Οι προτιμήσεις για έναν σύντροφο δεν αντικατοπτρίζουν κάτι μοναδικό

Ζήσης Ψάλλας

Νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Experimental Social Psychology από το University of California – Davis, υποδηλώνει ότι οι ιδανικές προτιμήσεις των συντρόφων δεν αντικατοπτρίζουν καμία μοναδική προσωπική εικόνα. 

"Οι άνθρωποι στη μελέτη μας θα μπορούσαν πολύ εύκολα να απαριθμήσουν τα τρία κορυφαία χαρακτηριστικά ενός ιδανικού συντρόφου", σημείωσε ο Jehan Sparks, πρώην διδακτορικός φοιτητής του UC Davis και επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης. "Θέλαμε να δούμε αν αυτά τα τρία κορυφαία χαρακτηριστικά είχαν πράγματι σημασία για το άτομο που τα ανέφερε. Όπως αποδείχθηκε, δεν είχαν σημασία".

Στην έρευνα, περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες όρισαν τα τρία κορυφαία χαρακτηριστικά ενός επιθυμητού συντρόφου. Στη συνέχεια, ανέφεραν τη ρομαντική τους επιθυμία για μια σειρά ανθρώπων που γνώριζαν προσωπικά. Μερικοί ήταν σύντροφοι και άλλοι ήταν φίλοι.

Οι συμμετέχοντες βίωσαν μεγαλύτερη ρομαντική επιθυμία στο βαθμό που αυτές οι προσωπικές γνωριμίες είχαν τα τρία κορυφαία χαρακτηριστικά που ανέφεραν. 

Οι ερευνητές περιέλαβαν και κάτι που περιέπλεξε τα πράγματα: Κάθε συμμετέχων εξέτασε επίσης το βαθμό στον οποίο οι ίδιες προσωπικές γνωριμίες είχαν τρία χαρακτηριστικά που ορίστηκαν από κάποιο άλλο τυχαίο άτομο στη μελέτη. Και φάνηκε πως εάν η Α απαριθμούσε τα χαρακτηριστικά, προσγειωμένος, έξυπνος και στοχαστικός ως τα τρία κορυφαία της, η Β βίωνε περισσότερη επιθυμία για γνωστούς της που είχαν αυτά τα χαρακτηριστικά.

"Τελικά, θέλουμε οι σύντροφοί μας να έχουν θετικές ιδιότητες", δήλωσε ο Sparks, "αλλά οι ιδιότητες που αναφέρει κάποιος/α δεν έχουν στην πραγματικότητα ειδική δύναμη πρόβλεψης".

Οι συγγραφείς θεωρούν ότι αυτά τα ευρήματα σημαίνουν ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ιδιαίτερη εικόνα για το τι θέλουν σε έναν σύντροφο.

Τα ευρήματα έχουν έχουν να κάνουν με τον τρόπο που οι άνθρωποι προσεγγίζουν τις διαδικτυακές του γνωριμίες. Περνούν συνήθως πολλές ώρες μελετώντας τα προφίλ γνωριμιών στο διαδίκτυο για την αναζήτηση κάποιου που ταιριάζει με τα ιδανικά τους. Η έρευνα του Sparks και των συναδέλφων δείχνει ότι αυτή η προσπάθεια μπορεί να μην είναι και πολύ χρήσιμη.

Διαβάστε ακόμη...