Περαιτέρω υποχώρηση της φαρμακευτικής δαπάνης

 
Η εγχώρια αγορά των φαρμακευτικών επιχειρήσεων εξετάζεται σε πρόσφατη μελέτη της Hellastat Α.Ε. (www.hellastat.eu).

Το 2011 η αξία της αγοράς υποχώρησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, καθώς οι αρχές στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος δημοσιονομικής εξυγίανσης συνέχισαν την περικοπή των φαρμακευτικών δαπανών. Σημαντικό παράγοντα υποχώρησης αποτέλεσαν οι επίπεδες μειώσεις που επιβλήθηκαν στις τιμές το 2010, καθώς και τα μετέπειτα Δελτία Τιμών που εκδόθηκαν.


Έτσι, το 2011 η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη υποχώρησε περαιτέρω κατά 11,8%, στα 3,75 δισ. ευρώ. Οι συνολικές πωλήσεις σε φαρμακαποθήκες, φαρμακεία και δημόσια νοσοκομεία διαμορφώθηκαν σε 4,62 δισ. ευρώ έχοντας υποχωρήσει κατά 9,2% σε σχέση με το 2010.

Η αγορά αναμένεται να εμφανίσει περαιτέρω υποχώρηση και το τρέχον έτος: ήδη το πρώτο πεντάμηνο καταγράφεται πτώση 7,5% σε ετήσια βάση, στα 1,85 δισ. ευρώ.

Σημαντικό πρόβλημα αποτελούν τα χρέη των δημοσίων νοσοκομείων που προκαλούνται από τα ελλείμματα των ασφαλιστικών ταμείων και τους αργούς ρυθμούς αποπληρωμής. Ενδεικτικά, τα χρέη προς τα μέλη του ΣΦΕΕ από 1/1/2010 έως 31/3/2012 ανέρχονται σε 1,21 δισ. ευρώ ενώ την εν λόγω περίοδο εισπράχθηκε μόνο το 58% των συνολικών πωλήσεων.

Οι οφειλές των προηγούμενων ετών ρυθμίστηκαν μέσω της έκδοσης άτοκων ομολόγων, η αξία των οποίων στη συνέχεια μειώθηκε σημαντικά στα πλαίσια του PSI. Εκ-τιμάται ότι οι εταιρείες του κλάδου λόγω της απομείωσης αυτής θα επωμιστούν συνολικό κόστος 1 δισ. ευρώ.

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 118 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής:

– Ο αθροιστικός Κύκλος Εργασιών του δείγματος το 2011 διαμορφώθηκε σε 5,25 δισ. ευρώ (-8,1% από το 2010), ενώ το 53% των εταιρειών αύξησαν τα έσοδά τους.
 
– Εξαιρουμένης της επίδρασης της Alapis (απομείωση στοιχείων), το 2011 προέκυψε αύξηση των ΚΠΤΦΑ κατά 28,5%, σε περίπου 313 εκ. ευρώ, ενώ οι προ φόρων ζημιές διευρύνθηκαν σε 183,58 εκ. ευρώ.

– Το 52,5% των εταιρειών εμφάνισε θετικά αποτελέσματα. Οι περισσότερες βελτίωσαν τα ΚΠΦ του 2010.

– Το περιθώριο μικτού κέρδους βελτιώθηκε σε 35,4%, ενισχύοντας τους αντίστοιχους δείκτες των ΚΠΤΦΑ και ΚΠΦ σε 6,7% και 0,7% αντίστοιχα.

– Η κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε σε 3,1 προς 1. Ο βραχυπρόθεσμος τραπεζικός δανεισμός ανήλθε στο 26,8% των Πωλήσεων, με την ικανότητα κάλυψης τόκων να βελτιώνεται σημαντικά σε 4,4 φορές.

– Οι δείκτες γενικής και άμεσης ρευστότητας διαμορφώθηκαν σε 1,23 και 0,91 αντίστοιχα. Το 43% του Ενεργητικού απαρτίζεται από Απαιτήσεις λόγω των υψηλών χρεών των δημοσίων νοσοκομείων.

– Η αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων διαμορφώθηκε σε μόλις 0,2%, λόγω της οριακής καθαρής κερδοφορίας.

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *