Η γονιμότητα σχετίζεται με το προσδοκώμενο ζωής, ιδιαίτερα στις γυναίκες

Ζήσης Ψάλλας

Οι επιστήμονες θέλουν να κατανοήσουν τη σχέση μεταξύ χαμηλής γονιμότητας και υγείας. Μια μελέτη χρησιμοποίησε το χρόνο έως την εγκυμοσύνη (τον αριθμό των μηνών που χρειάζονται για τη σύλληψη) ως έμμεσο μέτρο γονιμότητας. Διαπίστωσε ότι ο μεγαλύτερος χρόνος για  εγκυμοσύνη συνδέεται με περισσότερες νοσηλείες τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες και μικρότερη διάρκεια ζωής για τις γυναίκες. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν χρειάστηκαν περισσότεροι από 18 μήνες για τη σύλληψη.

Για τη διεξαγωγή της μελέτης, χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα για περίπου 14.000 διδύμους (από δύο έρευνες) που γεννήθηκαν μεταξύ 1931 και 1976. 

Εκείνοι που χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να συλλάβουν, είχαν επίσης μεγαλύτερη θνησιμότητα, ειδικά οι γυναίκες. Οι γυναίκες που χρειάστηκαν 18 μήνες ή περισσότερο για να συλλάβουν είχαν συνολική θνησιμότητα 46% μεγαλύτερη σε σύγκριση με τις γυναίκες που χρειάστηκαν λιγότερο από δύο μήνες για να συλλάβουν.

Οι γυναίκες και οι άνδρες που χρειάστηκαν 18 μήνες ή περισσότερο για να συλλάβουν νοσηλεύτηκαν συχνότερα -περίπου 21% πιο συχνά οι γυναίκες και 16% οι άνδρες- σε σύγκριση με εκείνους που χρειάστηκαν λιγότερο από δύο μήνες για να συλλάβουν.

Γιατί υπάρχει αυτή η σύνδεση; Οι λόγοι είναι σε μεγάλο βαθμό άγνωστοι αλλά θα μπορούσαν να είναι γενετικοί, ορμονικοί και σχετικοί με τον τρόπο ζωής, για παράδειγμα εάν μια μητέρα κάπνιζε ενώ ήταν έγκυος.

Σε προηγούμενη μελέτη, οι ίδιοι ερευνητές, χρησιμοποιώντας τις ίδιες δίδυμες έρευνες, προσπάθησαν να απαντήσουν στο ερώτημα εάν ο χρόνος έως την εγκυμοσύνη είναι γενετικός. Αυτή η μελέτη έδειξε ότι οι περισσότερες διακυμάνσεις στο χρόνο έως την εγκυμοσύνη προήλθαν από περιβαλλοντικές επιπτώσεις, οι οποίες αντιπροσώπευαν το 96% της γονιμότητας στους άνδρες και το 72% στις γυναίκες. Αλλά υπήρχε επίσης ένα γενετικό αποτέλεσμα, το οποίο αντιπροσώπευε το 4% της γονιμότητας στους άνδρες και το 28% στις γυναίκες. Αυτό σημαίνει ότι το περιβάλλον παίζει μεγαλύτερο ρόλο από τη γενετική στη γονιμότητα και για τα δύο φύλα, αλλά υπήρχε σημαντική γενετική συμβολή στις γυναίκες.

Συνδυάζοντας τα ευρήματα και από τις δύο μελέτες, φαίνεται πως όχι μόνο η χαμηλότερη γονιμότητα συνδέεται με φτωχότερα αποτελέσματα για την υγεία, αλλά καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από περιβαλλοντικούς παράγοντες όπως η διατροφή και το κάπνισμα. 

Διαβάστε ακόμη...