Μελέτη δείχνει πώς η σύνθεση του σώματος επηρεάζει τον καρδιακό κίνδυνο

Ζήσης Ψάλλας

Ερευνητές από το University of California, στο Λος Άντζελες, ανέλυσαν τα εθνικά στοιχεία της έρευνας για την υγεία που συλλέχθηκαν για περίοδο 15 ετών και διαπίστωσαν ότι ο θάνατος που σχετίζεται με τις καρδιακές παθήσεις σε γυναίκες με υψηλή μυϊκή μάζα και υψηλό σωματικό λίπος ήταν 42% χαμηλότερος συγκριτικά με μια ομάδα γυναικών με χαμηλή μυϊκή μάζα και χαμηλό σωματικό λίπος. 

Μεταξύ των ανδρών, ενώ η υψηλή μυϊκή μάζα και το υψηλό σωματικό λίπος μείωσαν τον κίνδυνο τους κατά 26% (σε σύγκριση με εκείνους με χαμηλή μυϊκή μάζα και χαμηλό σωματικό λίπος), έχοντας υψηλή μυϊκή μάζα και χαμηλό σωματικό λίπος μείωσαν τον κίνδυνο κατά 60%.

Η American Heart Association εκτιμά ότι 5 εκατομμύρια άνδρες και 3 εκατομμύρια γυναίκες έχουν καρδιακές προσβολές ετησίως. Ωστόσο, παρά το μεγάλο αυτό χάσμα μεταξύ των δύο φύλων και τη συνολική μείωση των θανάτων που σχετίζονται με καρδιακή προσβολή, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες τα τελευταία 50 χρόνια, ίσος αριθμός ανδρών και γυναικών πεθαίνουν από καρδιακές παθήσεις.

Επιπλέον, η θνησιμότητα μεταξύ των γυναικών κατά τη διάρκεια αυτών των πέντε δεκαετιών έχει μειωθεί με βραδύτερο ρυθμό από ό, τι για τους άνδρες και η συχνότητα εμφάνισης καρδιακών προσβολών φαίνεται να αυξάνεται μεταξύ των γυναικών ηλικίας 35-54 ετών. Πρόσφατη έρευνα διαπίστωσε ότι οι γυναίκες έχουν σημαντικά υψηλότερα επίπεδα επίπεδα παραγόντων κινδύνου που σχετίζονται με καρδιακές παθήσεις από τους άνδρες.

Οι Αμερικανοί ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα σωματικής σύνθεσης από την National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2004 και δεδομένα καρδιαγγειακών παθήσεων από την National Health and Nutrition Examination Survey 1999-2014. Αξιολόγησαν 11.463 άτομα ηλικίας 20 ετών και άνω, τα οποία στη συνέχεια χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες σύνθεσης σώματος: χαμηλή μυϊκή μάζα και χαμηλό σωματικό λίπος, χαμηλή μυϊκή μάζα και υψηλό λίπος, υψηλή μυϊκή μάζα και χαμηλό λίπος, και τέλος υψηλή μυϊκή μάζα και υψηλό λίπος. Τα ποσοστά θνησιμότητας που σχετίζονται με τις καρδιακές παθήσεις υπολογίστηκαν στη συνέχεια για καθεμία από αυτές τις ομάδες.

Τα ευρήματα υπογραμμίζουν τη σημασία της αναγνώρισης των φυσιολογικών διαφορών μεταξύ γυναικών και ανδρών κατά την εξέταση της σύνθεσης του σώματος και του κινδύνου θανάτου από καρδιακές παθήσεις, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για το πώς οι διαφορές στο σωματικό λίπος μπορούν να τροποποιήσουν αυτόν τον κίνδυνο.

Διαβάστε ακόμη...