Η κυβέρνηση ψάχνει νέους διοικητές για τα νοσοκομεία

Ξεκίνησε την Τρίτη 17 Σεπτεμβρίου η υποβολή αιτήσεων για την κάλυψη των θέσεων διοικητών και αναπληρωτών διοικητών των νοσοκομείων του ΕΣΥ. Η διαδικασία θα παραμείνει ανοικτή μέχρι 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:00.

Η επιλογή των νέων διοικήσεων θα γίνει σε μία φάση, ακόμα και για τους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές η θητεία των οποίων ολοκληρώνεται στο τέλος του χρόνου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι νέες διοικήσεις θα αναλάβουν καθήκοντα μετά τη λήξη της θητείας των ήδη υπηρετούντων στις θέσεις αυτές.

Σύμφωνα με την πρόσκληση ενδιαφέροντος, κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση σε μία μόνο Υγειονομική Περιφέρεια, για μέχρι δύο νοσοκομεία και έως δύο θέσεις (Διοικητή ή/και Αναπληρωτή Διοικητή) σε κάθε νοσοκομείο από τις αναφερόμενες θέσεις.

Οι ήδη υπηρετούντες διοικητές και αναπληρωτές διοικητές των οποίων η θητεία λήγει μέχρι το τέλος του έτους, μπορούν να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για την ίδια θέση του ίδιου νοσοκομείου στο οποίο υπηρετούν.

Απαραίτητο προσόν είναι το πτυχίο ΑΕΙ ή ΑΤΕΙ ή αντίστοιχος ισότιμος αναγνωρισμένος τίτλος του εξωτερικού. Συνεκτιμώνται μεταπτυχιακοί τίτλοι, με έμφαση στη διοίκηση, τα οικονομικά, την πληροφορική μονάδων υγείας, η εμπειρία διοίκησης με έμφαση στις μονάδες υγείας, καθώς και η γενικότερη κοινωνική και επαγγελματική αναγνώριση.

Οι Υγειονομικές Περιφέρειες καταχωρούν τις αιτήσεις σε συγκεντρωτική ονομαστική κατάσταση και τις αποστέλλουν στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του υπουργείου Υγείας. Στη συνέχεια, η Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία των φακέλων των υποψηφίων και συντάσσει κατάλογο αξιολόγησης, τον οποίο εισηγείται στον υπουργό Υγείας. Ο υπουργός, τέλος, διορίζει τους διοικητές και αναπληρωτές διοικητές.

Στην πρόσκληση ενδιαφέροντος δεν διευκρινίζεται εάν στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων περιλαμβάνεται και προφορική συνέντευξη, όπως είχε κάνει η προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πάντως, έχει ήδη κατηγορήσει την κυβέρνηση για πρακτικές κομματικού κράτους, μακριά από τη διαφάνεια και την αξιοκρατία και στο θέμα της επιλογής νέων διοικήσεων. Αφορμή έγινε η αντικατάσταση του προέδρου του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ) από τον προϊστάμενο Διεύθυνσης του υπουργείου Υγείας στην επιτροπή επιλογής των διοικητών.

«Θεσμικά ο πρόεδρος του ΚΕΣΥ είναι μέλος της επιτροπής αξιολόγησης των διοικητών των Νοσοκομείων. Θυμίζουμε ότι ο προηγούμενος πρόεδρος του ΚΕΣΥ, διορισμένος από την κυβέρνηση Σαμαρά, παρέμεινε στη θέση του μέχρι τη λήξη της θητείας του και συμμετείχε ως μέλος με το θεσμικό του ρόλο. Φαίνεται όμως ότι ο νυν πρόεδρος του ΚΕΣΥ, καθ’ ότι δεν πρόσκειται στη ΝΔ δεν είναι αρεστός, ούτε υπό έλεγχο» τόνιζε σε σχετική ανακοίνωση, ο Τομέας Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ.

Διαβάστε ακόμη...