Ποια είναι η σημασία του εμβολίου της Οξφόρδης;

Ζήσης Ψάλλας

Ποια είναι η σημασία του εμβολίου της Οξφόρδης που εγκρίθηκε στη Βρετανία; Το εμβόλιο της Pfizer, παρά την αποτελεσματικότητά του, έχει ορισμένους περιορισμούς γύρω από την κλίμακα παραγωγής που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης. Η δύσκολη αποθήκευση και μεταφορά του εμβολίου της Pfizer σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες περιορίζει την ταχύτητα της διάθεσης. Η διάθεση του εμβολίου της Οξφόρδης θα μπορούσε να είναι χρήσιμη για την επιτάχυνση της κάλυψης. 

Πώς διαφέρει αυτό το εμβόλιο; Το εμβόλιο της Οξφόρδης χρησιμοποιεί ως φορέα έναν αδενοϊό, ενώ τα εμβόλια της Pfizer και της Moderna χρησιμοποιούν μια πλατφόρμα mRNA.

Τα δεδομένα έδειξαν μια συνολική αποτελεσματικότητα κατά 62% εάν δοθούν δύο δόσεις του εμβολίου της Οξφόρδης, το οποίο είναι χαμηλότερο από το 94% του εμβολίου της Moderna και το 95% της Pfizer. Όμως πιστεύεται ότι η χορήγηση μιας μικρής δόσης πρώτα και μετά μιας πλήρους δεύτερης δόσης θα μπορούσε να είναι πιο αποτελεσματική. Χρησιμοποιώντας αυτήν τη στρατηγική δοσολογίας, περιορισμένα δεδομένα από τη δοκιμή φάσης 3 έδειξαν αποτελεσματικότητα σε νεότερους ηλικιακά πληθυσμούς περίπου 90%. 

Όπως έχει τεκμηριωθεί, το εμβόλιο της Οξφόρδης πρέπει να διατηρείται απλώς σε ψυχρή θερμοκρασία, ενώ της Pfizer απαιτεί αποθήκευση στους -75 ° C και της Moderna να διατηρείται στους -20 ° C περίπου. Αυτό θα διευκόλυνε όλες τις χώρες αλλά ιδιαίτερα τις χώρες με χαμηλό και μεσαίο εισόδημα.

Σε όλη την υποσαχάρια Αφρική ή τη Νοτιοανατολική Ασία, οι συνάδελφοι της υγειονομικής περίθαλψης είναι πολύ έμπειροι στη λήψη εμβολίων σε δυσπρόσιτους πληθυσμούς, αλλά δεν διαθέτουν την υποδομή για να διασφαλίσουν τη διατήρηση εξαιρετικά χαμηλών θερμοκρασιών.

Τι σημαίνει αυτό για τον κόσμο; Με 2-3 δολάρια ανά ένεση, το κόστος του εμβολίου της Οξφόρδης είναι πολύ φθηνότερο από άλλα εμβόλια, καθιστώντας το μια πιθανή μακροπρόθεσμη επιλογή για ορισμένες κυβερνήσεις. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που οι συνολικές παραγγελίες για αυτό το εμβόλιο ξεπερνούν κατά πολύ τις παραγγελίες για τα άλλα.

Το εμβόλιο της Οξφόρδης παρασκευάζεται στην Ευρώπη και την Ινδία και είναι το πρώτο εμβόλιο που αναπτύχθηκε στη Δύση και θα κυκλοφορήσει σε μεγάλο αριθμό σε χώρες χαμηλού και μεσαίου εισοδήματος το 2021.

Διαβάστε ακόμη...