In-MedTouR: Διαδικτυακά workshops για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού

Η ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος

Εδώ και χρόνια στην Ελλάδα γίνεται λόγος για την ανάγκη διαφοροποίησης του τουριστικού προϊόντος της χώρας με βασικό στόχο τη μείωση της εποχικότητας και την επίτευξη τουρισμού 12 μηνών.

Μάλιστα, με τα νέα δεδομένα που φέρνει σε παγκόσμιο επίπεδο η πανδημία του ιού Covid-19, η ανάγκη διαφοροποίησης και επένδυσης στην ανάπτυξη νέων μορφών τουρισμού αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία και μπαίνει ακόμη ψηλότερα στην ατζέντα συζήτησης, καθώς ο κλάδος δέχθηκε ισχυρότατο πλήγμα ως συνέπεια των μέτρων για τον περιορισμό της πανδημίας διεθνώς. Για τη χώρα μας, που ο τουριστικός τομέας αποτελεί το 20 – 25% του ΑΕΠ, είναι αντιληπτό ότι η ανάγκη δημιουργίας των προϋποθέσεων για αύξηση των επισκεπτών ειδικού ενδιαφέροντος είναι πλέον επιτακτική.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο τουριστικός τομέας και οι αρμόδιοι φορείς προωθούν την ανάπτυξη διάφορων ειδικών κι εναλλακτικών μορφών τουρισμού, μεταξύ των οποίων και ο τουρισμός υγείας ή ιατρικός τουρισμός.

Η δυναμική του ιατρικού τουρισμού

Εκτός των οφελών που προκύπτουν για τους ίδιους τους ασθενείς, η ενίσχυση του ιατρικού τουρισμού αποτελεί στρατηγική επιλογή, δεδομένου ότι ο κλάδος του τουρισμού υγείας παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια αλματώδη ανάπτυξη σε παγκόσμιο επίπεδο, δημιουργώντας μια αγορά περισσότερων από 14 εκ. τουριστών το χρόνο με προφανή οφέλη για τις οικονομίες των χωρών που επενδύουν στην ανάπτυξη αυτής της μορφής τουρισμού. Επιπλέον, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οδηγία  2011/24/EU, αποτελεί έμπρακτη στήριξη ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού, καθιστώντας τα συστήματα υγείας των χωρών – μελών της ΕΕ ανοικτά προς όλους τους Ευρωπαίους πολίτες μέσω της Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης.

Τι είναι όμως ο ιατρικός τουρισμός και ποια η σημασία του για την Ελλάδα; Πρόκειται για τη συμμετοχή τουριστών σε προγράμματα ιατρικής φροντίδας, που μπορεί να περιλαμβάνει την πρόληψη, τη θεραπεία, την ανάρρωση και την αποκατάσταση της υγείας του ασθενή συνδυάζοντας και ξεκούραση, χαλάρωση, διασκέδαση. Με άλλα λόγια, ο ιατρικός τουρισμός επιλογής ως επιμέρους κλάδος του τουρισμού υγείας, απευθύνεται πρωτοβάθμια σε τουρίστες – ασθενείς που έχουν ανάγκη ιατρικής χειρουργικής επέμβασης, καθώς και άλλων εξειδικευμένων μορφών θεραπείας με ιατρική περίθαλψη και φαρμακευτική αγωγή, ενώ σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας απευθύνεται σε τουρίστες ασθενείς στους οποίους παρέχεται ιατρική φροντίδα και θεραπεία σε μονάδες αποκατάστασης, αποθεραπείας και ανάρρωσης. Κατά το διάστημα παραμονής τους στον προορισμό, τόσο οι ίδιοι οι ασθενείς, όσο και οι συνοδοί τους, μπορούν να απολαύσουν μια σειρά από άλλες τουριστικές δραστηριότητες.

Συμπερασματικά, ο ιατρικός τουρισμός, μπορεί να αποτελέσει μια λύση στο πρόβλημα της εποχικότητας του τουρισμού, αλλά και να ανοίξει νέους δρόμους για την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας και συνεπώς χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες και συνέργειες για την περαιτέρω ανάπτυξή του και τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Το πρόγραμμα InMedTouR ως καταλύτης για την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού στην Ελλάδα

Με σκοπό την αξιοποίηση της δυναμικής του ιατρικού τουρισμού, η Ελλάδα συμμετέχει στο διασυνοριακό έργο Innovative Medical Tourism StrategyIn MedTouR το οποίο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας “Interreg V-A Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020” από κοινού με τον ΕΟΠΥΥ, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Εμπορικό Επιμελητήριο του Μπρίντιζι και τον Δήμο της Santa Cesarea.

Βασικός σκοπός του έργου In-MedTouR, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας, είναι η δημιουργία ενός νέου τουριστικού προϊόντος, του ιατρικού τουρισμού, δημιουργώντας ουσιαστικά ένα cluster συνεργασίας και πρόσβασης σε εργαλεία καινοτομίας και βέλτιστες πρακτικές.

Αναγνωρίζοντας τη δυναμική του ιατρικού τουρισμού και τη δυνατότητα συμβολής του στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου και τη διαφοροποίηση του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τo Υπουργείο Τουρισμού έχει θέσει ως προτεραιότητα την ανάπτυξή του και διοργανώνει δωρεάν online workshops σε 5 πόλεις με στόχο την ανταλλαγή απόψεων. Τα workshops έχουν προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο και πιο συγκεκριμένα:

 • 23.09.2020, 11.00 – 12.30 στα Ιωάννινα
 • 24.09.2020, 10.00 – 11.30 στην Κέρκυρα
 • 24.09.2020, 12.00 – 13.30 στην Πάτρα
 • 28.09.2020, 10.00 – 11.30 στο Μεσολόγγι
 • 28.09.2020, 12.00 – 13.30 στον Πύργο

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές: http://workshops.inmedtour.gr

Το έργο InMedTouR δημιουργήθηκε για να προωθήσει την υλοποίηση ενός δικτύου ανταλλαγής τεχνογνωσίας και ενδυνάμωσης της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης μεταξύ των ομάδων – στόχων, που περιλαμβάνουν τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον ιατρικό τουρισμό, τους  ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς.

Αναλυτικότερα, το έργο στοχεύει στα εξής:

 • Να διασφαλιστεί η πρόσβαση των επιχειρήσεων ιατρικού τουρισμού της διασυνοριακής περιοχής σε δράσεις καινοτομίας.
 • Να δημιουργηθεί ενιαίος συνεργατικός σχηματισμός για την ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης μεταξύ επιχειρήσεων που εμπλέκονται στον ιατρικό τουρισμό και φορέων Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Να υποστηριχθούν οι ΜΜΕ στον τομέα του ιατρικού τουρισμού και της Έρευνας & Ανάπτυξης.
 • Να ενισχυθούν οι επενδύσεις στον τομέα Έρευνας & Ανάπτυξης του ιατρικού τουρισμού.
 • Να κεφαλαιοποιηθεί η στρατηγική θέση της διασυνοριακής περιοχής και του υψηλού επιπέδου επιστημονικού προσωπικού, για την ανάπτυξη ενός νέου επιχειρηματικού μοντέλου τουρισμού.
 • Να αξιοποιηθούν νέα καινοτόμα τεχνολογικά εργαλεία για την ενίσχυση της δικτύωσης (e-Platform) των εμπλεκόμενων φορέων και την αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του τελικού χρήστη (e-Tour Facilitator).

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο In-MedTouR μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο: https://greece-italy.eu/rlb-funded-projects/in-med-tour/

Διαβάστε ακόμη...