Οι επιστήμονες ανακάλυψαν ένα νέο μηχανισμό που προκαλεί καρκίνο

Ζήσης Ψάλλας

Ένας νέος μηχανισμός σχηματισμού καρκίνου ανακαλύφθηκε από δύο ερευνήτριες του Εθνικού Πανεπιστημίου της Σιγκαπούρης, την Δρ. Song Yangyang και την Δρ. Polly Leilei Chen. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική θεραπεία του καρκίνου.

Τα ευρήματα αφορούν μια διαδικασία που ονομάζεται επιδιόρθωση RNA. Ο κώδικας DNA ενός γονιδίου μεταγράφεται σε έναν ενδιάμεσο κώδικα γνωστό ως RNA, πριν μεταφραστεί σε ένα πρωτεϊνικό μόριο που παίζει συγκεκριμένο ρόλο στο κύτταρο. Μερικές φορές, το RNA τροποποιείται ή επιδιορθώνεται πριν από την τελική μεταγραφή, αποδίδοντας ένα διαφορετικό πρωτεϊνικό προϊόν. Η επεξεργασία αυτή του RNA είναι ένα φαινόμενο που δίνει στο κύτταρο καλύτερο έλεγχο των πρωτεϊνών του.

Οι ερευνητές εξέτασαν το RNA που κωδικοποιεί μια πρωτεΐνη που ονομάζεται COPA (coatomer subunit α), η οποία επηρεάζει την ανάπτυξη των καρκίνων του ήπατος, του οισοφάγου, του στομάχου και του μαστού.

Εξέτασαν εάν το RNA που μεταγράφηκε από το γονίδιο COPA τροποποιήθηκε ή επιδιορθώθηκε σε δείγματα καρκινικών ιστών του ήπατος.

Ανακάλυψαν ότι οποιοδήποτε κύτταρο περιέχει ένα μείγμα τόσο διορθωμένων όσο και μη διορθωμένων παραλλαγών του COPA. Όταν το μη διορθωμένο ή «άγριου τύπου» COPA κυριαρχεί, το κύτταρο είναι πιο πιθανό να γίνει καρκινικό. Αντιστρόφως, όταν κυριαρχεί το διορθωμένο COPA, θεωρείται ότι καταστέλλει ένα περίπλοκο μονοπάτι μοριακής σηματοδότησης που ονομάζεται PI3K / AKT / mTOR. Όταν αυτή η πορεία ξεφεύγει από τον έλεγχο, ενεργοποιεί υπερβολικό πολλαπλασιασμό κυττάρων που μπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο.

Τα ευρήματα δημοσιεύθηκαν στο Journal of Hepatology. Οι ερευνητές προσπαθούν τώρα να βρουν έναν τρόπο να ενισχύσουν τους φυσικούς μηχανισμούς επιδιόρθωσης του RNA στο καρκινικό κύτταρο για να εξισορροπήσουν την ισορροπία υπέρ της επιδιορθωμένης έκδοσης του COPA, καταστέλλοντας έτσι τον καρκίνο.

Διαβάστε ακόμη...