Η εικόνα του κορωνοϊού σήμερα 20 Ιουνίου

Όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία, σε σύνολο 213 χωρών που έχουν επηρεαστεί έχουμε:

Με βάση τον δείκτη θάνατοι /1 εκατ. πληθυσμού η ΕΛΛΑΔΑ βρίσκεται στην 86η θέση (σε φθίνουσα κλίμακα δείκτη) ή στην 127η (σε αύξουσα κλίμακα δείκτη), με δείκτη 18,  ενώ η Κύπρος στην 88η θέση με δείκτη 16.

Ανώτερο σημείο-τιμή δείκτη 1238 στο SAN MARINO

2ο το Βέλγιο με 837

3η η Ανδόρα με  673

4η η Μεγάλη Βρετανία με 626 και συνεχή ανοδική τάση

5η η Ισπανία

6η η Ιταλία με 572

7η η Σουηδία με 700 (Επιδείνωση θέσης)

8η η Γαλλία με δείκτη 454

9η οι ΗΠΑ με 367 και συνεχή ανοδική τάση επιδείνωσης θέσης.

Κατώτερο σημείο-τιμή δείκτη 0.

Παγκόσμιος μέσος όρος δείκτη 59,4 συνεχή  ανοδική τάση.

Ο δείκτης είναι ο πλέον αξιόπιστος & αντιπροσωπευτικός αφού απεικονίζει αναφερόμενα δεδομένα πιο κοντά στην πραγματικότητα.

Επίσης με βάση το δείκτη tests /1 εκατ. πληθυσμού (ιδιαίτερα σημαντικός δείκτης) η Ελλάδα 70 πρέπει να βελτιώσει ακόμη τη θέση της με δείκτη 26,353 (Αχίλλειος πτέρνα). Η Κύπρος, βρίσκεται ψηλά στη 15 θέση με δείκτη 120,264.

Ανώτατο σημείο δείκτη 412,918

Κατώτερο σημείο 0.

Από 191 μέχρι 213 θέση οι χώρες έχουν 0 δείκτη.

Δείτε τους σχετικούς πίνακες

Διαβάστε ακόμη...