Η ΕΕ επανεξετάζει τη σήμανση για την προέλευση τροφίμων

8C35195B531424BE773A013B1DF8D161.jpg

  Επανεξετάζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η νομοθεσία σχετικά με την παροχή πληροφοριών μέσω της υποχρεωτικής σήμανσης για την προέλευση συγκεκριμένων τροφίμων στους καταναλωτές.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υλοποιεί έρευνα μέσω ερωτηματολογίου που αφορά στην υποχρεωτική σήμανση καταγωγής μη επεξεργασμένων τροφίμων, προϊόντων που αποτελούνται από ένα μόνο συστατικό και συστατικών που αντιπροσωπεύουν πέραν του 50% της σύνθεσης ενός τροφίμου.

Στόχος της έρευνας είναι η σύνταξη έκθεσης, η οποία θα υποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, και θα λαμβάνει υπόψιν την ανάγκη του καταναλωτή για ενημέρωση, τη σκοπιμότητα παροχής της υποχρεωτικής αναγραφής της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης, και την ανάλυση του κόστους και του οφέλους από την εισαγωγή των μέτρων αυτών, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου στην εσωτερική αγορά και στις διεθνείς συναλλαγές.

Το ερωτηματολόγιο απευθύνεται σε επιχειρήσεις τροφίμων από όλη την αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων, στην οποία συμπεριλαμβάνονται παραγωγοί νωπών και ελαφρά μεταποιημένων αγροτικών προϊόντων, μεταποιητές και παρασκευαστές επεξεργασμένων τροφίμων, έμποροι γεωργικών προϊόντων και τροφίμων (συμπεριλαμβανομένης της εισαγωγής/εξαγωγής), λιανοπωλητές τροφίμων και εταιρείες ομαδικής εστίασης (catering).

Λαμβάνοντας υπόψη τον μεγάλο αριθμό των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) στο κοινοτικό σύστημα παραγωγής τροφίμων, η συλλογή πληροφοριών και ποσοτικών στοιχείων θα συνεισφέρει στην εκτίμηση κατά πόσον οι εξεταζόμενες εναλλακτικές λύσεις θα έχουν αντίκτυπο στις ΜΜΕ. Αυτή είναι λοιπόν μια ευκαιρία για τις ΜΜΕ να παράσχουν πολύτιμη βοήθεια και να επηρεάσουν την κατεύθυνση μελλοντικών νομοθετικών πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη σήμανση καταγωγής των τροφίμων.

Διαβάστε ακόμη...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.