Η DEMO ΑΒΕΕ στηρίζει την ιατρική κοινότητα

Στο πλαίσιο της στήριξης της ιατρικής κοινότητας η DEMO ABEE τον μήνα Ιούνιο έδωσε το παρόν σε 2 επιστημονικά συνέδρια (υβριδικά):

11-12 Ιουνίου:  Ένωση πνευμονολόγων Ελλάδας “Διαχρονική και σύγχρονη προσέγγιση στην πνευμονολογία”

Το συνέδριο είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν πνευμονολόγοι από όλη την Ελλάδα και διαδικτυακά, καθώς με ένα πλήθος πρωτοποριακών διαλέξεων ξεδιπλώθηκαν οι νέες εξελίξεις στην Πνευμονολογία.

26-27 Ιουνίου : 8ο ετήσιο σεμινάριο  | Διάχυτες Πνευμονοπάθειες.

Στο σεμινάριο αναλύθηκαν όλα τα επιστημονικά δεδομένα πoυ αναδείχθηκαν κατά την περίοδο της  πανδημίας και έχουν άμεση σχέση με τις πνευμονικές παθήσεις. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσε η διάλεξη  των ειδικών γύρω από την θεραπευτική προσέγγιση σε ασθενείς με ανεπάρκεια ή/και έλλειψη α1-αντιθρυψίνης, στους οποίους η περίσσεια σε μια πρωτεΐνη που ονομάζεται “ελαστάση”, προκαλεί σε βάθος χρόνου την καταστροφή του πνευμονικού ιστού.

Η χορηγία της DEMO εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο συνδρομής της επιστημονικής κοινότητας, ως προς την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την πρόοδο των επιστημονικών επιτευγμάτων στον τομέα των φαρμάκων.

Διαβάστε ακόμη...