Μελέτη εξέτασε τον παράγοντα κορεσμού της όρεξης GDF15 κατά τη διάρκεια παρατεταμένης άσκησης

Ζήσης Ψάλλας

Ένα φάρμακο που μειώνει την όρεξη θα μπορούσε να βοηθήσει πάνω από 650 εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο που είναι παχύσαρκοι.

Ένας από τους αναδυόμενους υποψήφιους φαρμάκων που ενδιαφέρουν τους ερευνητές είναι η ορμόνη GDF15 (growth differentiation factor 15) που, όταν χορηγείται σε τρωκτικά, μειώνει την όρεξη και το σωματικό βάρος τους. 

Νέα έρευνα από το Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης διαπιστώνει ότι το σώμα παράγει μεγάλες ποσότητες GDF15 κατά τη διάρκεια εκτεταμένων περιόδων έντονης άσκησης, ως αποτέλεσμα του φυσιολογικού στρες.

Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει τις διαφορές μεταξύ της ορμόνης GDF15 που χορηγείται εξωγενώς ως φάρμακο και αυτής που απελευθερώνεται φυσικά ως απόκριση σε έντονη άσκηση. Αυτή είναι μια σημαντική διάκριση στην κατανόηση του ρόλου της GDF15 στη ρύθμιση της όρεξης και της ενεργειακής ισορροπίας, με επιπτώσεις στον ρόλο της ως πιθανό φάρμακο κατά της παχυσαρκίας.

Λίγα είναι γνωστά για το πώς λειτουργεί η GDF15 όταν απελευθερώνεται φυσικά από το σώμα. Οι ερευνητές ξεκίνησαν να καλύψουν αυτό το κενό με μια σειρά πειραμάτων σε ανθρώπους και ποντίκια.

Μεταξύ των κύριων ευρημάτων τους ήταν ότι η παρατεταμένη άσκηση πέραν των δύο ωρών στον άνθρωπο οδηγεί σε 4-5 φορές αύξηση της κυκλοφορίας της GDF15.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χορήγηση της GDF15 σε ποντίκια ως φάρμακο μείωσε σαφώς το κίνητρό τους για άσκηση και επίσης μείωσε την όρεξή τους.

Αλλά όταν τα ποντίκια ασκήθηκαν έντονα, δεν προκάλεσε την ίδια απόκριση στη συμπεριφορά και στην πρόσληψη τροφής, ούτε ναυτία. Η επαγόμενη από την άσκηση αύξηση της ενδογενούς GDF15 δεν επηρεάζει την πρόσληψη τροφής μετά την άσκηση, ούτε σηματοδοτεί την αποστροφή της άσκησης, έγραψαν οι ερευνητές.

Αυτά τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη διαφορά μεταξύ της φυσιολογικής  και της φαρμακολογικής GDF15.

Οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περισσότερες μελέτες για την κατανόηση αυτής της αναντιστοιχίας και εάν η GDF15 έχει επίσης τέτοιες συμπεριφορές στον άνθρωπο. Στο μέλλον, θα επικεντρωθούν στην αποσαφήνιση των επιπτώσεων της GDF15 όταν παράγεται από τον οργανισμό.

Διαβάστε ακόμη...