Η κατάθλιψη κάνει τα κύτταρα να γηράσκουν γρηγορότερα.

Ζήσης Ψάλλας

Τα κύτταρα ατόμων με μείζονα καταθλιπτική διαταραχή έχουν υψηλότερα από τα αναμενόμενα ποσοστά μεθυλίωσης σε συγκεκριμένες τοποθεσίες στο DNA τους, σε σύγκριση με τα κύτταρα ατόμων χωρίς κατάθλιψη. Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας μελέτης επιστημόνων του UC San Francisco.

Η μεθυλίωση είναι μια διαδικασία με την οποία το DNA τροποποιείται χημικά σε συγκεκριμένες θέσεις, με αποτέλεσμα αλλαγές στην έκφραση ορισμένων γονιδίων.

Η μεθυλίωση συγκεκριμένων ομάδων γονιδίων, που ονομάζονται ρολόγια μεθυλίωσης DNA, αλλάζει συνήθως με προβλέψιμους τρόπους καθώς οι άνθρωποι γερνούν, αλλά ο ρυθμός αυτών των αλλαγών ποικίλλει μεταξύ των ανθρώπων. Τα πρότυπα μεθυλίωσης σε άτομα με μείζονα κατάθλιψη υποδηλώνουν ότι η κυτταρική ηλικία τους ήταν, κατά μέσο όρο, επιταχυνόμενη σε σχέση με τα υγιή άτομα.

Στη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Translational Psychiatry, δείγματα αίματος από άτομα με μείζονα κατάθλιψη αναλύθηκαν για μοτίβα μεθυλίωσης χρησιμοποιώντας το ρολόι «GrimAge», έναν μαθηματικό αλγόριθμο που σχεδιάστηκε για να προβλέψει την υπολειπόμενη διάρκεια ζωής ενός ατόμου με βάση τα μοτίβα κυτταρικής μεθυλίωσης. Άτομα με μείζονα κατάθλιψη έδειξαν σημαντικά υψηλότερο σκορ GrimAge, υποδηλώνοντας αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας, σε σύγκριση με υγιή άτομα της ίδιας χρονολογικής ηλικίας -κατά μέσο όρο περίπου δύο χρόνια στο ρολόι GrimAge.

Τα άτομα με μείζονα κατάθλιψη δεν έδειξαν εξωτερικά σημάδια παθολογίας που σχετίζονται με την ηλικία. Τα μοτίβα μεθυλίωσης που σχετίζονται με τον κίνδυνο θνησιμότητας παρέμειναν ακόμη και αφού ελήφθησαν υπόψη παράγοντες του τρόπου ζωής όπως το κάπνισμα και ο Δείκτης Μάζας Σώματος.

Αυτά τα ευρήματα παρέχουν νέα εικόνα για την αυξημένη θνησιμότητα και νοσηρότητα που σχετίζεται με την πάθηση, υποδηλώνοντας ότι υπάρχει ένας υποκείμενος βιολογικός μηχανισμός που επιταχύνει την κυτταρική γήρανση σε ορισμένους πάσχοντες από μείζονα κατάθλιψη.

Οι ερευνητές συνέλεξαν δείγματα αίματος από 49 άτομα με μείζονα κατάθλιψη τα οποία δεν είχαν λάβει ιατρική αντιμετώπιση πριν από τη μελέτη και 60 υγιή άτομα της ίδιας χρονολογικής ηλικίας. Ανέλυσαν τα ποσοστά μεθυλίωσης και των δύο ομάδων χρησιμοποιώντας το ρολόι GrimAge.

Οι ερευνητές ελπίζουν να προσδιορίσουν εάν οι φαρμακολογικές ή άλλες θεραπείες μπορούν να μετριάσουν ορισμένες αλλαγές στη μεθυλίωση που σχετίζονται με την μείζονα κατάθλιψη με την ελπίδα να ομαλοποιήσουν τη διαδικασία της κυτταρικής γήρανσης στα προσβεβλημένα άτομα πριν προχωρήσει.

Διαβάστε ακόμη...