Επιβεβαίωση σημαντικών ευρημάτων για τους καπνιστές

Στο πλαίσιο του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τη μείωση της βλάβης από τον καπνό, παρουσιάστηκε διεθνής μελέτη σε καπνιστές που αρνούνταν να διακόψουν το τσιγάρο, η οποία δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό “Internal and Emergency Medicine και έδειξε ότι η αλλαγή που πραγματοποίησαν με βάση εναλλακτικές βασισμένες στη τεχνολογία και στην επιστήμη, είχε σημαντικό αντίκτυπο σε δείκτες δυνητικής βλαπτικότητας, για όσους στο πλαίσιο της μελέτης επέλεξαν να μεταβούν πλήρως στο προϊόν θερμαινόμενου καπνού glo.

Επιστημονική μελέτη, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 500 καπνιστές ηλικίας 23 έως 55 ετών που επιθυμούσαν να συνεχίσουν το κάπνισμα, και παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του 5ου Επιστημονικού Συνεδρίου για τη μείωση της βλάβης από τον καπνό που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, έδειξε ότι η ολοκληρωτική μετάβασή τους, στο πλαίσιο της μελέτης σε θερμαινόμενο προϊόν καπνού είχε ως αποτέλεσμα στατιστικά σημαντικές αλλαγές σε σύγκριση με το κάπνισμα που είχαν αρχικά επιλέξει να συνεχίσουν, σε μια σειρά βιοδεικτών έκθεσης και δεικτών πιθανής βλαπτικότητας, που είναι γνωστοί ως «βιοδείκτες πιθανής βλάβης».

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στη Βρετανία και δημοσιεύθηκε στο έγκριτο διεθνές επιστημονικό περιοδικό “Internal and Emergency Medicine”, που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων στον τομέα του.

«Κατά τη διάρκεια της μελέτης, οι επιστήμονες παρακολούθησαν τους καπνιστές για μήνες και εντόπισαν ότι σε εκείνους που, στο πλαίσιο της μελέτης, επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το προϊόν θερμαινόμενου καπνού glo, παρατηρήθηκε σημαντική και σταθερή βελτίωση σε αρκετούς δείκτες πιθανής βλαπτικότητας που σχετίζονται με τον κίνδυνο ανάπτυξης ασθενειών, σε σύγκριση με τους καπνιστές που επέλεξαν να συνεχίσουν να καπνίζουν τσιγάρα. Είναι αξιοσημείωτο ότι τα στατιστικά σημαντικά αποτελέσματα των μετρήσεων, σε ορισμένες περιπτώσεις, ήταν συγκρίσιμα με αποτελέσματα της ομάδας που είχε επιλέξει να διακόψει πλήρως το κάπνισμα», επεσήμανε κατά την παρουσίαση της μελέτης ο επικεφαλής κλινικών ερευνών της BAT, κ. George Hardie.

Με βάση τα επιστημονικά στοιχεία που παρουσιάστηκαν, για τους καπνιστές που επέλεξαν να χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά το προϊόν θέρμανσης καπνού αντί να συνεχίσουν να καπνίζουν, παρατηρήθηκε σημαντική και σταθερή μείωση, μεταξύ άλλων, σε έναν βιοδείκτη που δυνητικά μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο DNA που σχετίζεται με την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα, στον αριθμό των λευκών αιμοσφαιρίων, έναν δείκτη ενδεικτικό του κινδύνου καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD) και άλλων ασθενειών που σχετίζονται με το κάπνισμα και σταθερή βελτίωση της HDL χοληστερόλης που σχετίζεται με μειωμένο κίνδυνο καρδιαγγειακών παθήσεων (CVD).

Στη μελέτη συμμετείχαν περισσότεροι από 500 καπνιστές. Όσοι είχαν δηλώσει ότι δεν επιθυμούν να διακόψουν τα προϊόντα καπνού, χωρίστηκαν σε αυτούς που επιθυμούσαν να συνεχίζουν να καπνίζουν τσιγάρα και σε αυτούς που επιθυμούσαν να αλλάξουν και να χρησιμοποιούν αποκλειστικά το θερμαινόμενο προϊόν καπνού glo (οι καπνιστές που δήλωσαν ότι ήθελαν να σταματήσουν το κάπνισμα, έλαβαν θεραπεία αντικατάστασης της νικοτίνης και πρόσβασης σε σύμβουλο διακοπής καπνίσματος). Στη μελέτη συμμετείχε επίσης και μια ομάδα μη καπνιστών, η οποία λειτούργησε ως ομάδα ελέγχου και συνέχισε να μην χρησιμοποιεί κανένα προϊόν καπνού ή νικοτίνης. Οι συμμετέχοντες έπρεπε να επισκέπτονται σε μηνιαία βάση μια κλινική για τη λήψη δειγμάτων αίματος και ούρων, αλλά και για την πραγματοποίηση άλλων εξετάσεων. Τα δείγματα εξετάστηκαν για «βιοδείκτες έκθεσης» σε επιλεγμένες τοξικές ουσίες που βρίσκονται στον καπνό του τσιγάρου και για «βιοδείκτες πιθανής βλάβης». Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η συμμόρφωση, οι ομάδες που είχαν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιούν αποκλειστικά το θερμαινόμενο προϊόν καπνού ή είχαν δηλώσει ότι επιθυμούν διακοπή εξετάστηκαν για τον βιοδείκτη CEVal, ο οποίος δείχνει εάν κάποιος είχε καπνίσει πρόσφατα. 

Στην Ελλάδα, η British American Tobacco συνεχίζει να υλοποιεί σημαντικό επενδυτικό πλάνο με άξονα την υψηλή τεχνολογία του θερμαινόμενου προϊόντος καπνού glo, που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και τη δημιουργία δεκάδων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται από την επένδυσή της, επιλέγοντας την Ελλάδα ως μια από τις σημαντικές διεθνείς αγορές προς το σκοπό αυτό. Τα τελευταία χρόνια, η εταιρεία έχει συμβάλλει 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ στα δημόσια έσοδα, στηρίζοντας την ελληνική οικονομία παρά τη δύσκολη οικονομική συγκυρία. H επιλογή του Πειραιά ως Διεθνές Διαμετακομιστικό Κέντρο, όπου διακινούνται ετησίως προϊόντα αξίας 1,1 δισεκατομμυρίου ευρώ, με σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης, έχει συμβάλλει στην απασχόληση και την εμπορευματική κίνηση στο λιμάνι. Παράλληλα, η εταιρεία στηρίζει περίπου 30.000 εργαζόμενους στο δίκτυο λιανοπωλητών και διανομέων, καθώς και περίπου 10.000 εργαζόμενους στην καπνοπαραγωγή.

O Όμιλος, με πάνω από 1.500 ειδικούς στους τομείς της έρευνας και της τεχνολογίας, έχει αναπτύξει ένα συνδυασμό προϊόντων στις Νέες Κατηγορίες με δυνητικά μειωμένο κίνδυνο, που υποστηρίζεται με σημαντικά δεδομένα και επιστημονικά στοιχεία. Η πιο σημαντική διαφορά του θερμαινόμενου προϊόντος καπνού glo και των τσιγάρων είναι ότι ο καταναλωτής θερμαίνει το προϊόν σε πολύ χαμηλότερες θερμοκρασίες σε σχέση με την καύση με αποτέλεσμα να υπάρχουν πολύ λιγότερες και χαμηλότερες εκπομπές τοξικών ουσιών και δυνητικά μειωμένοι κίνδυνοι για την υγεία σύμφωνα με επιστημονικά δεδομένα.

Διαβάστε ακόμη...