Κοινά βακτήρια του εντέρου μπορούν να τροφοδοτήσουν την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη

Ζήσης Ψάλλας

Μια ομάδα επιστημόνων από το Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, στο Λονδίνο, το Ινστιτούτο Ογκολογικής Έρευνας στην Μπελινζόνα, Ελβετία και το Ελβετικό Ομοσπονδιακό Ινστιτούτο Τεχνολογίας χρησιμοποίησαν δείγματα ποντικών και ασθενών για να διερευνήσουν το ρόλο των βακτηρίων του εντέρου στην ανάπτυξη και εξέλιξη του καρκίνου του προστάτη.

Οι ερευνητές απέδειξαν σε ποντίκια ότι τα βακτήρια του εντέρου ήταν σε θέση να παράγουν ορμόνες ανδρογόνων από πρόδρομα μόρια.

Για να μεταφράσουν τα ευρήματα σε ανθρώπους, οι ερευνητές ανέλυσαν τα βακτήρια του εντέρου από ασθενείς που νοσηλεύονταν στο The Royal Marsden NHS Foundation Trust. Εξετάσαν δύο διαφορετικές ομάδες ασθενών -19 άνδρες των οποίων ο καρκίνος του προστάτη εξακολουθούσε να ανταποκρίνεται σε ορμονοθεραπεία και 55 άνδρες με προχωρημένο ανθεκτικό στις ορμόνες καρκίνο του προστάτη.

Η μεταμόσχευση κοπράνων από ασθενείς με καρκίνο του προστάτη με ανθεκτικό στις ορμόνες καρκίνο του προστάτη σε ποντίκια με καρκίνο που δεν ήταν ανθεκτικά, προώθησαν την ανάπτυξη του όγκου και την ορμονική αντίσταση.

Οι επιστήμονες ανέλυσαν επίσης το μικροβιακό γενετικό υλικό από τα κόπρανα ανδρών με καρκίνο του προστάτη και εντόπισαν ένα συγκεκριμένο βακτήριο -το Ruminococcus- που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη αντοχής. Αντίθετα, το βακτήριο Prevotella stercorea συσχετίστηκε με ευνοϊκά κλινικά αποτελέσματα.

Οι ερευνητές επώασαν μίνι όγκους που ονομάζονται οργανοειδή, που προέρχονταν από ασθενείς με καρκίνο του προστάτη, με διαφορετικά βακτήρια του εντέρου και προσπάθησαν να τους θεραπεύσουν στο εργαστήριο. Αυτό τους βοήθησε να εντοπίσουν ευνοϊκά και δυσμενή βακτηριακά «δακτυλικά αποτυπώματα» που συνδέονται με την έκβαση του καρκίνου του προστάτη, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στον εντοπισμό ανδρών που ίσως επωφελούνται από στρατηγικές χειρισμού του μικροβιώματος.

Ο συντάκτης της μελέτης, καθηγητής Johann de Bono, καθηγητής Πειραματικής Καρκίνου στο Ινστιτούτο Έρευνας για τον Καρκίνο, και γιατρός στο The Royal Marsden NHS Foundation Trust, δήλωσε: "Τα ευρήματά μας αποκαλύπτουν ότι η έναρξη ορμονοθεραπείας για τον καρκίνο του προστάτη μπορεί να κάνει ορισμένα βακτήρια του εντέρου να αρχίσουν να παράγουν ορμόνες ανδρογόνων. Αυτά τα ανδρογόνα μπορούν στη συνέχεια να διατηρήσουν την ανάπτυξη του καρκίνου του προστάτη και να αυξήσουν την αντίσταση στην ορμονική θεραπεία, επιδεινώνοντας τα αποτελέσματα επιβίωσης των ανδρών".

Η μελέτη δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science.

 

Διαβάστε ακόμη...