Πώς η καραντίνα επηρέασε τον καταμερισμό των οικιακών εργασιών

Θάνος Ξυδόπουλος

Για πολλά ζευγάρια, η καραντίνα με τη νόσο COVID-19 κατέστρεψε τη συνήθη ρουτίνα τους και οδήγησε ορισμένους να επαναδιαπραγματευτούν ποιος κάνει τι στο σπίτι. Η έρευνα έχει δείξει ότι ο τρόπος με τον οποίο τα ζευγάρια χωρίζουν τις δουλειές του σπιτιού και το πώς αισθάνονται για τις ρυθμίσεις αυτές σχετίζεται με την ικανοποίηση της σχέσης. Είναι επίσης γνωστό ότι η επικοινωνία παίζει μεγάλο ρόλο στην ικανοποίηση της σχέσης.

Ο Daniel Carlson, αναπληρωτής καθηγητής στο Τμήμα Οικογενειακών και Καταναλωτικών Σπουδών στο University of Utah, ανέλυσε το ρόλο που διαδραματίζει η επικοινωνία στον καταμερισμό της οικιακής εργασίας. Ο Carlson και οι συνάδελφοί του χρησιμοποίησαν δεδομένα για 487 ετεροφυλόφιλα ζευγάρια από την Marital and Relationship Survey 2006. 

Διαπίστωσαν ότι η επικοινωνία των συντρόφων είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για τον καταμερισμό της οικιακής εργασίας και το πώς αυτός επηρεάζει την ικανοποίηση στη σχέση. Αλλά η επίδραση της επικοινωνίας εξαρτάται από το φύλο.

Η σχετική μελέτη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Socius και διαπίστωσε ότι ο τρόπος επικοινωνίας των γυναικών διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο τα ζευγάρια χωρίζουν τις δουλειές του σπιτιού. Όταν οι γυναίκες επικοινωνούν αρνητικά, οι άνδρες κάνουν περισσότερες οικιακές δουλειές. Ωστόσο, η αρνητική επικοινωνία προκαλεί μείωση της ικανοποίησης της σχέσης στους άνδρες. Η επικοινωνία των ανδρών δεν εμπλέκεται στο πώς τα ζευγάρια διαιρούν τις δουλειές του σπιτιού. 

Αρχικά, ο Carlson περίμενε ότι η επικοινωνία των ανδρών θα καθόριζε τον καταμερισμό της εργασίας. Παραδοσιακά, οι γυναίκες είχαν δυσκολία να αποκτήσουν ισότητα στις σχέσεις και οι άνδρες ήταν το εμπόδιο σε αυτό. Αλλά η μελέτη αυτή δεν ανέδειξε κάτι τέτοιο.

Σε μια συνέντευξη πριν από τη δημοσίευση, ο Carlson μοιράστηκε τα αρχικά ευρήματα. Αναλύθηκαν οι απαντήσεις σε μια έρευνα 1.060 γονέων σε ετεροφυλόφιλα ζευγάρια, που πραγματοποιήθηκαν στα μέσα Απριλίου. Τους ζητήθηκε να αξιολογήσουν τον καταμερισμό της εργασίας στο νοικοκυριό κατά τη διάρκεια της πανδημίας σε σύγκριση με πριν. Τα προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν ότι οι άνδρες έκαναν περισσότερες οικιακές εργασίες και φρόντισαν περισσότερο τα παιδιά από την έναρξη της πανδημίας και αυτό οδήγησε σε πιο ισότιμες οικιακές ρυθμίσεις. 

Διαβάστε ακόμη...