Οι εσωστρεφείς δεν νιώθουν άσχημα όταν λειτουργούν με εξωστρέφεια

Ζήσης Ψάλλας

Μια ομάδα ερευνητών αποφάσισε να κάνει ένα πείραμα για να δει αν οι εσωστρεφείς θα μπορούσαν να ενεργούν ως εξωστρεφείς. Ήθελαν επίσης οι ερευνητές να μάθουν πώς νιώθουν για τον εαυτό τους όταν ενεργούν ως εξωστρεφείς.

Στο πείραμα συμμετείχαν 601 συμμετέχοντες που χωρίστηκαν τυχαία σε 166 ομάδες χωρίς ηγέτες, τυπικά τεσσάρων ατόμων. Ζητήθηκε από αυτές τις ομάδες να ολοκληρώσουν μια κοινή δραστηριότητα επίλυσης προβλημάτων 20 λεπτών (δίνοντας προτεραιότητα σε αντικείμενα που χρειάζονται για να επιβιώσουν στη Σελήνη). Οι συμμετέχοντες δεν ενημερώθηκαν για το σκοπό του πειράματος.

Στη συνέχεια οι ομάδες χωρίστηκαν σε τρεις «πειραματικές συνθήκες». Στην πρώτη (αποτελούμενη από 53 ομάδες) επιλέχθηκε τυχαία ένα άτομο ανά ομάδα για να μιλήσει με εξωστρεφή τρόπο. Αυτές οι οδηγίες δεν ήταν γνωστές στα άλλα μέλη της ομάδας.

Στη δεύτερη (55 ομάδες), το τυχαία επιλεγμένο μέλος της ομάδας είχε κρυφή εντολή να μιλήσει με εσωστρέφεια.

Στην τρίτη πειραματική κατάσταση ελέγχου (58 ομάδες), όπου δεν δόθηκαν οδηγίες.

Το πρώτο μέρος των αποτελεσμάτων δεν ήταν έκπληξη. Σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες στην πειραματική κατάσταση ελέγχου, εκείνοι που είχαν οδηγίες να ενεργήσουν με εξωστρέφεια εκτιμήθηκε από τους άλλους ότι είχαν περισσότερες δυνατότητες ηγεσίας. Εκείνοι που είχαν οδηγίες να ενεργήσουν ως εσωστρεφείς βαθμολογήθηκαν χαμηλότερα.

Αυτό που ήταν αξιοσημείωτο ήταν ότι αυτές οι αξιολογήσεις δεν εξαρτώνταν από το φυσικό χαρακτηριστικό της εξωστρέφειας. Όταν ενήργησαν με εξωστρέφεια, τόσο οι εσωστρεφείς όσο και οι εξωστρεφείς βαθμολογήθηκαν υψηλότερα.

Ομοίως, οι συμμετέχοντες που είχαν οδηγίες να ενεργούν ως εσωστρεφείς βαθμολογήθηκαν χαμηλότερα στο δυναμικό ηγεσίας τους. Αλλά αυτό που είχε ενδιαφέρον ήταν ότι οι συμμετέχοντες αυτοί αξιολόγησαν τους εαυτούς τους ιδιαίτερα χαμηλά στις βαθμολογίες ηγεσίας -χειρότερα από ό, τι τα μέλη της ομάδας τους. Ενεργώντας ως εσωστρεφείς υπήρξε ένα ιδιαίτερα αρνητικό αντίκτυπο στο πώς αυτά τα άτομα είδαν το δικό τους ηγετικό δυναμικό.

Πώς ένιωσαν οι «ηθοποιοί»; Σε σύγκριση με τους συμμετέχοντες στην πειραματική κατάσταση ελέγχου, δεν υπήρχε διαφορά για εκείνους που ενήργησαν εξωστρεφώς. Ακόμα και οι εσωστρεφείς αισθάνθηκαν απόλυτα ΟΚ όταν ενήργησαν ως εξωστρεφείς. Όμως, οι εξωστρεφείς που ενήργησαν ως εσωστρεφείς αισθάνθηκαν άσχημα.

Πρέπει οι εσωστρεφείς να ενεργούν εκτός χαρακτήρα για να προχωρήσουν; Η έρευνα δείχνει ότι οι εσωστρεφείς μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά εκτός χαρακτήρα για να αποκτήσουν ηγετικούς ρόλους.  Οι ερευνητές λένε ότι το να προσαρμόσει κάποιος τη συμπεριφορά του στις απαιτήσεις μιας κατάστασης δίνει πλεονέκτημα έναντι όσων δεν είναι προετοιμασμένοι να το κάνουν. 

Διαβάστε ακόμη...