Κέντρο Μαστού Mediterraneo Breast Clinic

H Κλινική Μαστού του Μediterraneo Ηοspital, λειτούργησε αρχικά με ομάδα ιατρών από τα Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία του Cambridge, με στόχο να προσφέρονται οι ίδιες ακριβώς υπηρεσίες και στην Ελλάδα, με τις κατευθυντήριες οδηγίες που χρησιμοποιούνται σε αυτά.

Η Μονάδα αυτή, συνεχίζει να λειτουργεί με εξειδικευμένο σχετικό με τον μαστό επιστημονικό προσωπικό Το ανθρώπινο δυναμικό της κλινικής είναι εξειδικευμένο στο συγκεκριμένο αντικείμενο (χειρουργοί μαστού, ακτινοδιαγνώστες μαστού, πλαστικός χειρουργός για τις άμεσες αποκαταστάσεις μετά μαστεκτομή, παθολόγοανατόμος, ογκολόγος, νοσηλεύτριες μονάδας μαστού, τεχνολόγοι με εξειδίκευση στην απεικόνιση μαστού και ψυχολόγος) παρέχοντας εξαιρετικής ποιότητας υπηρεσίες για τη διάγνωση και τη θεραπεία των παθήσεων του μαστού, με εφαρμογή των διεθνών κατευθυντήριων οδηγιών και σύμφωνα με τα πρότυπα των σύγχρονων μονάδων μαστού σε διεθνές επίπεδο.

Ποιο είναι το ιδιαίτερο που προσφέρει η Κλινική Μαστού του Mediterraneo?

  • Διασύνδεση με την πανεπιστημιακή ιατρική κοινότητα και υιοθέτηση των πιο σύγχρονων μεθόδων που απορρέουν από τη διεθνή επιστημονική έρευνα.
    Εφαρμογή μοντέλου λειτουργίας ολιστικής αντιμετώπισης καθώς η γυναίκα υποστηρίζεται από μία ολόκληρη ομάδα που απαρτίζεται από ιατρούς, νοσηλεύτριες, τεχνολόγους,  ψυχολόγο, γραμματείς, με εξειδικευμένη εκπαίδευση και γνώση για να της προσφέρουν την κατάλληλη ενημέρωση και υποστήριξη.
  • Εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας ώστε να εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα στη διάγνωση και ταυτόχρονα η ασφάλεια της γυναίκας.
  • Εφαρμογή του μοντέλου “one stop”, δηλαδή στην ίδια επίσκεψη ενεργείται η τριπλή εκτίμηση (κλινική εξέταση του μαστού από εξειδικευμένο ιατρό, απεικόνιση μαστού με ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα, και όπου απαιτείται, λήψη βιοψίας με υπέρηχο), δίνοντας στην εξεταζόμενη τη δυνατότητα να φύγει με ολοκληρωμένη εξέταση και διάγνωση. Με αυτό τον τρόπο μειώνουμε σημαντικά το άγχος της οποιασδήποτε αναμονής της γυναίκας σε τυχόν εύρημα, αποφεύγουμε περιττά χειρουργεία και τελικά η γυναίκα που υποβάλλεται σε επέμβαση γνωρίζει από πριν τι ακριβώς έχει και ποια ακριβώς θα είναι η επέμβαση που θα υποβληθεί.
  • Δυνατότητα στερεοτακτικής βιοψίας μικροαποτιτανώσεων με τη χρήση συστήματος κενού, ώστε και σε αυτή την περίπτωση να έχουμε ιστολογική διάγνωση χωρίς η ασθενής να υποβάλλεται σε άσκοπα χειρουργεία.
  • Εκτέλεση των χειρουργικών επεμβάσεων από εξειδικευμένη χειρουργική ομάδα που ασχολείται αποκλειστικά με τον μαστό. Σε περίπτωση μαστεκτομής, διενεργείται στον ίδιο χρόνο και η αισθητική αποκατάσταση, ώστε η γυναίκα να μη βιώνει την τραυματική εμπειρία της απώλειας του στήθους της.
  • Χρήση φωσφορίζουσας χρωστικής για τη βιοψία του λεμφαδένα φρουρού, μεθόδου η οποία αυξάνει την ακρίβεια και δεν εκθέτει την ασθενή σε ραδιενεργά ισότοπα.

Η λειτουργία μιας τέτοιας Μονάδας Μαστού που διέπεται από πιστοποιημένα διεθνή πρότυπα φιλοδοξούμε να γίνει σημείο αναφοράς και να αποτελέσει τη σημαντικότερη εγγύηση για τη γυναίκα που θα λάβει τις υπηρεσίες της.

To Mediterraneo Hospital, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας αναβάθμισης των παρεχόμενων υπηρεσιών του, εγκατέστησε και λειτουργεί της εταιρείας General Electric (GE).

Ο νέος Ψηφιακός Μαστογράφος, μεταξύ άλλων, παρέχει εξαιρετικά ακριβή και αναλυτική απεικόνιση με τη χαμηλότερη δόση ακτινοβολίας και τη μοναδική δυνατότητα ελεγχόμενης συμπίεσης του μαστού από την εξεταζόμενη.

Διαβάστε ακόμη...