Η άσκηση βελτιώνει την απόδοση των μυών σε χρήστες στατινών

Ζήσης Ψάλλας

Οι στατίνες είναι καλά ανεκτές, αλλά μπορεί να προκαλέσουν μυϊκά συμπτώματα. Η σωματική δραστηριότητα σχετίζεται επίσης με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακής νόσου και η θεραπεία με στατίνες ίσως να μειώνει την επιθυμία για άσκηση. Δεν ήταν σαφές μέχρι τώρα εάν μπορεί να υπάρχει μιτοχονδριακή δυσλειτουργία που σχετίζεται με τις στατίνες και αν αυτή εξασθενεί ή επιδεινώνεται με την άσκηση.

Ασθενείς με ή χωρίς μυϊκά συμπτώματα που σχετίζονται με στατίνες υποβλήθηκαν σε ένα επιτηρούμενο πρόγραμμα προπόνησης για 12 εβδομάδες. Το πρόγραμμα περιελάμβανε προπόνηση ποδηλασίας αντοχής δύο φορές την εβδομάδα και προπόνηση αντίστασης μία φορά την εβδομάδα.

Οι ερευνητές του Wageningen University & Research, του Radboudumc και του Maastricht University μέτρησαν την απόδοση των μυών, το μεταβολισμό της μιτοχονδριακής ενέργειας των μυών, την τριχοειδοποίηση των μυϊκών ινών και τα μυϊκά συμπτώματα πριν και μετά το πρόγραμμα άσκησης.

Διαπιστώθηκε πως τόσο οι συμπτωματικοί όσο και οι ασυμπτωματικοί χρήστες στατινών μπορούν να βελτιώσουν την απόδοση των σκελετικών μυών, την τριχοειδοποίηση των μυϊκών ινών και το μιτοχονδριακό περιεχόμενο, συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα συνδυασμένης άσκησης χωρίς να επιδεινώνουν τα συμπτώματα.

«Αυτό έχει σημαντικές κλινικές επιπτώσεις», είπε η ερευνήτρια Eline Allard του Radboudumc University, «καθώς ο συνδυασμός θεραπείας με στατίνες με φυσική δραστηριότητα παράγει σημαντικά οφέλη για την υγεία».

Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η χρήση στατινών είναι απίθανο να αλλάξει την απόκριση στην άσκηση και άρα η χρήση στατινών δεν θα πρέπει να αποτελεί παράγοντα που περιορίζει τους κλινικούς ιατρούς από το να συνταγογραφούν άσκηση σε χρήστες στατινών. Η άσκηση μπορεί ακόμη και να αυξήσει την ποιότητα ζωής σε συμπτωματικούς χρήστες στατινών.

Το αποτέλεσμα της μελέτης ανοίγει επίσης δρόμους για περαιτέρω έρευνα. Η κατανομή των τύπων μυϊκών ινών μπορεί να είναι ένας σημαντικός παράγοντας για τα μυϊκά συμπτώματα που σχετίζονται με τις στατίνες.

Απαιτείται περαιτέρω έρευνα για να εξεταστεί εάν η αύξηση της αναλογίας των μυϊκών ινών τύπου Ι με άσκηση είναι μια αποτελεσματική στρατηγική για τη βελτίωση της μυϊκής απόδοσης σε συμπτωματικούς χρήστες στατινών.

Διαβάστε ακόμη...