Συνεδρίασε για πρώτη φορά το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρoνικής Υγείας

ilektr.medium.jpg

Η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση αποτελεί πυλώνα της πολιτικής μας και το Εθνικό Συμβούλιο Διακυβέρνησης Ηλεκτρoνικής Υγείας (ΕΣΔΗΥ) μπορεί και πρέπει να αποτελεί τη δική μας φωνή στον κεντρικό αυτό σχεδιασμό, εμπράκτως και υποστηρικτικά, ανέφερε κατά την ομιλία του, στην πρώτη συνεδρίαση του ΕΣΔΗΥ, ο γενικός γραμματέας Δημόσιας Υγείας, Γιάννης Μπασκόζος.

Ο κ. Μπασκόζος τόνισε, ότι, η ηλεκτρονική διακυβέρνηση υγείας είναι συστατικό στοιχείο του πυλώνα της μεταρρύθμισης, εξηγώντας ότι «Ηλεκτρονική Υγεία» είναι κάθε υπηρεσία στον πολυσύνθετο χώρο της υγείας που σχετίζεται με τη διατήρηση, την επεξεργασία και τη μετάδοση πληροφορίας (ιατρικής και μη) με γνώμονα την απόδοση σύγχρονων, καλύτερων, αμεσότερων και ποιοτικότερων υπηρεσιών, τόσο στους χρήστες των υπηρεσιών υγείας, όσο και στους επαγγελματίες υγείας.

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του ΕΣΔΗΥ επισημάνθηκε η ανάγκη διαμόρφωσης του Δικτύου Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας (ΔΗΥΥ) και του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας και αποφασίστηκε η δημιουργία τριών ομάδων με τα ακόλουθα θέματα εργασίας, βάσει των προτεραιοτήτων που ετέθησαν από τα μέλη του Εθνικού Συμβουλίου:

Η αξιολόγηση και διαμόρφωση των πλαισίων λειτουργίας του Εθνικού Σημείου Επαφής των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας της χώρας μας, (eHealth National Contact Point – NCP) ως κόμβου διεπαφής μας για τις υπηρεσίες αυτές, σε συνεργασία με άλλα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ομάδα αυτή θα αναλάβει επίσης και την υπόδειξη του κατάλληλου φορέα ή των κατάλληλων συνεργασιών μεταξύ φορέων, για την απόδοση του ρόλου αυτού σε εθνικό επίπεδο.

Η αξιολόγηση και διαμόρφωση του Εθνικού Πλαισίου Διαλειτουργικότητας των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Υγείας στη χώρα μας σε μια προσπάθεια προτυποποίησης και καθορισμού των αναγκών και των μηχανισμών διαλειτουργίας των συστημάτων και υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας σε εθνικό επίπεδο.

Η αξιολόγηση και διαμόρφωση ενός ενοποιημένου και πιο εργονομικού κύκλου εργασιών των υπηρεσιών ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και παραπομπής, εκτέλεσης και συγκέντρωσης των αποτελεσμάτων και της εφαρμογής τους, προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των διαδικασιών από πλευράς επαγγελματία υγείας (Ιατρός, Φαρμακοποιός, Πάροχος Εργαστηριακών Εξετάσεων) και διευκόλυνση της απόδοσης υπηρεσιών ατομικού ηλεκτρονικού φακέλου υγείας προς τους πολίτες.

Τέλος αποφασίστηκε η επέκταση του Εθνικού Συμβουλίου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Υγείας (ΕΣΔΗΥ) και η συμμετοχή σε αυτό του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ), της Επιτροπής Προμηθειών Υγείας (ΕΠΥ) και του Ινστιτούτου Φαρμακολογικής Έρευνας & Τεχνολογίας (ΙΦΕΤ).

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.