Η δυσλεξία επηρεάζει την οπτική επεξεργασία των παιδιών πέρα ​​από την ανάγνωση

Ζήσης Ψάλλας

Τα παιδιά με δυσλεξία είναι πιο αργά στην επεξεργασία οπτικών πληροφοριών, σύμφωνα με έρευνα που ρίχνει νέο φως στις εγκεφαλικές διεργασίες που επηρεάζονται από τη δυσλεξία πέρα ​​από την ικανότητα ανάγνωσης.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο JNeurosci και η πρώτη που συνδύασε νέες μεθόδους για την κατανόηση της οπτικής επεξεργασίας και της εγκεφαλικής δραστηριότητας στη δυσλεξία, ζήτησε από μια ομάδα παιδιών ηλικίας έξι έως 14 ετών να προσδιορίσουν τη κατεύθυνση κίνησης μιας μάζας κινούμενων κουκκίδων, ενώ μετρήθηκε η εγκεφαλική τους δραστηριότητα.

Διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά με δυσλεξία χρειάστηκαν περισσότερο χρόνο για να συγκεντρώσουν τα οπτικά στοιχεία και ήταν λιγότερο ακριβή από τους τυπικά αναπτυσσόμενους συνομηλίκους τους και ότι οι διαφορές αντικατοπτρίζονταν στην εγκεφαλική δραστηριότητα.

Αν και είναι γνωστό ότι η ικανότητα ανάγνωσης επηρεάζεται από τη δυσλεξία, οι ερευνητές εξακολουθούν να μην γνωρίζουν ακριβώς ποιες εγκεφαλικές διεργασίες επηρεάζονται από την πάθηση. Η μεγαλύτερη κατανόηση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει σε πιο αποτελεσματική υποστήριξη για όσους επηρεάζονται.

Η Δρ. Κάθι Μάνινγκ, επικεφαλής ερευνήτρια στο Κέντρο για τον Αυτισμό στο Πανεπιστήμιο του Ρέντινγκ, δήλωσε: «Αυτά τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με δυσλεξία δεν περιορίζονται στην ανάγνωση και τη γραφή. Τα παιδιά με δυσλεξία δείχνουν επίσης διαφορές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργάζονται οπτικές πληροφορίες και λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με αυτές.

«Θα χρειαστεί μελλοντική έρευνα για να διαπιστωθεί εάν αυτές οι διαφορές στην οπτική επεξεργασία και στη λήψη αποφάσεων μπορούν να αξιοποιηθούν προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα ανάγνωσης στα επηρεαζόμενα παιδιά ή να δοθούν ενδείξεις για τα αίτια της δυσλεξίας».

Η παρακολούθηση της εγκεφαλικής δραστηριότητας με χρήση ηλεκτροεγκεφαλογραφήματος (ΗΕΓ) στη μελέτη έδειξε συγχρονισμένη δραστηριότητα στις κεντρικές βρεγματικές περιοχές του εγκεφάλου που εμπλέκονται στη λήψη αποφάσεων και αυξήθηκε σταθερά σε όλα τα παιδιά κατά τη διάρκεια της εργασίας μέχρι να λάβουν μια απόφαση. Αυτό όμως συνέβη πιο σταδιακά στα παιδιά με δυσλεξία.

Η μελέτη υποστηρίζει μια σύνδεση μεταξύ της επεξεργασίας της κίνησης και της δυσλεξίας, αν και τα αίτια δεν είναι γνωστά.

Διαβάστε ακόμη...