«Προτεραιότητα για την κυβέρνηση ο εξορθολογισμός της λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ»

 
Ο εξορθολογισμός λειτουργίας του ΕΟΠΥΥ με στόχο την οικονομική του εξυγίανση και την κάλυψη των αναγκών υγείας των ασφαλισμένων, αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση, όπως ανέφερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας σε ομιλία στο συνέδριο των Financial Times Live «Shaping the Future of Healthcare in Greece» «Surviving Uncertainty, Building Sustainability».


«Αν και η σύσταση του ΕΟΠΥΥ, μέσω της ενοποίησης των κλάδων υγείας των ασφαλιστικών ταμείων, αποτέλεσε ένα σημαντικό θετικό βήμα στον τομέα της υγείας, 1,5 έτος μετά την έναρξη λειτουργίας του, σημαντικά, κυρίως δομικά, προβλήματα συνεχίζουν να υφίστανται» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας.

Ειδικότερα, στα προβλήματα συμπεριλαμβάνονται:

– Η υστέρηση που παρουσιάζεται στο σκέλος των εσόδων και οφείλεται, τόσο στην αύξηση του ποσοστού ανεργίας με άμεσο συνεπακόλουθο τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, όσο και στην ελλιπή και διευρυνόμενη απόδοση των προβλεπόμενων πόρων από τους συγχωνευόμενους φορείς.

– Η μη ολοκλήρωση του νέου οργανογράμματος του φορέα, η οποία θα οδηγούσε σε ουσιαστική και πλήρη ενοποίηση των ενταχθέντων ταμείων με τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και όλων των υποδομών που διαθέτει, αλλά και με την ενίσχυση του ελεγκτικού του ρόλου.

– Η απουσία διαπραγματευτικής δύναμης του Οργανισμού με την απουσία μηχανισμού είσπραξης νοσηλίων.

– Η αδυναμία του φορέα για αγορά ή και παραγωγή υπηρεσιών υγείας.

– Η ανυπαρξία Ιατρικού Ελεγκτικού μηχανισμού, ο οποίος με τεχνικές και εργαλεία «οργανωμένης φροντίδας» θα οδηγούσε σε περαιτέρω συγκράτηση και εξορθολογισμό των δαπανών.

Όσον αφορά στα νοσοκομεία, οι επιχορηγήσεις του Κράτους εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στο 1,34 δισ. ευρώ το 2013, από 1,6 δισ. ευρώ το 2011, μειωμένες κατά 16% την τελευταία τριετία.

Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί κάτω από το 1 δισ. ευρώ το 2015. Ενώ το μισθολογικό κόστος εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,22 δισ. ευρώ το 2013, από 2,73 δισ. ευρώ το 2011, μειωμένο κατά 19% την τελευταία τριετία. Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί στα 2,16 δισ. ευρώ το 2015, ελαφρώς μειωμένο από εφέτος.

Η φαρμακευτική δαπάνη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα 2,38 δισ. ευρώ το 2013, από 3,9 περίπου δισ. ευρώ το 2011, μειωμένη κατά περίπου 28% την τελευταία τριετία.

Προβλέπεται δε να διαμορφωθεί στο 1,9 δισ. ευρώ το 2015. Ειδικότερα, το 2012 η φαρμακευτική δαπάνη παρουσίασε σημαντική μείωση, περίπου 1 δισ. ευρώ, και ανήλθε στα 2,85 δισ. ευρώ, επιτυγχάνοντας έτσι τον στόχο που είχε τεθεί.

«Συνεπώς, η αναγκαία αλλά επώδυνη δημοσιονομική προσαρμογή επιτυγχάνεται, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών» ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας.

Σε ό,τι αφορά τα Νοσοκομεία, και το έτος 2012, τα έσοδα υστέρησαν σημαντικά έναντι των στόχων εξαιτίας των εξαιρετικά χαμηλών μεταβιβάσεων από το ασφαλιστικό σύστημα (μόλις 111 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου για 995 εκατ. ευρώ).

Όπως ανέφερε ο κ. Σταϊκούρας, και οι δαπάνες των νοσοκομείων έχουν περιοριστεί σημαντικά ως αποτέλεσμα παρεμβάσεων που έχουν σχεδιαστεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη, όπως η λειτουργία κεντρικού συστήματος προμηθειών, ο εξορθολογισμός της φαρμακευτικής δαπάνης (νέα τιμολογιακή πολιτική και ασφαλιστική τιμή στα φάρμακα) και η μείωση της μισθολογικής δαπάνης του προσωπικού. Όμως, εξαιτίας της μεγάλης υστέρησης των εσόδων, το τελικό αποτέλεσμα δεν ήταν ισοσκελισμένο για το 2012, αλλά ελλειμματικό, περίπου 420 εκατ. ευρώ.

«Οι Έλληνες πολίτες έχουν υποστεί και υφίστανται μεγάλες θυσίες για την επίτευξη της επώδυνης, αλλά αναγκαίας, δημοσιονομικής προσαρμογής» τόνισε ο κ. Σταϊκούρας και συνέχισε: «Γνωρίζουμε ότι οι πολιτικές δημοσιονομικής εξυγίανσης, προσαρμογής και πειθαρχίας, αν και αναγκαίες, δεν είναι από μόνες τους ικανές για την έξοδο της χώρας από την κρίση. Πρέπει να ενισχύεται όλο και περισσότερο ο συνδυασμός τους με πολιτικές ανάταξης και ανάπτυξης της οικονομίας και, συνακόλουθα, αύξησης της απασχόλησης.

Τελευταία πυκνώνουν τα “σήματα”, από «πομπούς» εντός και εκτός της χώρας, ότι τα δημοσιονομικά της σταθεροποιούνται. Οι στόχοι επιτυγχάνονται. Βέβαια, δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού, “πανηγυρισμών” αλλά ούτε και μίζερων προσεγγίσεων. Υπάρχει μόνο ανάγκη για άθροιση και συμπόρευση των δημιουργικών δυνάμεων του έθνους».

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.