Η ΕΕ ενέκρινε το upadacitinib για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το upadacitinib, έναν από του στόματος χορηγούμενο, εκλεκτικό και αναστρέψιμο αναστολέα της κινάσης Janus (JAK), για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω οι οποίοι είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.1 Η συνιστώμενη δόση του upadacitinib για την ατοπική δερματίτιδα σε ενήλικες είναι 15 mg ή 30 mg άπαξ ημερησίως, με βάση την παρουσίαση του εκάστοτε ασθενή, και 15 mg άπαξ ημερησίως για εφήβους (12-17 ετών) και ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω.1 Το upadacitinib μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ή χωρίς τοπικά κορτικοστεροειδή.1

«Πρόκειται για ένα σημαντικό ορόσημο για την AbbVie στο πλαίσιο της επιδίωξής μας να αλλάξουμε τα δεδομένα για τη φροντίδα της ατοπικής δερματίτιδας», δήλωσε ο Michael Severino, M.D., vice chairman και president της AbbVie. «Είμαστε ενθουσιασμένοι που προσφέρουμε μία επιπλέον θεραπευτική επιλογή στην Ευρώπη ώστε να παρέχουμε ανακούφιση μειώνοντας την επιβάρυνση από τον αδιάκοπο κνησμό και τα εξανθήματα που πολλοί ασθενείς αντιμετωπίζουν στην καθημερινή τους ζωή, παρά τις διαθέσιμες θεραπευτικές επιλογές».

Η έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή βασίζεται σε δεδομένα από ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα εγκριτικών μελετών Φάσης 3 στην ατοπική δερματίτιδα στις οποίες συμμετείχαν περισσότεροι από 2.500 ενήλικες και έφηβοι με μέτρια έως σοβαρή νόσο.1 Οι συγκεκριμένες μελέτες αξιολόγησαν την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια της μονοθεραπείας με upadacitinib (Measure Up 1 [MU1] και Measure Up 2 [MU2]) και σε συνδυασμό με τοπικά κορτικοστεροειδή (AD Up [AU]) σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο.1 Και στις τρεις μελέτες, το σύνθετο πρωτεύον καταληκτικό σημείο ήταν βελτίωση ίση με τουλάχιστον 75% στον δείκτη Έκτασης και Βαρύτητας Εκζέματος (Eczema Area and Severity Index/EASI-75) και βαθμολογία 0/1 (καθαρό ή σχεδόν καθαρό δέρμα) βάσει της επικυρωμένης Γενικής Αξιολόγησης του Ερευνητή για την Ατοπική Δερματίτιδα (vIGA-AD) τη 16η εβδομάδα. 

«Ως δερματολόγος που ερευνά την ατοπική δερματίτιδα και ασχολείται με την αντιμετώπισή της εδώ και τουλάχιστον 25 χρόνια, έχω διαπιστώσει, προσωπικά, τις εξουθενωτικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η νόσος στην καθημερινή ζωή ενός ατόμου», δήλωσε ο Alan Irvine, M.D., D.Sc., καθηγητής δερματολογίας στο Κολλέγιο Τρίνιτι του Δουβλίνου στην Ιρλανδία και ερευνητής κλινικής μελέτης του upadacitinib. «Είναι απαραίτητα περισσότερα εργαλεία για να βοηθήσουν τους κλινικούς ιατρούς στην αντιμετώπιση και τη διαχείριση αυτής της πολύπλοκης νόσου. Ο βαθμός και η πρώιμη εμφάνιση κάθαρσης του δέρματος και ανακούφισης από τον κνησμό στις κλινικές μελέτες Φάσης 3 του upadacitinib συνιστούν πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα. Τα αποτελέσματα δίνουν τη δυνατότητα στους ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ατοπική δερματίτιδα να προωθήσουν τους θεραπευτικούς τους στόχους».  

Σημαντικά στοιχεία από το παγκόσμιο πρόγραμμα κλινικών μελετών Φάσης 3 στην ατοπική δερματίτιδα1
Στις μελέτες Φάσης 3, το upadacitinib στη δόση των 15 mg και των 30 mg πέτυχε όλα τα πρωτεύοντα και δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο. Στα πιο σημαντικά στοιχεία περιλαμβάνονται τα εξής:

Σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών πέτυχε βελτίωση EASI 75 τη 16η εβδομάδα  στην ομάδα θεραπείας με upadacitinib 15 mg (MU1: 70%· MU2: 60%· AU: 65%) και στην ομάδα θεραπείας με upadacitinib 30 mg (MU1: 80%· MU2: 73%· AU: 77%) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (MU1: 16%· MU2: 13%· AU: 26%).
Σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών πέτυχε βαθμολογία 0/1 βάσει vIGA-AD τη 16η εβδομάδα στην ομάδα θεραπείας με upadacitinib 15 mg (MU1: 48%· MU2: 39%· 40: 31%) και στην ομάδα θεραπείας με upadacitinib 30 mg (MU1: 62%· MU2: 52%· AU: 59%) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (MU1: 8%· MU2: 5%· AU: 11%).

Σημαντικά μεγαλύτερο ποσοστό ασθενών πέτυχε κλινικά ουσιαστική μείωση του κνησμού (βελτίωση την αριθμητική κλίμακα βαθμολόγησης (NRS) χείριστου κνησμού ≥4) στην ομάδα θεραπείας με upadacitinib 15 mg (MU1: 52%· MU2: 42%· AU: 52%) και στην ομάδα θεραπείας με upadacitinib 30 mg (MU1: 60%· MU2: 60%· AU: 64%) σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο (MU1: 12%· MU2: 9%· AU: 15%) τη 16η εβδομάδα.
Κλινικά ουσιαστική μείωση του κνησμού (βελτίωση στην αριθμητική κλίμακα βαθμολόγησης (NRS) χείριστου κνησμού ≥4) και κάθαρση του δέρματος (EASI 75) παρατηρήθηκαν ήδη από την 1η και 2η εβδομάδα, αντίστοιχα, στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με οποιαδήποτε από τις δύο δόσεις του upadacitinib σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Τα αποτελέσματα κατά τη 16η εβδομάδα διατηρήθηκαν έως την 52η εβδομάδα  στους ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με μία από τις δύο δόσεις του upadacitinib.

Οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες (≥5% των ασθενών) με upadacitinib 15 mg ή 30 mg ήταν λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού (25,4%), ακμή (15,1%), απλός έρπης (8,4%), πονοκέφαλος (6,3%) και αυξημένα επίπεδα κρεατινικής φωσφοκινάσης αίματος (CPK) (5,5%).1 Οι πιο συχνές σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σοβαρές λοιμώξεις (<1,0%).

Η Άδεια Κυκλοφορίας συνεπάγεται ότι το upadacitinib είναι εγκεκριμένο σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και στην Ισλανδία, στο Λιχτενστάιν, στη Νορβηγία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Το upadacitinib έχει ήδη λάβει έγκριση για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ατοπικής δερματίτιδας στη Ρωσία, στη Σαουδική Αραβία, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στη Νέα Ζηλανδία και στη Χιλή. Επί του παρόντος, βρίσκεται υπό αξιολόγηση από τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων (FDA) στις Ηνωμένες Πολιτείες.

*Στους 10.500 ασθενείς συμπεριλαμβάνονται οι ασθενείς σε όλα τα σκέλη θεραπείας (δραστική ουσία και εικονικό φάρμακο) σε 8 μελέτες Φάσης 3 στη ρευματοειδή αρθρίτιδα, 2 στην ψωριασική αρθρίτιδα, 1 στην αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα και 5 στην ατοπική δερματίτιδα.2-9 Σε αυτούς συγκαταλέγονται 344 έφηβοι ασθενείς (ηλικίας 12 έως 17 ετών) στις μελέτες Φάσης 3 Measure Up 1, Measure Up 2 και AD Up στην ατοπική δερματίτιδα.1,2,5 Από τον συνολικό αριθμό των ασθενών που συμμετέχουν σε αυτές τις μελέτες, 6.280 τυχαιοποιήθηκαν για να λάβουν θεραπεία με upadacitinib σε μία από τις δύο δόσεις.
 

Διαβάστε ακόμη...