Μπορεί η σπιρουλίνα να μειώσει τα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας;

Ζήσης Ψάλλας

Η χρήση της σπιρουλίνας εμπορευματοποιήθηκε ευρέως ως διατροφικό συμπλήρωμα. Κάποιες από τις μελέτες έχουν διερευνήσει την επίδρασή της στον έλεγχο της αλλεργικής ρινίτιδας.

Το 2005 εξετάστηκε για πρώτη φορά η επίδραση ενός συμπληρώματος σπιρουλίνας στην παραγωγή κυτοκινών σε σχέση με την αλλεργική ρινίτιδα. Σε αυτήν τη μελέτη, αλλεργικά άτομα λάμβαναν καθημερινά είτε ένα διατροφικό συμπλήρωμα σπιρουλίνας, 1.000 mg ή 2.000 mg, για 12 εβδομάδες, είτε ένα εικονικό σκεύασμα. Η λήψη των 2.000 mg την ημέρα μείωσε τα επίπεδα της ιντερελευκίνης-4 (IL-4) κατά 32% σε μια κατηγορία κυττάρων του αίματος που εξετάστηκε. 

Το 2008, σε μια άλλη μελέτη που περιέλαβε 127 άτομα με αλλεργική ρινίτιδα, 2 γραμμάρια σπιρουλίνας την ημέρα μείωσαν τη ρινική καταρροή, το φτάρνισμα, τη ρινική συμφόρηση και τη φαγούρα. Οι ερευνητές έγραψαν στη μελέτη τους:

Μια τρίτη τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή, μονή τυφλή αυτή τη φορά, πραγματοποιήθηκε σε 53 Ιρανούς ασθενείς με επίμονη αλλεργική ρινίτιδα από τον Οκτώβριο του 2015 έως τον Μάρτιο του 2016, και δημοσιεύθηκε το 2020. Τα άτομα χωρίστηκαν σε δύο ομάδες, την πειραματική ομάδα που λάμβανε ημερήσιες δόσεις 2 γρ. σπιρουλίνας και την ομάδα ελέγχου που λάμβανε 10 mg κετιριζίνης. Η μελέτη διήρκησε 2 μήνες. Η χρήση της σπιρουλίνας οδήγησε σε σημαντική μείωση των επιπέδων των κυτοκινών IL-α, IL-β και IL-4, καθώς και σημαντική αύξηση των επιπέδων της IL-10.

Οι ερευνητές έγραψαν: "Στην παρούσα μελέτη, με βάση την ενδοομαδική αξιολόγηση, η θεραπεία είχε ως αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση σε όλα τα συμπτώματα της ρινίτιδας και βελτίωσε την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η χρήση της σπιρουλίνας συσχετίστηκε με σημαντική βελτίωση της σοβαρότητας των περισσότερων συμπτωμάτων ρινίτιδας, όπως ρινόρροια, ρινική συμφόρηση και διαταραχή της οσμής".

Εκτός από τις μελέτες σε ανθρώπους, η έρευνα σε ζωικά μοντέλα έχει εξετάσει την επίδραση της Spirulina Platensis στην έκφραση των κυτοκινών IL-4 και IFN-γ στο αίμα εργαστηριακών αρουραίων με αλλεργική ρινίτιδα. Το συμπέρασμα ήταν ότι η Spirulina Platensis είναι πολύ αποτελεσματική στη θεραπεία του αλλεργικής ρινίτιδας μέσω ρύθμισης της έκφρασης των IL-4 και IFN-γ, καθώς και της προσαρμογής της ανισορροπίας στο δίκτυο κυτοκινών Th1 / Th2.

Η θεραπεία της αλλεργικής ρινίτιδας με σπιρουλίνα απαιτεί μια δοσολογία γύρω στα 2 γραμμάρια ημερησίως και αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως μειονέκτημα γιατί σημαίνει ότι ο ασθενής πρέπει να λαμβάνει τέσσερις κάψουλες την ημέρα. 

Διαβάστε ακόμη...