Οι εθελοντές αιμοδότες καλύπτουν το 65% των αναγκών αίματος

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής και της επεξεργασίας όλων των στοιχείων από τις Νοσοκομειακές Υπηρεσίας Αιμοδοσίας της χώρας, έχουν συγκεντρωθεί τα στατιστικά της αιμοδοσίας.

Η Ελλάδα το 2022 χρειάστηκε για την φροντίδα και θεραπεία των ασθενών 554.494 μονάδες εκ των οποίων οι 534.494 μονάδες συλλέχθηκαν από την ελληνική κοινωνία μας και 20.000 μονάδες παραλήφθησαν από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, αποκλειστικά για τα άτομα με Μεσογειακή αναιμία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι κατά την διάρκεια της πανδημίας covid-19 οι ανάγκες σε αίμα ήταν λιγότερες του συνήθους λόγω του ότι η προτεραιότητα στην λειτουργία του ΕΣΥ ήταν η αντιμετώπισή της .Φαίνεται επίσης ότι η στρατηγική για εξορθολγισμό των μεταγγίσεων και της χρήσης του αίματος έχει θετικά αποτελέσματα.

Από τις 534494 μονάδες αίματος που συγκεντρώθηκαν το 2022, οι 348783 μονάδες συγκεντρώθηκαν από εθελοντές αιμοδότες ήτοι το 65,3%.

Η εξέλιξη της πορείας του εθελοντικού αίματος στο χρόνο αποδίδεται στο κάτωθι διάγραμμα:

H εξάρτηση από το αίμα αντικατάστασης δηλ. το αίμα που προέρχεται από το οικογενειακό και φιλικό περιβάλλον των ασθενών φαίνεται ότι μειώνεται σημαντικά.

Η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στην εξασφάλιση επάρκειας αίματος στην χώρα μας είναι σημαντική και αναντικατάστατη. Έτσι από τις ανάλογες εξορμήσεις του ΕΚΕΑ φαίνεται η συμβολή των Ενόπλων Δυνάμεων στο χρόνο, που σημειωτέον είναι μέρος του συνόλου.

Οι ανάγκες της Χώρας για την φροντίδα των συνανθρώπων μας με Μεσογειακή αναιμία και τις άλλες αιμοσφαιρινοπάθειες ανήλθαν σε 100.000 μονάδες αίματος το 2022, που αντιστοιχούν σε 2100 ασθενείς.

Λόγω του ότι στην Ελλάδα δεν έχει εμπεδωθεί η συνείδηση του σταθερού αιμοδότη με συνέπεια και διάρκεια εισάγεται αίμα από τον Ελβετικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά οι εισαγόμενες ποσότητες μειώνονται στο χρόνο.

Όλες οι Ν.Υ.Α. της Χώρας συμβάλλουν και προσπαθούν για την εξασφάλιση επάρκειας αίματος . Αναμφίβολα σε αυτή την προσπάθεια κάποιες για διαφόρους λόγους έχουν καλύτερες επιδόσεις.
Έτσι τα δέκα πέντε καλύτερα νοσοκομεία . με κριτήριο τον αριθμό των μονάδων αίματος που συλλέγουν , είναι τα κάτωθι:

Με κριτήριο το ποσοστό του Εθελοντικού αίματος που συλλέγουν, τα είκοσι νοσοκομεία με τις καλύτερες επιδόσεις είναι:

Αξιοσημείωτο είναι ότι 42 Αιμοδοσίες της Χώρας έχουν επιδόσεις υψηλότερες από το 65,34% που είναι ο μέσος της Χώρας .

Διαβάστε ακόμη...