Καινοτόμες διαγνωστικές και θεραπευτικές ενώσεις του «Δημόκριτου» κάνουν τα επόμενα βήματα προς την κλινική εφαρμογή τους

Το ερευνητικό κέντρο «Δημόκριτος» και ερευνητές του Ινστιτούτου Βιοεπιστημών & Εφαρμογών (Μ. Πελεκάνου, Μ. Σαγνού) και του Ινστιτούτου Πυρηνικών και Ραδιολογικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ενέργειας και Ασφάλειας (Μ. Παπαδόπουλος, Ι. Πιρμεττής) κατέθεσαν μια διεθνή αίτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Η αίτηση, στο πλαίσιο της Συνθήκης Διεθνούς Συνεργασίας (Patent Cooperation Treaty), με τίτλο «Tricarbonyl complexes of transition metals with benzo-heterocyclic derivatives of the cyclopentadienyl anion», στην οποία συμμετέχουν ως εφευρέτες και οι μεταπτυχιακοί ερευνητές των δύο ανωτέρω Ινστιτούτων Β. Μαυροειδή και Α. Σεγκάνης, στοχεύει στην εμπορική προστασία καινοτόμων ενώσεων που αναπτύχθηκαν στον «Δημόκριτο».

Οι ενώσεις αυτές έχουν εξαιρετικά υψηλή διαπερατότητα του αιματοεγκεφαλικού φραγμού και βιολογικές ιδιότητες που τις καθιστούν υποψήφιες προς εφαρμογή στη διάγνωση και θεραπεία νόσων του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (ΚΝΣ). Ήδη η αίτηση έχει εγκριθεί στην Ευρώπη (δίπλωμα ευρεσιτεχνίας από τις 18-8-21), ενώ είναι υπό εξέταση σε ΗΠΑ, Κίνα και Ινδία.

Οι καινοτόμες αυτές ενώσεις επιτυγχάνουν τη διέλευση του αιματοεγκεφαλικού φραγμού σε υψηλά ποσοστά και η αρχική προκλινική τους αξιολόγηση, η οποία έγινε στα εργαστήρια του «Δημόκριτου», ανέδειξε τις δυνατότητες τους στο πεδίο της νόσου Αλτσχάιμερ και του καρκίνου του εγκεφάλου. Με δεδομένο το εμπόδιο το οποίο θέτει ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός στην ανάπτυξη φαρμάκων για ασθένειες του ΚΝΣ και τη μεγάλη οικονομική επιβάρυνση των συστημάτων Υγείας ως συνέπεια της ελλιπούς αντιμετώπισής τους, οι προοπτικές των εν λόγω ενώσεων στην αντιμετώπιση διαδεδομένων και ιδιαίτερα σοβαρών παθήσεων του ΚΝΣ είναι υψηλές.

Στην κατεύθυνση αυτή η ομάδα του «Δημοκρίτου» έχει αναθέσει στην εταιρεία PLUS Life Sciences Consulting Sàrl, με έδρα τη Γενεύη, την αναζήτηση επενδυτών για τη χρηματοδότηση των πειραμάτων της περαιτέρω αξιολόγησης των ενώσεων με στόχο την είσοδο σε φάσεις κλινικών δοκιμών και την εμπορική τους αξιοποίηση.

Διαβάστε ακόμη...