Οι δοκιμές εμβολίων για τη νόσο COVID-19 πρέπει να περιλάβουν και τις έγκυες γυναίκες

Ζήσης Ψάλλας

Ενώ υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σχετικά με τον επιπολασμό και τη σοβαρότητα της COVID-19 μεταξύ των εγκύων γυναικών, πιστεύεται ότι μπορεί να διατρέχουν κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών.

Μια μελέτη στις Ηνωμένες Πολιτείες που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι οι μολυσμένες έγκυες γυναίκες είχαν 1,5 φορές περισσότερες πιθανότητες να εισαχθούν σε μονάδα εντατικής θεραπείας και 1,7 φορές περισσότερες πιθανότητες να λάβουν μηχανική υποστήριξη σε σχέση με τις μη έγκυες γυναίκες.

Αυτά τα δεδομένα, καθώς και η πιθανότητα περιορισμού της πρόσβασης των εγκύων σε φαρμακευτικές θεραπείες για τη νόσο COVID-19 (όπως συμβαίνει στις περισσότερες θεραπείες κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης), υποδηλώνουν ότι οι έγκυες γυναίκες πρέπει να είναι ένας πληθυσμός-στόχος για την έρευνα των εμβολίων που διεξάγεται για τη νόσο COVID-19. Ωστόσο, όταν γίνονται έρευνες για τα φάρμακα και για εμβόλια, αποκλείονται οι έγκυες γυναίκες από τη συμμετοχή τους λόγω των κινδύνων για τις ίδιες και τα μωρά τους.

Δύο μεγάλες τραγωδίες -η θαλιδομίδη που συνταγογραφήθηκε για πρωινή αδιαθεσία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950 και η διαιθυλοστιλβεστρόλη που είχε συνταγογραφηθεί για την πρόληψη της αποβολής από τη δεκαετία του 1940 έως τη δεκαετία του 1970- επιβεβαίωσε την άποψη ότι οι έγκυες γυναίκες και τα μωρά τους είναι ευάλωτοι πληθυσμοί και πρέπει να προστατεύονται από τον ερευνητικό κίνδυνο. 

Χωρίς έρευνα, οι έγκυες γυναίκες και τα μωρά τους τους εκτίθενται σε αναπόφευκτους κινδύνους. Η έλλειψη ενδείξεων ότι ένα εμβόλιο είναι ασφαλές και αποτελεσματικό στις έγκυες γυναίκες υπονομεύει τη σωστή λήψη αποφάσεων τόσο για τους γιατρούς όσο και για τις εγκύους, με πιθανό αποτέλεσμα τη χρήση μη ασφαλών εμβολίων.

Υπάρχουν τουλάχιστον δύο επιστημονικά έγκυρες επιλογές για τη συμπερίληψη εγκύων γυναικών σε δοκιμές εμβολίων. Μια επιλογή περιλαμβάνει αυτόνομες δοκιμές για έγκυες γυναίκες που θα ξεκινήσουν μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μελετών φάσης 1 και 2 στον γενικό πληθυσμό και την έναρξη των μελετών φάσης 3 σε αυτόν τον πληθυσμό. Εναλλακτικά, οι δοκιμές εμβολίου φάσης 1 για τις έγκυες γυναίκες θα μπορούσαν να ενσωματωθούν σε δοκιμές φάσης 3 στο γενικό πληθυσμό. Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει να μείνουν πίσω στον αγώνα για την ανάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών εμβολίων για τη νόσο COVID-19.

Διαβάστε ακόμη...