Η χρήση θρομβοελαστομετρίας συμβάλλει στην κατανόηση της θρομβωτικής προδιάθεσης των ογκολογικών ασθενών

Το Αιματολογικό Εργαστήριο-Μονάδα Αιμοδόσιας (Διευθυντής: Καθηγητής Αργύρης Τσαντές) και η Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική (Διευθυντής: Καθηγητής Παναγιώτης Παπαγγελόπουλος) του ΠΓΝ ΑΤΤΙΚΟΝ, της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών πρόσφατα δημοσίευσαν τα αποτελέσματα μελέτης που αφορά την εκτίμηση του πηκτικού προφίλ ασθενών με όγκους οστών, με την χρήση μιας εξειδικευμένης εργαστηριακής μεθόδου που ονομάζεται περιστροφική θρομβοελαστομετρία.

Οι ασθενείς με όγκους έχουν ένα ιδιαίτερα διαταραγμένο πηκτικό προφίλ με θρομβοφιλική διάθεση, με αποτέλεσμα τα ποσοστά θρομβοεμβολικών επιπλοκών μετά από χειρουργεία να είναι ιδιαίτερα αυξημένα σε αυτούς σύμφωνα με την διεθνή βιβλιογραφία.

Οι μηχανισμοί που προκαλούν προθρομβωτική κατάσταση στους ασθενείς με όγκους δεν είναι πλήρως εξακριβωμένοι, συνεπώς η λεπτομερής εργαστηριακή εκτίμηση του αιμοστατικού μηχανισμού των ασθενών αυτών θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεύρεση πιο αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης και θεραπείας των θρομβεμβολικών επιπλοκών.

Η περιστροφική θρομβοελαστομετρία εκτιμάει το αιμοστατικό προφίλ των ασθενών αξιολογώντας τις ιξωδοελαστικές ιδιότητες του σχηματιζόμενου θρόμβου, έχοντας πολλαπλά πλεονεκτήματα σε σχέση με τις συμβατικές εργαστηριακές εξετάσεις.

Σε αντίθεση με αυτές, οι ιξωδοελαστικές εξετάσεις έχουν το πλεονέκτημα της συνολικής εκτίμησης του σχηματισμού και της λύσης των θρόμβων στο αίμα, ενώ επίσης εκτιμούν και την συμμετοχή των κυττάρων του αίματος στον πηκτικό μηχανισμό, κάτι το οποίο δεν εκτιμάται από τις συμβατικές τεχνικές ελέγχου της αιμόστασης.

Επομένως, οι ιξωδοελαστικές εξετάσεις φαίνεται να πλεονεκτούν όσον αφορά την ανίχνευση εκείνων των αλλαγών στο αίμα των ασθενών με όγκους που οδηγούν σε υπερπηκτικότητα και συνδέονται με μετεγχειρητική θρόμβωση. Τα πλεονεκτήματα αυτά φάνηκαν και στην μελέτη της οποίας κύριος ερευνητής ήταν ο Ιατρός και Διδάκτωρ του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ανδρέας Γ. Τσαντές.

Η επιστημονική ομάδα πραγματοποίησε μια μελέτη ασθενών-μαρτύρων όπου αναλύθηκαν δείγματα αίματος 50 ασθενών με μυοσκελετικούς όγκους που νοσηλεύτηκαν στην Α’ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου «Αττικόν» και υποβλήθηκαν σε ορθοπαιδική επέμβαση εκτομής των όγκων και αποκατάστασης μέλους, και 30 υγιών μαρτύρων για σύγκριση. Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε στο Αιματολογικό Εργαστήριο του ΠΓΝ «Αττικόν».

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο αιμοστατικός μηχανισμός των ασθενών με όγκους οστών παρουσιάζει σημαντικές διαφορές από αυτό των υγιών ανθρώπων, οδηγώντας σε αυξημένη θρομβοφιλική διάθεση, ενώ επιπλέον η περιστροφική θρομβοελαστομετρία ήταν σε θέση να δώσει σημαντικές πληροφορίες για την παθοφυσιολογία των αιμοστατικών διαταραχών στο αίμα των ασθενών αυτών.

Έτσι, φάνηκε ότι η παρουσία όγκου των οστών σχετίζεται με ταχύτερο σχηματισμό θρόμβων λόγω έκλυσης προπηκτικών παραγόντων από τα καρκινικά κύτταρα, ενώ μάλιστα οι θρόμβοι που σχηματίζονται έχουν μεγαλύτερη σταθερότητα και ανθεκτικότητα σε σχέση με τους υγιείς ανθρώπους.

Επιπρόσθετα, φάνηκε ότι ο μηχανισμός της ινωδόλυσης, δηλαδή ο μηχανισμός της λύσης των θρόμβων υπολειτουργεί στους ασθενείς με όγκους, με αποτέλεσμα οι θρόμβοι που σχηματίζονται να μην μπορούν να διασπαστούν επαρκώς όπως στους υγιείς ανθρώπους.

Οι συγγραφείς της μελέτης τονίζουν ότι τα ευρήματά αυτά είναι ακόμα πιο σημαντικά, αν αναλογιστεί κανείς ότι οι συμβατικές εργαστηριακές εξετάσεις δεν ήταν σε θέση να ανιχνεύουν την αυξημένη θρομβωτική προδιάθεση των ασθενών με όγκους, ενώ μπορεί να οδηγήσουν στον σχεδιασμό στοχευμένων μέτρων πρόληψης των θρομβοεμβολικών επεισοδίων.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αυτής δημοσιεύτηκαν στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό “Cancers”, ενώ η ίδια επιστημονική ομάδα διεξάγει την τρέχουσα χρονική περίοδο μια νέα μελέτη με σκοπό να εκτιμήσει την συσχέτιση των ευρημάτων της περιστροφικής θρομβοελαστομετρίας με τα θρομβοεμβολικά επεισόδια, καθώς και την προγνωστική τους ικανότητα για τις επιπλοκές αυτές.

Διαβάστε ακόμη...