Έτοιμοι για προσφυγή στα Ευρωπαϊκά Δικαστήρια οι φυσικοθεραπευτές που σπούδασαν στο Ηνωμένο Βασίλειο

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών Ηνωμένου Βασιλείου απέστειλε εξώδικό στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών και επισημαίνει σε ανακοίνωση του τα εξής:

«Ο ΠΑ.Σ.Φ.Η.Β πρωτοστατώντας και οδηγώντας τις εξελίξεις προς τον δρόμο για την απόκτηση της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή και στην επίλυση των προβλημάτων που δημιουργούνται γύρω από αυτό, κοινοποίησε εξώδικο 90 υπογραφών στα υπουργεία Υγείας και Παιδείας αλλά και στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών, το οποίο είναι υπογεγραμμένο από μέλη του Π.Α.Σ.Φ.Η.Β και άλλους συναδέλφους ,οι οποίοι είναι απόφοιτοι φυσικοθεραπευτές κολλεγίων, προειδοποιώντας κάθε υπεύθυνο ότι η στάση μας -μόνο παθητική- δεν θα είναι και ότι οι αγώνες μας θα εντατικοποιηθούν μέχρι να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη και τα νόμιμα δημοκρατικά μας δικαιώματα.

Μετά και από αυτή την ενέργεια μας πιστεύουμε οτι θα σταματήσει ο στουθοκαμηλισμός από τις εκάστοτε Ελληνικές κυβερνήσεις και θα πάψουν να κοροιδεύουν εμάς και την Ευρωπαική Ένωση με ψέμματα ή πολιτικές όπου καλύπτουν 'συντεχνίες' και συμφέροντα που ΑΔΙΑΚΡΙΤΑ παρανομούν ετσιθελικά μη εφαρμόζοντας αποφάσεις δικαστηρίων, καταπατώντας το δίκαιο εκατοντάδων Ελλήνων πολιτών. Ο διωγμός μας πρέπει ΑΜΕΣΑ να σταματήσει.

Η ανοχή μας έχει ξεπεράσει κάθε όριο ανθρωπίνου δυνατού. Αν αυτό δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από αυτούς τους φορείς το επόμενο βήμα μας θα είναι οι Ευρωπαικές επιτροπές και τα Ευρωπαικά δικαστήρια. Είμαστε αποφασισμένοι και θα κάνουμε τα πάντα μέχρι να δικαιωθούμε»! 

Το εξώδικο:

ΠΡΟΣ

Το ΝΠΔΔ με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ», που εδρεύει στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας αρ. 34, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Το Υπουργείο Παιδείας, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Το Υπουργείο Υγείας, που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

Άπαντες οι εξωδίκως δηλούντες τυγχάνουμε απόφοιτοι και τελειόφοιτοι Τμήματος Φυσικοθεραπείας ισότιμων σχολών του εξωτερικού σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τις οδηγίες της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυσικοθεραπευτών (WCPT) και της Ευρωπαϊκής Περιφέρειας της WCPT. Με την παρούσα εξώδικη δήλωση επιθυμούμε άπαντες να θέσουμε υπόψιν σας την υφιστάμενη κατάσταση, η οποία μας καθιστά παντελώς αποκλεισμένους στο να ασκήσουμε το επάγγελμα του φυσικοθεραπευτή νόμιμα, αν και πληρούμε άπασες τις ταχθείσες εκ του νόμου προϋποθέσεις.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Και με την επιφύλαξη άσκησης παντός νομίμου δικαιώματός μας ΚΑΛΟΥΜΕ τα β’ και γ’ καθ’ ων αρμόδια Υπουργεία να υποχρεώσουν τον ΠΣΦ να δράσει σύννομα και να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια προκειμένου να τροποποιηθεί το νομοθετικό πλαίσιο, ώστε να μην είναι πλέον στην διακριτική ευχέρεια του ΠΣΦ η απόκτηση της άδειας άσκησης του επαγγέλματοςτου Φυσικοθεραπευτή. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ την έγκαιρη ενημέρωσήμας για τις πολιτικές και διοικητικές προθέσεις των β’ και γ’ καθ’ ων Υπουργείων για το κρίσιμο αυτό ζήτημα που είναι βέβαιο ότι δεν θα επηρεάσει μόνο εμάς και το δικαίωμά μας στην άσκηση του επαγγέλματος φυσικοθεραπευτή αλλά και τις οικογένειές μας και τον ατομικό και εν γένει οικογενειακό προγραμματισμό μας αφού η αδράνεια στις παράνομες ενέργειες του ΠΣΦ έχει επιφέρει άμεσα και δραματικά την ανεργία μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ από τον ΠΣΦ να συμμορφωθεί στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, σύμφωνα με το οποίο υποχρεούται άμεσα όπως ανταποκριθεί στις κατατεθειμένες αιτήσεις των περισσοτέρων εξ ημών προκειμένου είτε να μας εγγράψει στα μητρώα του είτε να εκδώσει απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, ώστε να αποκτήσουμε επιτέλους πρόσβαση στην αγορά εργασίας ως φυσικοθεραπευτές. Ρητά και κατηγορηματικά σας δηλώνουμε ότι : Δεν είμαστε διατεθειμένοι να παρακολουθήσουμε για άλλη μια φορά τις εξελίξεις να «τρέχουν» χωρίς τη δική μας συμμετοχή. Διεκδικούμε τη νόμιμη και ισότιμη συμμετοχή μας στην αγορά εργασίας και στην άσκηση του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή Δεν δεχόμαστε τον άδικο και σκληρό εργασιακό αποκλεισμό μας από την εργασία και τις οδυνηρές συνέπειες που αυτός επιφέρει. Σε διαφορετική περίπτωση, σας

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσής σας προς την ανωτέρω νόμιμη απαίτησή μας, θα προβούμε σε κάθε νόμιμη – σε εθνικό ή ευρωπαϊκό επίπεδο – δικαστική ενέργεια για την διεκδίκηση και ικανοποίησή της. Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς αυτούς στους οποίους απευθύνεται προς γνώση τους και για την επέλευση των εννόμων συνεπειών.

Αθήνα, 14/05/2020 Οι εξωδίκως δηλούντες διά της πληρεξουσίας δικηγόρου τους

Διαβάστε ακόμη:

 

 

 

 

Διαβάστε ακόμη...