Πώς η ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζει το σώμα

Ζήσης Ψάλλας

Ερευνητές από το Πανεπιστήμιο Linköping στη Σουηδία εφάρμοσαν μια νέα μέθοδο για τον εντοπισμό των πρωτεϊνών στο σώμα που επηρεάζονται από τις χημικές ουσίες. 

Πάνω από 100.000 χημικές ουσίες χρησιμοποιούνται στη μεταποίηση, τη γεωργία, τη βιομηχανία και τα καταναλωτικά είδη. Κάθε μέρα της ζωής μας ερχόμαστε σε επαφή με χημικές ουσίες που μπορούν να απορροφηθούν από το σώμα μας.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι η νέα μέθοδος, την οποία περιγράφουν σε άρθρο τους στο Journal of Proteomics, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό, σε πρώιμο στάδιο, των ανεπιθύμητων βιολογικών επιδράσεων που έχουν οι χημικές ουσίες του περιβάλλοντος. 

«Τα επίπεδα των ρύπων αυξάνονται συνεχώς και είναι εξαιρετικά δύσκολο να δοκιμαστούν τα αποτελέσματα όλων των χημικών ουσιών. Είναι ιδιαίτερα δύσκολο να δοκιμαστούν μείγματα ουσιών. Πιστεύω ότι η προσέγγισή μας μπορεί να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική χρήση χρόνου και χρήματος από τις παραδοσιακές μεθόδους. που δοκιμάζουν τα αποτελέσματα σε έναν βιολογικό μηχανισμό κάθε φορά», είπε η Veronica Lizano-Fallas, διδάκτορας στο Τμήμα Βιοϊατρικών και Κλινικών Επιστημών, στο Πανεπιστήμιο Linköping.

«Τα χημικά αλληλεπιδρούν με τις πρωτεΐνες με έναν αρκετά ασύστολο τρόπο και συχνά διαπιστώνουμε ότι πολλές πρωτεΐνες επηρεάζονται από τις ουσίες που δοκιμάζουμε. Βλέπουμε ότι οι λειτουργίες των πρωτεϊνών επηρεάζονται από τις αλληλεπιδράσεις τους με χημικές ουσίες, κάτι που είναι σύμφωνο με τις επιπτώσεις των ρύπων και άλλων επιβλαβών ουσιών στο κύτταρο», είπε η καθηγήτρια Susana Cristobal που ηγήθηκε της μελέτης.

Η νέα προσέγγιση που εφαρμόστηκε από τους ερευνητές βασίζεται σε μια τεχνική που αναπτύχθηκε για τη μελέτη των φαρμακευτικών προϊόντων, την ενσωματωμένη μεταβολή της διαλυτότητας του πρωτεώματος, που συντομογραφείται ως PISA. Οι ερευνητές εξέτασαν πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί η μέθοδος για την αναγνώριση των πρωτεϊνών που αλληλεπιδρούν με ρύπους και άλλες επιβλαβείς χημικές ουσίες. Με στόχο να λάβουν πρωτεΐνες από όλους τους τύπους κυττάρων ενός οργανισμού, το λεγόμενο πρωτέωμα (proteome), οι ερευνητές εξήγαγαν πρωτεΐνες από έμβρυα του ψαριού ζέβρα και τις ανέμειξαν με μία ή περισσότερες χημικές ουσίες.

Τα αποτελέσματα υποδηλώνουν ότι η μελέτη του πλήρους πρωτεώματος ενός οργανισμού με αυτή τη μέθοδο θα επιτρέψει στους επιστήμονες να βρουν περισσότερες πιθανές μοριακές αλληλεπιδράσεις μεταξύ χημικών ουσιών και πρωτεϊνών.

Διαβάστε ακόμη...