Μακρά COVID: Το γυναικείο φύλο, η μεγαλύτερη ηλικία και το άσθμα αυξάνουν τον κίνδυνο

Ζήσης Ψάλλας

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουν επί του παρόντος μακρά COVID-19, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η μακροχρόνια COVID-19 ορίζεται ως «συμπτώματα που συνεχίζονται ή αναπτύσσονται μετά από την οξεία COVID-19». Αυτός ο ορισμός διαχωρίζεται χωρίζεται περαιτέρω σε άτομα που έχουν συμπτώματα μεταξύ τεσσάρων έως 12 εβδομάδων μετά τη μόλυνση (συνεχής συμπτωματική COVID-19) και για 12 εβδομάδες ή περισσότερο (σύνδρομο μετά-COVID).

Τα συμπτώματα μπορεί να περιλαμβάνουν κόπωση, δύσπνοια, δυσκολία συγκέντρωσης και πολλά άλλα –αλλά η ακριβής φύση των συμπτωμάτων δεν είναι καλά κατανοητή. Υπάρχουν επίσης κενά στις γνώσεις όσον αφορά τη συχνότητα της μακροχρόνιας COVID και εάν υπάρχουν συγκεκριμένοι παράγοντες που θέτουν τους ανθρώπους σε υψηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν την πάθηση.

Όλα αυτά οφείλονται εν μέρει στο ότι τα συμπτώματα που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό της μακροχρόνιας COVID συχνά διαφέρουν μεταξύ των μελετών και αυτές οι μελέτες τείνουν να βασίζονται σε σχετικά λίγα άτομα. Άρα τα αποτελέσματα μπορεί να μην ισχύουν για τον ευρύτερο πληθυσμό.

Σε μια νέα μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Nature Communications, οι ερευνητές εξέτασαν δεδομένα από 10 μακροπρόθεσμες μελέτες στο Ηνωμένο Βασίλειο, μαζί με 1,1 εκατομμύρια ανώνυμα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας. Με βάση αυτά τα δεδομένα, διερευνήθηκε εάν το βάρος της μακροχρόνιας COVID (πόσο συχνή είναι) διαφέρει ανάλογα με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά και τα χαρακτηριστικά υγείας, όπως η ηλικία, το φύλο και οι υπάρχουσες ιατρικές καταστάσεις.

Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα από 6.907 άτομα που ανέφεραν μόνοι τους ότι είχαν COVID-19. Συγκρίνοντας αυτό με τα δεδομένα από τα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας των ατόμων που έχουν διαγνωστεί με COVID, επέτρεψε στους ερευνητές να εξετάσουν τη συχνότητα της μακροχρόνιας COVID σε όσους έχουν επισκεφτεί τον γιατρό και σε αυτούς που δεν τον έχουν επισκεφτεί.

Βρέθηκε ότι από τα άτομα που ανέφεραν μόνοι τους ότι είχαν COVID στις μελέτες, το ποσοστό που ανέφερε συμπτώματα για πάνω από 12 εβδομάδες κυμαινόταν μεταξύ 7,8% και 17%, ενώ το 1,2% έως 4,8% ανέφερε συμπτώματα «εξουθενωτικά». Στα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας, διαπιστώθηκε ότι μόνο το 0,4% των ατόμων με διάγνωση COVID καταγράφηκε στη συνέχεια ως μακροχρόνια COVID. Αυτό το χαμηλό ποσοστό διαγνώσεων από γιατρούς μπορεί να οφείλεται εν μέρει στο ότι η επίσημη καταγραφή της μακροχρόνιας COVID εισήχθη για τους γιατρούς μόλις τον Νοέμβριο του 2020.

Φύλο και ηλικία

Το ποσοστό των ατόμων που ανέφερε συμπτώματα για πάνω από 12 εβδομάδες διέφερε ανάλογα με την ηλικία. Υπήρχε επίσης μεγάλη διαφοροποίηση ανάλογα με τον ορισμό που χρησιμοποιούσε κάθε μελέτη για να καταγράψει την μακροχρόνια COVID. Ωστόσο, συνολικά, βρέθηκαν στοιχεία που υποδηλώνουν ότι ο αυξημένος κίνδυνος μακροχρόνιας COVID σχετίζεται με την αύξηση της ηλικίας έως την ηλικία των 70 ετών.

Οι μελέτες περιλαμβάνουν συμμετέχοντες σε μια σειρά ηλικιών, από μέση ηλικία 20 έως 63. Χρησιμοποιώντας έναν αυστηρό ορισμό των συμπτωμάτων που επηρεάζουν την καθημερινή λειτουργία, διαπιστώθηκε ότι το ποσοστό των ατόμων με συμπτώματα για 12 ή περισσότερες εβδομάδες γενικά αυξήθηκε με αυξανόμενη την ηλικία, που κυμαίνεται από 1,2% για τους 20χρονους έως 4,8% για τα άτομα ηλικίας 63 ετών.

Διαπιστώθηκε επίσης ότι μια σειρά άλλων παραγόντων σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης μακράς διάρκειας COVID. Για παράδειγμα, το να είστε γυναίκα, να έχετε παχυσαρκία ή άσθμα προσδιορίστηκαν επίσης ως παράγοντες κινδύνου τόσο στις μακροχρόνιες μελέτες όσο και στα ηλεκτρονικά αρχεία υγείας.

Αυτά τα ευρήματα είναι σε γενικές γραμμές συνεπή με άλλα αναδυόμενα στοιχεία σχετικά με τη μακρά COVID. Για παράδειγμα, μια πρόσφατη διεθνής μελέτη ανασκόπησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι γυναίκες έχουν 22% περισσότερες πιθανότητες από τους άνδρες να εμφανίσουν μακροχρόνια COVID-19.

Διαβάστε ακόμη...