Πώς επιδρά η στάση του σώματος στα συναισθήματα

Ζήσης Ψάλλας

Κρατώντας εκτεταμένες στάσεις σώματος -γνωστές ως πόζες ισχύος- είχε θεωρηθεί κάποτε ότι ενισχύουν την αυτοπεποίθηση.

Ωστόσο, μια τελευταία μελέτη δείχνει ότι ι οι ψυχολογικές επιπτώσεις των ποζών ισχύος είναι πολύ μικρές. Αυτό που μπορεί να είναι πιο σημαντικό για την ενίσχυση της αυτοπεποίθησης είναι να αποφύγετε μια στάση που είναι μικρή και συσταλτική, όπως το να σφίγγετε τους ώμους σας ή να σταυρώνετε τα χέρια σας.

Στη μελέτη τους, οι ερευνητές ήθελαν να μάθουν εάν οι πόζες ισχύος αυξάνουν τα συναισθήματα δύναμης και μειώσουν τα συναισθήματα ευπάθειας, τρωτότητας και κατωτερότητας. Αυτά τα συναισθήματα βασίζoνται σε αρνητικές πεποιθήσεις για τον εαυτό, όπως το αίσθημα αδυναμίας σε σχέση με τους άλλους. Έτσι, εάν οι πόζες ισχύος μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να αισθάνονται πιο δυνατοί, μπορεί επίσης να μειώνουν το αίσθημα κατωτερότητας.

Στη μελέτη συμμετείχαν 100 άτομα που ανέφεραν υψηλά επίπεδα κατωτερότητας. Οι συμμετέχοντες πήραν πόζες ισχύος ή ουδέτερες πόζες για δύο λεπτά πριν εισέλθουν σε κοινωνικές καταστάσεις στην εικονική πραγματικότητα. Τότε τους ζητήθηκε να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο που αξιολόγησε τα συναισθήματα και τις σκέψεις που είχαν.

Τα αποτελέσματα δεν έδειξαν διαφορές στα συναισθήματα μεταξύ εκείνων που πήραν πόζες ισχύος σε σχέση με εκείνους που πήραν ουδέτερες πόζες. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι πόζες ισχύος έχουν μάλλον μικρό όφελος.

Μια πιθανότητα είναι ότι οι πόζες ισχύος απλά δεν λειτουργούν για τα άτομα που αισθάνονται μειονεκτικά. Για παράδειγμα, μπορεί όταν κάποιος αισθάνεται μειονεκτικά, μια διασταλτική τάση να τον κάνει να νιώθει πιο εκτεθειμένος και ευάλωτος, παρά πιο ισχυρός.

Στην προηγούμενη έρευνα, οι πόζες ισχύος συγκρίνονταν πάντοτε με τις συσταλτικές πόζες και όχι με τις ουδέτερες πόζες. Η προηγουμένως αναφερθείσα διαφορά στα συναισθήματα θα μπορούσε απλώς να είναι το αποτέλεσμα των συσταλτικών στάσεων που αυξάνουν τα αρνητικά συναισθήματα και όχι των διασταλτικών στάσεων που τα μειώνουν. Με άλλα λόγια, το να κρατάμε ευρεία και εκτεταμένη στάση σώματος μπορεί να μην ενισχύει τα συναισθήματά μας αλλά το να κρατάμε μικρές και συσταλτικές στάσεις μπορεί να τα μειώνει. Τα αποτελέσματα της μελέτης δείχνουν ότι κάτι τέτοιο ισχύει.

Διαβάστε ακόμη...