Η εχθρότητα συνδέεται με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από δεύτερη καρδιακή προσβολή

Θάνος Ξυδόπουλος

Οι ασθενείς με καρδιακή προσβολή που είναι ευερέθιστοι θα μπορούσαν να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία τους, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στο European Journal of Cardiovascular Nursing.

«Η εχθρότητα είναι ένα χαρακτηριστικό της προσωπικότητας ενός ατόμου που περιλαμβάνει σαρκασμό, κυνικότητα, δυσαρέσκεια, ανυπομονησία ή ευερεθιστικότητα», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης Δρ. Tracey Vitori του Πανεπιστημίου Τενεσί, στις ΗΠΑ. 

Αυτή ήταν μια από τις μεγαλύτερες και πληρέστερες μελέτες που εξέτασαν τη σχέση μεταξύ εχθρότητας και αποτελεσμάτων σε ασθενείς με καρδιακή προσβολή. Ήταν μια δευτερεύουσα ανάλυση δεδομένων από τη δοκιμή PROMOTION.

Η μελέτη περιελάμβανε 2.321 επιζώντες από καρδιακή προσβολή. Η εχθρότητα μετρήθηκε κατά την έναρξη χρησιμοποιώντας ένα ερωτηματολόγιο ελέγχου πολλαπλών επιπτώσεων που ονομάζεται MAACL (Multiple Adjective Affect Checklist). Οι ασθενείς παρακολουθήθηκαν για 24 μήνες για επαναλαμβανόμενες καρδιακές προσβολές και θάνατο. Η μέση ηλικία των συμμετεχόντων ήταν 67 ετών και το 68% ήταν άνδρες. Περισσότεροι από τους μισούς ασθενείς (57%) βαθμολογήθηκαν ως εχθρικοί, σύμφωνα με τη λίστα MAACL.

Η εχθρότητα ήταν ένας ανεξάρτητος προγνωστικός παράγοντας θανάτου από μια δεύτερη καρδιακή προσβολή μετά την προσαρμογή για άλλους παράγοντες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν, όπως το φύλο, η ηλικία, η εκπαίδευση, η οικογενειακή κατάσταση, ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και το κάπνισμα.

Η Vitori σημείωσε ότι η εχθρότητα δεν προέβλεπε επαναλαμβανόμενες καρδιακές προσβολές. Είπε: «Η εχθρότητα συνδέεται με καρδιαγγειακές παθήσεις από τη δεκαετία του 1950, αλλά ακόμα δεν καταλαβαίνουμε πλήρως το γιατί. Η μελέτη μας δείχνει ότι η εχθρότητα είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό για τους επιζώντες από καρδιακή προσβολή και σχετίζεται με κακά αποτελέσματα. Απαιτείται περισσότερη έρευνα για πώς αυτό το χαρακτηριστικό επηρεάζει το σώμα».

Το άρθρο αναφέρει ότι το άγχος και η κατάθλιψη είναι συναισθηματικές καταστάσεις που αξιολογούνται συνήθως σε ασθενείς με καρδιακές παθήσεις. Η προσθήκη της αξιολόγησης της εχθρότητας μπορεί να εντοπίσει ασθενείς που κινδυνεύουν από πρόωρο θάνατο. Η εκπαίδευση των ασθενών σχετικά με τον πιθανό αντίκτυπο της εχθρότητας μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στη συμπεριφορά τους.

Διαβάστε ακόμη...