Metropolitan Hospital: Το πρώτο ιδιωτικό θεραπευτήριο στο οποίο εμφυτεύεται μικροσκοπικό τηλεσκόπιο σε ασθενείς με εκφύλιση ωχράς κηλίδας

Πριν από μερικούς μήνες, η ανακοίνωση ότι σε επιλεγμένα ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα και σε ένα ιδιωτικό θεραπευτήριο θα ξεκινήσει η παγκόσμια κλινική εφαρμογή ενός επαναστατικού ενθέματος, του εμφυτεύσιμου μικροσκοπικού τηλεσκοπίου SING IMT (Smaller Incision New Generation Implantable Miniaturized Telescope) γέννησε ελπίδες στους ασθενείς με προχωρημένη ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας (ΗΕΩΚ). H πάθηση αυτή προκαλεί προοδευτική εκφύλιση των φωτοϋποδοχέων του ματιού, δηλαδή, της όρασης, σε άτομα άνω των 60 ετών. Οι ασθενείς χάνουν σιγά σιγά την κεντρική όρασή τους και σε προχωρημένες μορφές της νόσου, αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν.

Πριν από μερικές ημέρες, η ελπίδα έγινε πραγματικότητα μέσα από μια σειρά από παγκόσμιες και πανελλήνιες πρωτιές. Το πάντα πρωτοπόρο Metropolitan Hospital γράφει ιστορία χάρη στην πραγματοποίηση τεσσάρων χειρουργείων εμφύτευσης του πρωτοποριακού ενθέματος SING IMT, μετά από επέμβαση καταρράκτη στη Μονάδα Προηγμένης Οφθαλμολογικής Χειρουργικής του Θεραπευτηρίου.

Με την εμφύτευση του SING IMT, ένας σημαντικός αριθμός των ασθενών με πολύ χαμηλή οπτική οξύτητα, ενδέχεται να μπορεί να αναγνωρίζει πρόσωπα, να διακρίνει μεγάλα γράμματα, να κινείται καλύτερα στο χώρο και γενικότερα να έχει μια καλύτερη ποιότητα ζωής.

Οι Χειρουργοί Οφθαλμίατροι κ.κ. Δημήτριος Παναγιωτίδης, MD, PhD (Metropolitan General) και Παντελής Α. Παπαδόπουλος, MD, PhD, FEBO, FEBOS-CR (Metropolitan Hospital), έγιναν οι πρώτοι χειρουργοί οφθαλμίατροι που πραγματοποίησαν εμφύτευση του ενθέματος SING IMT στην Ελλάδα. Ο διευθυντής της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital, Παντελής Α. Παπαδόπουλος, έγινε ο πρώτος Χειρουργός Οφθαλμίατρος στον κόσμο που πραγματοποίησε εμφύτευση του SING IMT με την βοήθεια Femtosecond Laser. Το Femtosecond Laser είναι η πλέον σύγχρονη τεχνολογία που χρησιμοποιείται στη χειρουργική αφαίρεση του καταρράκτη. (μέθοδος FLACS).

To Metropolitan Hospital είναι το μοναδικό ιδιωτικό θεραπευτήριο μεταξύ των ελάχιστων κέντρων στην Ευρώπη που επιλέχθηκαν για την παγκόσμια αρχική κλινική εφαρμογή του Implantable Miniature Telescope, το οποίο έχει πιστοποίηση CE και είναι εγγεγραμμένο στην Ελλάδα. Μέχρι πρότινος το ΙΜΤ είχε εμφυτευθεί σε ελάχιστα μεγάλα πανεπιστημιακά ιδρύματα και κρατικές κλινικής της Ευρώπης και της Αυστραλίας .
Το εμφυτεύσιμο μικροσκοπικό τηλεσκόπιο είναι ένα ειδικό ένθεμα, το οποίο τελειοποιήθηκε μετά από πολυετή έρευνα και βοηθά μεγεθύνοντας της εικόνας που βλέπει το μάτι με εκφύλιση ωχράς κηλίδας προβάλλοντας την σε υγιή ιστό.

Το SING ΙΜΤ εμφυτεύεται μόνο στον ένα οφθαλμό. Προς το παρόν χρησιμοποιείται σε ασθενείς με προχωρημένη εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου ή σε σταθεροποιημένη υγρού ή παραγωγικού τύπου. Το μέγεθος του SING IMT είναι 4 x 4,5 χιλιοστά. Μελλοντικά θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε άλλες περιπτώσεις όπου έχει επέλθει καταστροφή της κεντρικής όρασης.

Το «Athenian Project for IMT» ανέλαβε η Α’ Οφθαλμολογική Κλινική του Metropolitan Hospital με διευθυντή τον Χειρουργό Οφθαλμίατρο Παντελή Α. Παπαδόπουλο, σε συνεργασία με την Samsara Vision Group, την Αμερικανική εταιρεία που κατασκευάζει τον SING IMT. Η τελευταία χορήγησε δωρεάν 10 ενθέματα για εμφύτευση σε αντίστοιχο αριθμό Ελλήνων ασθενών που πάσχουν από ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας. Το κόστος του κάθε SING ΙΜΤ πλησιάζει τα 25.000 Ευρώ. Τα επιπρόσθετα έξοδα όλων των χειρουργείων καλύφθηκαν από το Metropolitan Hospital.

Οι υποψήφιοι για την εμφύτευση ασθενείς εξετάσθηκαν από τους οφθαλμιάτρους και τους συνεργάτες της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital και από ειδικούς επιστήμονες από Γερμανία και Ιταλία που εξειδικεύονται στη χαμηλή όραση. Στις 6 Μαΐου 2022, οι πρώτοι ασθενείς που θεωρήθηκαν κατάλληλοι για εμφύτευση IMT επιλέχθηκαν από τους ειδικούς και, στη συνέχεια, χειρουργήθηκαν πριν από λίγες μέρες με επιτυχία από τους κ.κ. Δημήτριο Παναγιωτίδη, Χειρουργό Οφθαλμίατρο, συνεργάτη του Metropolitan General και Διευθυντή του Κέντρου Ωχράς Κηλίδας και Παντελή Α. Παπαδόπουλο, Διευθυντή της Α΄ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital.

Όλοι οι ασθενείς έπασχαν από πολύ προχωρημένη ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου και καταρράκτη. Ο καταρράκτης αφαιρέθηκε σε 2 περιπτώσεις με υπερήχους και στις άλλες δύο με την μέθοδο FLACS (συνδυασμός Femtosecond Laser και υπερήχων). 

Η εμφύτευση του SING IMT γίνεται με μία τεχνολογικά πολύ προηγμένη συσκευή εμφύτευσης για να μπορεί να χωρέσει μέσα από την μικρότερη δυνατή τομή και να τοποθετηθεί στο μάτι. Οι χειρουργημένοι ασθενείς μετά από μια περίοδο αρκετών εβδομάδων αποκατάστασης, θα εκπαιδευτούν από ειδικό συνεργάτη της Α' Οφθαλμολογικής Κλινικής σε 6 έως 8 συνεδρίες για να μάθουν πως να χρησιμοποιούν το μάτι με το τηλεσκοπικό ένθεμα για να βελτιώσουν την κεντρική τους όραση, χρησιμοποιώντας το μη χειρουργημένο μάτι για να κινούνται στο χώρο.

Οι εξετάσεις καταλληλόλητας για εμφύτευση ΙΜΤ και σε άλλους ασθενείς συνεχίζονται. Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να πάσχουν από ηλικιακή εκφύλιση ωχράς κηλίδας ξηρού τύπου (ή και υγρού τύπου, αλλά με τουλάχιστον 6 μηνών σταθερότητα χωρίς ενδοβολβικές ενέσεις), να έχουν πολύ χαμηλή όραση (οπτική οξύτητα μεταξύ 2/10 και 1/40) και να μην έχουν χειρουργηθεί για καταρράκτη στο μάτι στο οποίο θα εμφυτευθεί το ΙΜΤ. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για περαιτέρω πληροφορίες στη γραμματεία της Α’ Οφθαλμολογικής Κλινικής του Metropolitan Hospital.

Διαβάστε ακόμη...