Συνέδριο για την επιβίωση και ανάπτυξη του φαρμακευτικού κλάδου

9508D9C0D18C5F326F897E4A21048282.jpg

  Επιμόρφωση – Αναμόρφωση – Μεταμόρφωση και άλλα ουσιαστικά συμπεράσματα, κρίσιμα για την πορεία του φαρμακευτικού κλάδου είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι 800 και πλέον σύνεδροι του 9ου Συνεδρίου Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ που διοργάνωσε η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ (Ε.Ε.Φα.Μ.) 11 – 13 Φεβρουαρίου στο ΘΕΑΤΡΟΝ Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος».

Ανάμεσα στους Έλληνες και ξένους εισηγητές ήταν οι Sarah Rickwood, Director IMS Europe Thought Leadership Team, Emiliano Gummati, Vice President Digital Engagement Solutions Cegedim Group, Carole De Bruyn, ICF Executive Certified Coach, Managing Director C Ways Group, Νίκος Μανιαδάκης, Αναπληρωτής Κοσμήτορας, Καθηγητής & Διευθυντής Τομέα Αρχών Οργάνωσης & Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας, Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, Δημήτρης Μπουραντάς, Καθηγητής Μάνατζμεντ, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Παναγιώτης Πατεράκης, Φαρμακοποιός ΕΟΠΥΥ, Τμήμα Φαρμακευτικής Πολιτικής, Διεύθυνση Φαρμάκου αλλά και διακεκριμένα στελέχη από την φαρμακευτική βιομηχανία όπως οι 2 Πρόεδροι του 9ου Συνεδρίου Κωνσταντίνος Φρουζής Πρόεδρος ΣΦΕΕ, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής Novartis και Γεώργιος Βασιλόπουλος, Γενικός Διευθυντής Galenica, αλλά και ο Δημήτριος Δέμος, Πρόεδρος ΠΕΦ & Αντιπρόεδρος DEMO και άλλοι.

Στο Στρογγυλό Τραπέζι «Το επιχειρησιακό μοντέλο στην εποχή της Ευρωπαϊκής κρίσης», προτάθηκε μια νέου είδους συνεργασία Πολιτείας – φαρμακοβιομηχανίας με επίκεντρο τον Έλληνα ασθενή που θα διατρέχεται από πλήρη διαφάνεια, θα επιλύει όλα τα προβλήματα της Υγείας με επέκταση των προσφερόμενων υπηρεσιών και θα επιτρέπει την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε όλα τα νέα αλλά και παλαιά φάρμακα. Παράλληλα, η Πολιτεία οφείλει να αξιολογήσει την προσφορά της φαρμακοβιομηχανίας σε τομείς όπως την καινοτομία, τις επενδύσεις, τις κλινικές μελέτες, την κατάρτιση των στελεχών και των Επαγγελματιών Υγείας, την επιχειρηματικότητα, την κοινωνική δράση, να εκτιμήσει την προσφορά των δεκάδων χιλιάδων επιστημόνων που εργάζονται σ’ αυτή και να γίνει αρωγός σε συγκεκριμένες επιχειρηματικές προτάσεις, που θα συνεισφέρουν έμπρακτα στην ελληνική οικονομία.

Στο Τραπέζι «Ηλεκτρονική διακυβέρνηση: Το τοπίο φωτίζεται» με συντονιστές τους Ολύμπιο Παπαδημητρίου, Γενικός Διευθυντής, Novo Nordisk και Πασχάλη Αποστολίδη, Διευθύνων Σύμβουλος ΑbbVie και Αντιπρόεδρος Δ.Σ. ΣΦΕΕ, αναδείχθηκε η ανάγκη της στοχευμένης συνεργασίας Πολιτείας και φαρμακευτικής βιομηχανίας για την μεγιστοποίηση του οφέλους για την κοινωνία, ενώ τονίστηκε ότι με τα στοιχεία που προκύπτουν από την ηλεκτρονική συνταγογράφηση, η Πολιτεία μπορεί και πρέπει να πάψει να λαμβάνει οριζόντια μέτρα περιστολής των δαπανών αλλά να προχωρήσει σε στοχευμένα μέτρα εξορθολογισμού και των υπόλοιπων τομέων του Συστήματος Υγείας για την καλύτερη ανταπόδοση σε ολόκληρο το εύρος του. Η Ζωή Στεφανίδου Market Access professional, Alkinous, τόνισε ότι «τα στοιχεία aπό την ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα μπορούσαν να βοηθήσουν το Market Access να θεμελιώνει με μεγάλη ακρίβεια την οικονομική διάσταση ενός προϊόντος και να αποδεικνύει την συνεισφορά του τόσο στη θεραπεία όσο και στην εξοικονόμηση πόρων συγκριτικά με ανταγωνιστικά προϊόντα ή εναλλακτικές θεραπείες.»

Η Sarah Richwood από την πλευρά της επισήμανε ότι το σημερινό μοντέλο πωλήσεων και μάρκετινγκ της φαρμακοβιομηχανίας μετασχηματίζεται. Από τη μια οι μεγάλες εταιρίες με Έρευνα & Ανάπτυξη μετακινούνται προς συγκεκριμένες θεραπευτικές κατηγορίες και σε ειδικά φάρμακα που απευθύνονται σε μικρότερο αριθμό ασθενών, και από την άλλη οι Ελληνικές εταιρείες επικεντρώνονται κυρίως στα ποιοτικά γενόσημα και στις εξαγωγές. Η κα Rickwood τόνισε ότι «Οι μεταβολές θα δημιουργήσουν σημαντικές προκλήσεις για τις μεγάλες φαρμακευτικές εταιρίες που επικεντρώνονται πλέον με τα νέα προϊόντα σε μικρότερο αριθμό ασθενών άρα θα χρειάζονται να διαθέτουν μικρότερο ανθρώπινο δυναμικό. Η επιτυχία που βλέπουμε να αναπτύσσουν μικρές επιχειρήσεις σε εξειδικευμένα προϊόντα δείχνει ότι η καινοτομία δεν είναι πλέον προνόμιο των μεγάλων επιχειρήσεων επομένως το επόμενο διάστημα θα δούμε μετακινήσεις ανθρώπινου δυναμικού προς αυτές τις εταιρείες.»

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ανθρώπινου δυναμικού, o Στάθης Ψημμένος, Διευθυντής Πωλήσεων, Novo Nordisk σημείωσε ότι «Η ΕΕΦαΜ ως επιστημονική εταιρεία ανάπτυξης στελεχών, εστιάζει στην πιστοποίηση των στελεχών επιστημονικής ενημέρωσης σε συνεργασία με θεσμικούς, πανεπιστημιακούς και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς με στόχο την καταξίωση του ρόλου της επιστημονικής ενημέρωσης και την ουσιαστική προσφορά, ως ισότιμος εταίρος, της βιομηχανίας στην επίλυση των προβλημάτων στον χώρο της Υγείας.» Η Carole De Bruyn αναφερόμενη στο Βusiness Coaching σημείωσε ότι «μπορεί να συμβάλει στην αποφυγή σπατάλης ανθρώπινου ταλέντου, να βοηθήσει στην εξοικονόμηση χρόνου, στη βελτίωση ηγετικής συμπεριφοράς στο ύφος της επικοινωνίας, στην επίτευξη φιλόδοξων στόχων και καλύτερης ισορροπίας επαγγελματικής και ιδιωτικής ζωής.»

Ο καθηγητής Δ. Μπουραντάς τόνισε ότι η επιβίωση και η επιχειρηματική επιτυχία προϋποθέτει ριζικές αλλαγές στις στρατηγικές, στις δομές, στα συστήματα, στην κουλτούρα, στις ικανότητες, τις στάσεις και συμπεριφορές των ανθρώπων και των ηγετικών στελεχών, «συνεπώς, πρέπει να έχουμε έτοιμους ή να ετοιμάσουμε σχεδιασμούς για να υλοποιούμε όπου είναι αναγκαίο τις κατάλληλες αλλαγές, με ταχύτητα και αποτελεσματικότητα.» O Emiliano Gummati εστιάζοντας στο Multichannel Marketing σημείωσε ότι «Είναι καλό να ξανασκεφτούμε τη μόχλευση που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Στην υιοθέτηση τους όμως δεν θα πρέπει να αμελήσουμε ότι απαιτούνται, ο συγχρονισμός δράσεων, καλά ενσωματωμένες δράσεις στις υπόλοιπες τακτικές της εταιρείας, διασφάλιση της κατάλληλης υποδομής σε μηχανοργάνωση και σε δεξιότητες.»

Μια νέα αλλά άκρως ενδιαφέρουσα προσέγγιση επιχειρήθηκε στο 9ο Συνέδριο με την παρουσίαση καινοτόμων πρακτικών μάρκετινγκ από άλλους κλάδους, όπως τη Vodafone και πως επέλεξε να διαφοροποιηθεί και να κατανοήσει τις ανάγκες και τους τρόπους προσέγγισης του δύσκολου κοινού των νέων, τις στρατηγικές της ΕΛΑΙΣ Unilever για το Becel pro-activ και τις καμπάνιες ενημέρωσης κοινού με σημαντικά αποτελέσματα, τις στρατηγικές της Mediterra και την προσεκτική ανάπτυξη προϊόντων από Μαστίχα Χίου, που βοηθούν να αναπτυχθεί ο αντίστοιχος πρωτογενής κλάδος και η τοπική κοινωνία.

Στα Αριστεία Φαρμακευτικού Μάρκετινγκ που παραδοσιακά κλείνουν τις εργασίες του Συνεδρίου, βραβεύτηκε η Boehringer Ingelheim σε 2 κατηγορίες, Κύκλος Διαχείρισης ζωής προϊόντος για την πρόληψη των θρομβοεμβολικών επεισοδίων και για τα ΜΗΣΥΦΑ το αποχρεμπτικό – βλεννολυτικό Bisolvon, ενώ στην κατηγορία για την Ενημέρωση/Ευαισθητοποίηση του κοινού το Αριστείο έλαβε η εταιρεία MSD για την εκστρατεία ενημέρωσης για την Ηπατίτιδα C.

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *