HealthCare Accelerator: Η πρωτοβουλία-ορόσημο της Bayer Ελλάς που στηρίζει το ΕΣΥ

Η Bayer Ελλάς σχεδίασε και εφαρμόζει ένα πρόγραμμα – ορόσημο που στόχο έχει να πλαισιώσει ένα συνεκτικό σύνολο προγραμμάτων και δράσεων σε ορίζοντα τριών ετών. Το Healthcare Accelerator αναπτύχθηκε με όραμα τη δημιουργία ενός «οικοσυστήματος» στο οποίο οι τρεις πυλώνες της Υγείας -ιατρική εκπαίδευση,  κλινική πρακτική και  κλινική έρευνα- ενδυναμώνονται, αλληλεπιδρούν και μεγιστοποιούν τα οφέλη για τους ασθενείς του σήμερα και του αύριο σε ένα καινοτόμο και αποδοτικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Οι στόχοι της πρωτοβουλίας Healthcare Accelerator αντικατοπτρίζονται και στους τρεις αυτούς πυλώνες, μέσα από μία σειρά καινοτόμων δράσεων και προγραμμάτων που διενεργούνται ή υποστηρίζονται από τη Bayer Ελλάς.

Ανοίγοντας νέους ορίζοντες στην Ιατρική Εκπαίδευση

Με γνώμονα την υποστήριξη των μελλοντικών επαγγελματιών υγείας και την εξοικείωσή τους με την καινοτομία και την κλινική έρευνα, στόχοι του Healthcare Accelerator είναι η ενημέρωση και κινητοποίηση των φοιτητών ιατρικής και νοσηλευτικής καθώς και των υπολοίπων επιστημών υγείας γύρω από την αξία της κλινικής έρευνας και τους πιθανούς ορίζοντες καριέρας σε αυτή καθώς και η αντίστοιχη παροχή εφοδίων προκειμένου να πετύχουν σε αυτή. 

Οι δράσεις της Bayer Ελλάδος περιλαμβάνουν:

  • Παροχή υποτροφιών μέσω του προγράμματος Bayer Foundation Scientific Fellowships.
  • Συμμετοχή σε Ημέρες Καριέρας πανεπιστημίων για τη γνωριμία των φοιτητών με το χώρο του φαρμακευτικού κλάδου και της κλινικής έρευνας σε αυτόν – Συνεργασία με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Ηράκλειο.
  • Ενημέρωση των φοιτητών για την κλινική έρευνα και τη σημασία των ορθών πρακτικών σε αυτή.

Αναβαθμίζοντας την Κλινική Πρακτική μέσα από την Καινοτομία και την Ενημέρωση

Η κλινική πρακτική εμπεριέχει το ρόλο και τις πρακτικές του ιατρού, το ρόλο του ασθενούς αλλά και την επικοινωνία μεταξύ τους. Η διαθεσιμότητα λύσεων στους γιατρούς που επιτρέπουν τη βέλτιστη παροχή φροντίδας και επικοινωνία με ορθά ενημερωμένους ασθενείς θα οδηγούσε στη βελτίωση των κλινικών αποτελεσμάτων. Το Healthcare Accelerator στοχεύει στην αναβάθμιση της κλινικής πρακτικής μέσα από την ενδυνάμωση των επαγγελματιών υγείας με καινοτόμες τεχνολογίες που επιτρέπουν την εξέλιξη της παρεχόμενης φροντίδας αλλά και την ενημέρωση των ασθενών μέσα από: 

  • Την υποστήριξη ανάπτυξης καινοτόμων εφαρμογών για την εξ’ αποστάσεως διάγνωση και διαχείριση χρόνιων νοσημάτων  αλλά και τo διάλογο γύρω από την ενσωμάτωση αυτών στο σύστημα υγείας.
  • Την υποστήριξη νεοφυών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη εφαρμογών και καινοτόμων λύσεων στον τομέα της υγείας μέσω του προγράμματος Level-Up.
  • Τη δημιουργία εκστρατειών ενημέρωσης των ασθενών γύρω από την ασφαλή χρήση των φαρμάκων.

Ενδυναμώνοντας την Κλινική Έρευνα

Η κλινική έρευνα αποτελεί το θεμέλιο για την καλυτέρευση της υγείας και την επιμήκυνση της ζωής των ασθενών. Παράλληλα, τα οφέλη της ανάπτυξης της κλινικής έρευνας επεκτείνονται πέρα από τα όρια της ιατρικής φροντίδας καθώς αποτελεί αναπτυξιακό παράγοντα για την ελληνική οικονομία. 

Πιστεύοντας ακράδαντα ότι πίσω από την επιτυχημένη κλινική έρευνα κρύβονται πρωτίστως οι άνθρωποι, το Healthcare Accelerator έχει στόχο τη συνεχή εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και υγειονομικού προσωπικού που ασχολούνται με την κλινική έρευνα αλλά και την ενημέρωση των ασθενών  σχετικά με τη σημασία και την εφαρμογή των κλινικών μελετών. Ταυτόχρονα, στοχεύουμε στη βελτίωση της κλινική έρευνας μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων και στην προαγωγή του πλαισίου στο οποίο εφαρμόζεται. Οι στόχοι αυτοί υλοποιούνται μέσα από: 

  • Την υποστήριξη προγραμμάτων για την ενημέρωση και στην εκπαίδευση των επιστημόνων υγείας σχετικά με τις αρχές της ορθής κλινικής πρακτικής και τη διεξαγωγή κλινικών μελετών.
  • Τη συνεργασία με φορείς ασθενών για την παροχή ενημέρωσης γύρω από την κλινική έρευνα.
  • Την ανάπτυξη διαλόγου γύρω από τις εξελίξεις και «καλές πρακτικές» στην κλινική έρευνα .

Ο Andreas Pollner, Διευθύνων Σύμβουλος της Bayer Ελλάς, σχολίασε σχετικά: «Στην Bayer, εργαζόμαστε σκληρά για να κάνουμε πραγματικότητα το όραμά μας, Υγεία και Τροφή για Όλους. Η ιατρική εκπαίδευση, η κλινική πρακτική και η κλινική έρευνα αποτελούν αναπόσπαστα κομμάτια της φροντίδας των ασθενών σε κάθε σύστημα υγείας και οφείλουμε να τα ενισχύουμε συστηματικά και ουσιαστικά. Η άρτια ιατρική εκπαίδευση προετοιμάζει του επαγγελματίες υγείας του αύριο, η βελτίωση της κλινικής πρακτικής οδηγεί σε ένα ασθενοκεντρικό και αποδοτικό σύστημα υγείας ενώ η κλινική έρευνα βοηθά στην εξέλιξη της φροντίδας για τους μελλοντικούς ασθενείς. Παρά την άμεση σχέση μεταξύ τους, οι τομείς της εκπαίδευσης, της πρακτικής και της έρευνας νοούνται ακόμα ως ξεχωριστά πεδία δραστηριότητας  χωρίς να αναπτύσσονται οι βέλτιστες συνέργειες εντός του ελληνικού συστήματος υγείας και εκπαίδευσης. Μέσω της πρωτοβουλίας της Bayer Ελλάς, HealthCare Accelerator, δημιουργούμε ένα οικοσύστημα με στόχο τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τους ασθενείς του σήμερα και του αύριο, σε ένα καινοτόμο και αποδοτικό σύστημα Υγείας στην Ελλάδα». 

Ο Δρ. Γεώργιος Στεργίου, Καθηγητής Παθολογίας και Υπέρτασης, Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σχολίασε: «Η χώρα μας έχει μεγάλες δυνατότητες στη διεξαγωγή κλινικών μελετών. Μπορούμε να πρωταγωνιστήσουμε στην περιοχή και στην Ευρώπη καθώς διαθέτουμε αξιόλογο ιατρικό προσωπικό, σημαντική εμπειρία και αρκετοί ξέρουν τι πρέπει να κάνουν και πώς. Αυτό που χρειάζεται να δημιουργήσουμε είναι μία κουλτούρα και νοοτροπία γύρω από την κλινική έρευνα, ώστε να αναγνωριστούν από όλους – επαγγελματίες υγείας, ερευνητές, φοιτητές και ασθενείς – τα τεράστια οφέλη της κλινικής έρευνας, αλλά και ο τρόπος συμβολής τους στην προώθηση της Καινοτομίας και της Επιστήμης, μέσα από αυτή. Για να το επιτύχουμε, πρέπει να υποστηρίζουμε πρωτοβουλίες, όπως η Ακαδημία Κλινικών Μελετών της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών και ταυτόχρονα να ενισχύσουμε την επικοινωνία της αξίας της έρευνας τόσο προς τους ασθενείς, αλλά και προς τους φοιτητές μας που αποτελούν το μέλλον».

Ο Δρ. Γεώργιος Λαμπίρης, Αν. Καθηγητή Οφθαλμολογίας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, ανέφερε: «Η πανδημία ανέδειξε την ανάγκη της υιοθέτησης της ψηφιακής τεχνολογίας στην πρόληψη, έγκαιρη αντιμετώπιση και τακτική παρακολούθηση της υγείας μας. Πιο εξοικειωμένοι πλέον με την τεχνολογία, βρισκόμαστε στο σημείο-ορόσημο για να εξελίξουμε περαιτέρω καινοτόμες λύσεις στην κλινική πρακτική. Στο Πανεπιστήμιό μας, αναπτύσσουμε τεχνολογικές εφαρμογές, που αποσκοπούν στην εξ αποστάσεως διάγνωση και παρακολούθηση των ασθενών μας και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των νοσημάτων τους. Προκειμένου όμως να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη της ψηφιακής υγείας, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός ρυθμιστικού πλαισίου γύρω από τη χρήση τέτοιων εφαρμογών και την ένταξή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας».

Ο κύριος Γιώργος Καλαμίτσης, Πρόεδρος Συλλόγου Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» & Αντιπρόεδρος Ένωσης Ασθενών Ελλάδος, σημείωσε: «Η πανδημία απέδειξε με τον πιο εμφατικό τρόπο πως υπάρχει έντονη ανάγκη για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση γύρω, εν γένει, από την υγεία αλλά και ιδιαίτερα από την κλινική έρευνα. Παράλληλα, οι πολίτες ήρθαν πιο κοντά στη χρήση ψηφιακών εφαρμογών υγείας, από το κλείσιμο των ραντεβού εμβολιασμού και την άυλη συνταγογράφηση μέχρι την εξ αποστάσεως παρακολούθηση με τη χρήση εργαλείων ψηφιακής επικοινωνίας. Παρόλα αυτά, υπάρχει ακόμα σημαντικός χώρος προόδου στο κομμάτι της εγγραμματοσύνης υγείας. Η καλύτερη ενημέρωση στα θέματα των κλινικών μελετών και εκπαίδευσης στην ασφάλεια των φαρμάκων θα αυξήσουν την εμπιστοσύνη των ασθενών στην επιστήμη. Η ενημέρωση και η εκπαίδευση είναι επίσης το κλειδί και για την επιτυχημένη υιοθέτηση νέων καινοτόμων μεθόδων στην παρακολούθηση και διαχείριση των νοσημάτων, κυρίως για τους χρόνιους ασθενείς. Πρέπει να ενδυναμώσουμε τους ασθενείς, ώστε να αποκτήσουν έναν πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση της υγείας τους με τη χρήση της τεχνολογίας».

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρωτοβουλία HealthCare Accelerator επισκεφθείτε την .

Διαβάστε ακόμη...