Η Τράπεζα κρυοσυντήρησης  στη Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών

Tου Πλοιάρχου(ΥΙ), Γυναικολόγου, Δημήτρη Τρύφου ΠΝ, Διευθυντή και Επιστημονικού  Υπευθύνου του ΜΙΥΑ/ΝΝΑ

 Στην Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (ΜΙΥΑ) του Ναυτικού Νοσοκομείου Αθηνών που ιδρύθηκε τον Μαιο 2017, λειτουργεί Τράπεζα Κρυοσυντήρησης γενετικού υλικού, δηλαδή ωαρίων, σπερματοζωαρίων και εμβρύων.

 Η  Τράπεζα Κρυοσυντήρησης λειτουργεί με προδιαγραφές και αδειοδότηση απο την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής και με πιστοποίηση και ετήσιο έλεγχο σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 15224. Τα δείγματα φυλάσσονται με τις μέγιστες προδιαγραφές ασφάλειας  με σύστημα on line alarm ώς προς την θερμοκρασία.

 Στη σύγχρονη κοινωνία, οι γυναίκες στελέχη ή μέλη οικογενειών των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας, συχνά καθυστερούν την έναρξη προσπάθειας για δημιουργία οικογένειας (γάμος, παιδιά) για επαγγελματικούς και προσωπικούς λόγους. Παράλληλα όμως, ειναι γνωστό ότι η γονιμότητα της γυναίκας σχετίζεται άμεσα με την ηλικία και επηρεάζεται σημαντικά μετά τα σαράντα.

Στην  Τράπεζα Κρυοσυντήρησης της ΜΙΥΑ/ΝΝΑ υπάρχει η δυνατότητα, με ασφάλεια και διακρητικότητα να γίνει κρυοσυντήρηση ωαρίων για μελλοντική προσπάθεια εγκυμοσύνης.

 Η Υπηρεσία αυτή παρέχεται χωρίς κόστος και συνιστάται σε γυναίκες ηλικίας 35-39 ετών ή έστω  40-42 ετών που δεν έχουν σύντομη προοπτική δημιουργίας οικογένειας.

 Επίσης, συνιστάται να γίνεται σε γυναίκες ή άντρες που πρόκειται να υποβληθούν σε θεραπείες που επηρεάζουν την γονιμότητα ή το γενετικό υλικό των ωοθηκών ή του σπέρματος αντίστοιχα (πχ χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες).

 Στην ΜΙΥΑ/ΝΝΑ ήδη εφαρμόστηκε με επιτυχία και οδήγησε σε εγκυμοσύνη και τοκετό υγειών διδύμων, η κρυοσυντήρηση σπέρματος και η χρήση του σε εξωσωματική γονιμοποίηση, στελέχους του Πολεμικού Ναυτικού που υποβλήθηκε σε χημειοθεραπεία λόγω κακοήθους νοσήματος.

 Η κρυοσυντήρηση σπέρματος επίσης προτείνεται σε περιπτώσεις όπου ο άντρας, συνήθως για υπηρεσιακούς λόγους,  δεν δύναται να παρευρίσκεται την ημέρα της ωοληψίας.

 Όσον αφορά τα έμβρυα ή κρυοσυντήρηση εφαρμόζεται κυρίως όταν υπάρχουν πλεονάζοντα (άνω των δύο ή τριών, ανάλογα με την ηλικία της γυναίκας) έμβρυα σε έναν κύκλο εξωσωματικής γονιμοποίησης ή όταν, για ιατρικούς λόγους πρέπει ή εμβρυομεταφορά να γίνει σε επόμενο κύκλο από τον κύκλο της ωοληψίας.

Διαβάστε ακόμη...