Η παροχή κοινωνικής υποστήριξης σε άλλους μπορεί να ενισχύσει την υγεία σας

Ζήσης Ψάλλας

Οι θετικές σχέσεις μπορεί να συνδέονται με χαμηλότερη φλεγμονή βρήκε μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Brain, Behavior and Immunity.

Η μελέτη χρησιμοποίησε δεδομένα από 1.054 συμμετέχοντες στην National Survey of Midlife Development, στις ΗΠΑ. Αυτοί ήταν όλοι υγιείς ενήλικες μεταξύ 34 και 84 ετών. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο που μετρούσε την «κοινωνική τους ένταξη», ρωτώντας αν ήταν παντρεμένοι ή ζούσαν με έναν σύντροφο, πόσο συχνά έρχονταν σε επαφή με την οικογένεια και τους φίλους τους και πόσο συχνά παρακολουθούσαν κοινωνικές ομάδες ή δραστηριότητες. Οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν επίσης ένα μέτρο για το πόσο πίστευαν ότι μπορούσαν να βασιστούν στην οικογένεια, τους φίλους ή τον σύζυγό τους εάν χρειάζονταν βοήθεια.

Περίπου δύο χρόνια αργότερα, αυτοί οι συμμετέχοντες επέστρεψαν για εξετάσεις αίματος, οι οποίες περιελάμβαναν μια εξέταση για ιντερλευκίνη-6 (IL-6), η οποία είναι δείκτης συστηματικής φλεγμονής στο σώμα. Τα υψηλότερα επίπεδα IL-6 σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για πολλές από τις ασθένειες που είναι οι κορυφαίοι δολοφόνοι των Αμερικανών, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών παθήσεων και του καρκίνου. Γι’ αυτό πιστεύαμε ότι ήταν σημαντικό να μάθουμε γιατί προηγούμενες μελέτες βρήκαν τόσο αδύναμα στοιχεία για τη σχέση μεταξύ κοινωνικής υποστήριξης και χαμηλότερης φλεγμονής.

Τα ευρήματα που δείχνουν τη σημασία του να είσαι διαθέσιμος να βοηθάς άλλους ισχύουν ακόμη και αφού ελήφθησαν υπόψη άλλοι παράγοντες που μπορεί να επηρεάσουν τη φλεγμονή, από την ηλικία, το εισόδημα και την εκπαίδευση μέχρι συμπεριφορές υγείας, χρήσης φαρμάκων και διαγνωσμένες ιατρικές καταστάσεις.

Μια διερευνητική ανάλυση έδειξε ότι η σύνδεση μεταξύ της προσφοράς κοινωνικής υποστήριξης και της υγείας μπορεί να βρεθεί κυρίως στις γυναίκες, είπε ο Tao Jiang, επικεφαλής της μελέτης και διδακτορικός φοιτητής ψυχολογίας. «Αυτό αντανακλά την ιδέα ότι οι κοινωνικές σχέσεις θεωρούνται συχνά πιο σημαντικές για τις γυναίκες παρά για τους άνδρες. Αλλά το μέγεθος του δείγματός μας δεν ήταν αρκετά μεγάλο για να το δείξει αυτό οριστικά. Πρέπει να μελετήσουμε περαιτέρω το ζήτημα».

Διαβάστε ακόμη...