαμβάνουν ή όχι αντιυπερτασική  θεραπεία. Τέλος, θα συζητηθεί η ανάγκη οργάνωσης καταγραφών σε ειδικούς πληθυσμούς  ασθενών με σπάνιες μορφές υπέρτασης και σε αυτούς με επείγουσα και υπερεπείγουσα  υπέρταση. 

Διαβάστε ακόμη...