Πάνω από το 40% των εγκύων βρέθηκε ότι φέρουν δυνητικά επιβλαβή παθογόνα

Ζήσης Ψάλλας

Μια τυχαιοποιημένη δοκιμή που θα αξιολογήσει το εάν η από του στόματος μεταφορά μικροχλωρίδας του εντέρου από τη μητέρα στο μωρό μπορεί να αποκαταστήσει με ασφάλεια τη φυσιολογική μικροχλωρίδα μετά από καισαρική τομή διαπίστωσε ότι το 42% των υγιών μητέρων ήταν θετικές για δυνητικά επιβλαβή παθογόνα και δεν μπόρεσαν να προχωρήσουν στη μεταμόσχευση.

Τα βρέφη που γεννιούνται κολπικά λαμβάνουν βακτήρια του εντέρου από τη μητέρα κατά τη γέννηση. Όμως τα μωρά με καισαρική τομή δεν εκτίθενται σε μητρικά μικρόβια κοπράνων και αυτό εμποδίζει τη φυσική μεταφορά μικροβίων από τη μητέρα στο μωρό.

Η τυχαιοποιημένη δοκιμή από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ελσίνκι θα διερευνήσει εάν η εντερική μικροχλωρίδα των μωρών που γεννήθηκαν με καισαρική τομή μπορεί να εμπλουτιστεί μεταγεννητικά με μεταμόσχευση μικροβιώματος κοπράνων από τις μητέρες που χορηγείται από το στόμα στα μωρά εντός δύο ωρών από τη γέννηση. Στα μωρά θα δίνονται είτε 3,5 mg των μοσχευμάτων είτε ένα εικονικό φάρμακο αναμεμειγμένο με μητρικό γάλα.

Τα παιδιά θα παρακολουθηθούν για 24 μήνες κατά τη διάρκεια των οποίων, συλλέγονται δείγματα κοπράνων και αίματος από το παιδί και τη μητέρα και αναλύονται για αλλαγές στη βακτηριακή ποικιλομορφία στο μικροβίωμα μεταξύ των ομάδων και για αξιολόγηση ανοσολογικών αλλαγών που σχετίζονται με τη μεταφορά, όπως η απόκριση σε εμβολιασμοί και λειτουργία και αλληλεπίδραση των ανοσοκυττάρων in vitro.

Επειδή τα κόπρανα μπορεί να περιέχουν επικίνδυνα παθογόνα, έγινε έλεγχος στα δείγματα προσεκτικά και διεξοδικά. Από τις 90 μητέρες που εξετάστηκαν, 38 (42%) είχαν θετικά δείγματα παθογόνων και δεν μπόρεσαν να συνεχίσουν τη μεταμόσχευση. Τα πιο κοινά παθογόνα ήταν ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Β που μπορεί να προκαλέσει σοβαρή λοίμωξη στα νεογνά (ανιχνεύθηκε σε 14 δείγματα), το παράσιτο Dientamoeba fragilis (11 δείγματα) και το βακτήριο Helicobacter pylori που μπορεί να βλάψει την επένδυση του στομάχου και να προκαλέσει ασθένειες. όπως το πεπτικό έλκος (5 δείγματα). Επίσης, βρέθηκαν σε τουλάχιστον δύο δείγματα το ένζυμο βήτα-λακταμάση εκτεταμένου φάσματος που παράγεται από ορισμένα βακτήρια και τα κάνει ανθεκτικά στα αντιβιοτικά, μια ισχυρή τοξίνη, η εντεροαιμορραγική E. coli που καταστρέφει την επένδυση του εντερικού τοιχώματος προκαλώντας αιματηρή διάρροια, και το παράσιτο Blastocytis hominis.

 

Διαβάστε ακόμη...